אבא לא משלם מזונות – מה עושים?

אם הגרוש לא משלם מזונות לילדים, אל ייאוש – דעי כי יש מה לעשות. עורכי הדין  דקר, פקס,  ושות' מסבירים במאמרם מהן הדרכים לגביית מזונות.

התופעה של אב שלא משלם מזונות היא תופעה נפוצה ומצערת, איתה מתמודדות לרוב נשים שהתגרשו. לעתים קשה להבין איך אפשר לא לשלם מזונות, שכן הילדים הם של שני ההורים, אשר זקוקים לדמי המזונות כדי לספק את צרכיהם.

אי תשלום מזונות ילדים משאיר את האישה במצב כלכלי קשה, שכן לרוב אין לה אמצעים לכלכל לבדה את ילדיה. מעבר לכך, מדובר בהפרת חובה חוקית מצד האב, שכן דמי המזונות נקבעו בהסכם גירושין שאושר וקבל תוקף של פסק דין או על ידי בית המשפט או בית הדין הרבני לאחר דיון ומתן פסק דין.

חשוב לדעת, שיש מה לעשות ושיש דרכים להתמודד עם מצב שבו האב לא משלם מזונות.

הסיבות לאי תשלום מזונות

אם האב לא שילם מזונות, יכולות להיות לכך מספר סיבות: לעתים מדובר בהתחמקות, שכן האב משקיע את הכספים שיש ברשותו בדברים אחרים: למשל, בילויים עם אישה איתה הוא נמצא בקשר. במצב כזה, יש לאב יכולת לשלם, אבל הוא בוחר שלא לשלם ומתחמק מחובתו.

סיבה אפשרית אחרת היא, שהאב לא יכול לשלם מזונות בשל מצב כלכלי קשה ולפעמים אף הליך פשיטת רגל בו הוא נמצא.

עם זאת, לאישה שנשארת ללא כספים שהייתה אמורה לקבל, לא משנה הסיבה בגינה הגרוש לא משלם מזונות. ככל שאי תשלום המזונות נמשך זמן רב יותר (עוד חודש ועוד חודש וכן הלאה), הפגיעה גדולה יותר.

גרוש לא משלם מזונות – מה עושים?

ישנן שתי דרכים עיקריות בהן ניתן לפעול במקרה של אי תשלום מזונות. פנייה למוסד לביטוח לאומי או גביית מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

א. גביית מזונות דרך המוסד לביטוח לאומי

אם האב לא משלם מזונות, אפשר לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה. יש לצרף לתביעה את המסמכים הרלוונטיים.

חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972 (להלן: "חוק המזונות") קובע את הזכאות לתשלום מזונות, וקובע בסעיף 2 (א), כי זוכה שהוא תושב ישראל, זכאי לבקש מהמוסד לביטוח לאומי תשלום חודשי, ובתנאי שהחייב היה תושב ישראל ביום מתן פסק הדין למזונות או במשך עשרים וארבעה חודשים לפחות מתוך ארבעים ושמונת החודשים שקדמו ליום מתן פסק הדין למזונות.

תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ג-1972 (להלן: "התקנות") קובעות אילו סוגי זוכים זכאים לבקש תשלום מהמוסד לביטוח לאומי, כך בעניינו: אישה שבהחזקתה לפחות ילד אחד, בין אם פסק הדין למזונות ניתן לזכותה, בין אם פסק הדין למזונות ניתן לזכות הילד ובין אם ניתן לזכות שניהם.

ע"פ סעיף 3 לחוק, שיעורי התשלום שישולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי הם כפי שנקבעו בפסק הדין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות, לפי הסכום הנמוך מבניהם (סעיף 3 לחוק).

הסכום שנקבע בתקנות מתעדכן מעת לעת.

חשוב לציין, כי אם המוסד לביטוח הלאומי גבה מהאב את סכום המזונות במלואו כפי שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גבוה מדמי המזונות שהמוסד לביטוח הלאומי שילם לאישה, האישה תקבל את ההפרש.

סעיף 5 לתקנות נועד למנוע תשלומי כפל, וקובע כי אם שולמה לזוכה גמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, בתקופה שבמסגרתה הזוכה היה זכאי לתשלום לפי חוק המזונות, המוסד לביטוח לאומי זכאי לנכות מהתשלום את סכום הגמלה, כולו או חלקו. אין לנכות יותר מסכום התשלום שמגיע בגין אותה תקופה. חשוב לציין שאמנם האישה מקבלת את המזונות מהביטוח הלאומי, אך הביטוח הלאומי יפתח לו תיק בהוצאה לפועל בגין חוב מזונות. כך שבכל מקרה בגין אי תשלום מזונות וכשהאישה הולכת לאכוף את תשלומי המזונות – בסופו לש דבר יפתח לבעל תיק בהוצאה לפועל, וניתן יהיה להטיל עליו סנקציות קשות כמו אי יציאה מהארץ, החרמת רישיון נהיגה וכו'.

המסלול של מזונות דרך הביטוח הלאומי יותר נגיש לציבור, אך צריך לזכור את הסעיף שהיא תקבל את מה שקבוע בחוק ולא בהכרח את מה שקבוע בפסק הדין למזונות שלה.

בהוצאה לפועל היא כן תקבל את מלוא הקרן את מלוא סכום חוב המזונות, אך ההליך יותר מורכב וארוך וצריך לזכור שיש ילדים רעבים שצריכים אוכל

ב. גביית מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

דרך אחרת לפעול כנגד אי תשלום מזונות בזמן היא באמצעות פתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל. עורך דין שמתמחה בדיני משפחה יוכל לסייע בנושא, שכן ישנם שני מסלולים אפשריים וחשוב לדעת באיזה מהם לבחור וכן לפעול במהירות.

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, ניתן יהיה לנקוט הליכים שונים כנגד הגרוש שלא משלם מזונות, למשל: עיקול מטלטלין, עיקול משכורת, התליית רישיון נהיגה, הוצאת פקודת מאסר וגם צו עיכוב יציאה מהארץ כאשר קיים חשוש שהגרוש יברח מהארץ. כדי שהגרוש יוכל לצאת מהארץ, הוא יצטרך להפקיד ערבויות שיבטיחו את תשלומי המזונות.

שני המסלולים האפשריים לגביית מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל הם: מסלול גבייה רגיל ומסלול ייחודי לגביית מזונות.

מסלול גביה רגיל – זהו מסלול עצמאי, שבמסגרתו תיק מזונות מתנהל כמו תיק אחר בהוצאה לפועל. האישה יוזמת את ההליכים בתיק ומנהלת אותו בעצמה (או באמצעות עורך דינה).

מסלול ייחודי לגביית מזונות – זהו מסלול שמיועד אך ורק לתיקי מזונות. במסלול זה, האישה לא מעורבת כמעט בכלל בהליך הגבייה, אלא לשכת ההוצאה לפועל. הלשכה  היא זו שיוזמת את ההליכים נגד החייב במזונות. הרשם בלשכה מנהל את ההליך, והחוב מופרד מכלל החובות של הבעל החייב ומקבל עדיפות ותיעדוף מכל הכספים שנכנסים לתיק של החייב בהוצאה לפועל. כלומר קודם כל הכספים הולכים לחוב מזונות במסלול מזונות ורק אז ליתר חובות החייב.

במצב זה הרשם בלשכה מנהל את ההליך וחוב המזונות של האב מופרד מכלל חובותיו ומקבל תיעדוף כך שקודם כל, כל סכום שחולט עובר לחוב המזונות ורק לאחר מכן ליתר החובות, אם קיימים לאב תיקים נוספים.

כאשר נפתח תיק מזונות בהוצאה לפועל, החוב של האב מתעדכן בכל חודש. העדכון הוא אוטומטי. חשוב לציין, כי חוב זה צובר ריבית גבוהה.

עם זאת, במקרה שהאב משלם לאם חלק מחוב המזונות, עליה לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל כדי שזו תפחית את חובו בהתאם. המשמעות היא שעל כל אגורה שהאישה מקבלת מהבעל היא צריכה לדווח ללשכה.

לשני המסלולים יתרונות וחסרונות. בעוד שהדרך פניה לביטוח הלאומי נגישה יותר והמוסד פועל בעצמו נגד האב הסורר, האישה תקבל את המזונות הקבועים לה בחוק ולא בהכרח את שנפסק לה בית המשפט או הסכם הגירושין.

דרך הפניה להוצאה לפעל היא כן מבטיחה את קבלת מלוא סכום המזונות, אך מדובר בהליך מורכב שאורך זמן.

לשאלה מה קורה אם לא משלמים מזונות ישנה תשובה ברורה: ניתן להטיל סנקציות כלכליות ואחרות, כפי שפורט לעיל.

המטרה הראשונית של הסנקציות היא לזרז את גביית חוב המזונות ולהפריע למהלך החיים התקין של האב, שכן עליו לשלם קודם כל את חוב המזונות ורק לאחר מכן להמשיך בחייו.

על כן, חשוב לדעת כי יש מה לעשות ואין להשלים עם מצב שבו האב לא משלם את דמי המזונות שהוא חייב בהם.

מזונות מהסבים – הורי האב

כאמור, הדרכים העיקריות לגביית מזונות הן דרך המוסד לביטוח לאומי או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. עם זאת, במצבים מסוימים ישנה אפשרות נוספת – הגשת תביעת מזונות נגד הסבים – הורי האב.

תביעה כזו אפשרית לאחר שהליכי הגבייה בדרכים הנ"ל מוצו, וכאשר מדובר בנסיבות מסוימות, כגון: אי אפשר לאתר את האב משום שברח לחו"ל, או כאשר האב חסר יכולת כלכלית לשלם את המזונות, למשל: בשל מחלה או מוגבלות.

חשוב לציין, כי בית המשפט לא יאשר תביעה למזונות נגד הסבים כאשר מצבם הכלכלי של הסבים אינו מאפשר להם לשלם מזונות לנכדיהם.

מזונות ילד מורד

ישנם מקרים בהם אבות מסרבים לשלם את דמי המזונות בגין סירוב של ילדיהם לראותם ולקיים את הסדרי השהות. בכל מקרה, האב לא רשאי לעשות דין לעצמו ולהפסיק לשלם את המזונות כל עוד לא ניתן לכך אישור מטעם בית המשפט.

הסכנה היא בהגשת תביעה לבית המשפט משום מזונות ילד מורד, בעיקר אם הוכח ניכור הורי.

כך למשל, במרץ 2022 ביטל בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו את המזונות של בעל גרוש לאשתו לאחר שקלו הניסיונות לחידוש הקשר את הבת, גם באמצעות בית המשפט (תלה"מ 55069-12-20).

באותו מקרה שני בני הזוג נפרדו לאחר שהאב חזר בתשובה. לאחר שנואש מהניסיונות לחדש את הקשר עם ביתו הגיש האב תביעה לביטול דמי המזונות בסך 3,000 שקלים לחודש בשל "היעדר קשר".

בפסק דין ציין השופט ארז שני: "לא רק שהאם היא הורה מנגר ולא הועילו כל המאמצים והקביעות לעניין זה חלוטות הן. שנית, אין עוד כל תקווה ותוחלת לאחר שמוצו האפשרויות לחידוש הקשר בין הבת לבין האב. לצורך העניין האב אינו אלא מקור כספי בעיני האם והילדים, ולדמותו כאב, אין שום מקום (זולת לרעה) בחיי הילדים ובכללם הקטינה".

עוד כתב כי "התנהגות מעוולת תטיל נטל כבד יותר על המעוול לשאת בצרכי הקטין… חלופה של הקטנת המזונות לא תואיל לחידוש הקשר, לא כפי שהתרשמתי מן הקטינה, גם לא לעניין הבת. מן הטעם שכאשר הוקטנו מזונות הבנים לא הואיל הדבר לא לעניינם גם לא מצאתי שום אשם ממשי בהתנהגות התובע כתורמת לנתק. אם יש אשם נוסף על רצונה הנחרץ של הקטינה, הוא השפעת הנתבעת ואחי הקטינה להנציח את הנתק. לא יכול גם להיות עורר כי התובע נקט שפע הליכים, טיפולים ומשפטים בניסיון לחדש הקשר. הקשר לא יחודש. אם יותר לי אומר, שהשאלה היא האם לא יבוטלו המזונות יפתח הארנק שמא ייסגר בעיני ילדיו. האב אינו אלא ארנק בעל חובות, אך נטול כל זכות.

האם בוחרת שלא לעבוד ואין עוררין כי עם גירושי הצדדים זכתה בנכס שוויו כ-5,000,000 שקלים.

מסתבר שכדי להגן על זכותה לנכר וזכות ילדיה להתנכר, נמצא גם נמצא הממון לריבוי מייצגים מתחלפים".

את פסק הדין חותם השופט שני כך:  "לא מצאתי שום אשם ממשי בהתנהגות התובע כתורמת לנתק. אם יש אשם נוסף על רצונה הנחרץ של הקטינה, הוא השפעת הנתבעת ואחי הקטינה. לא יכול להיות עורר כי התובע נקט שפע הליכים, טיפולים ומשפטים בניסיון לחדש הקשר. האב אינו אלא ארנק בעל חובות, אך נטול זכות. הבא נאמר באופן ברור: כאשר הורה עיקרי אינו תורם לקיום קשר ופועל לניתוקו, עלולים להיות לדברים השלכות כלכליות".

לסיכום, השאלה לאיזה מסלול לפנות – האם למוסד לביטוח לאומי או ללשכת ההוצאה לפועל היא שאלה חשובה. כדאי לפנות לעורך דין משפחה כדי להתייעץ עימו לאחר בחינת נסיבות המקרה. עורך הדין יוכל להמליץ על הדרך המתאימה ביותר לגביית דמי המזונות.

במשרדינו ישנם עורכי דין המתמחים בדיני משפחה וירושה, ואשר יש להם ניסיון רב בניהול תביעות גירושין ומזונות.

עורכי הדין ישמחו לסייע בנושא זה ובכל נושא אחר הקשור לדיני משפחה וירושה.

מתוך רצון להשיג את הטוב ביותר עבורכם, מומלץ מאד לפנות לעו"ד המומחה לעניין – אנו נבנה יחדיו תכנית פעולה משותפת בה תקבלו ליווי והדרכה מתאימים, המלצות וייצוג משפטי מקצועי. נשמח אם תצרו איתנו קשר בטלפון: 055-9826594  או דרך הצ'אט באתר.ש

אבא לא משלם מזונות - מה עושים?

ב.         גביית מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

דרך אחרת לפעול כנגד אי תשלום מזונות בזמן היא באמצעות פתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל. עורך דין שמתמחה בדיני משפחה יוכל לסייע בנושא, שכן ישנם שני מסלולים אפשריים וחשוב לדעת באיזה מהם לבחור וכן לפעול במהירות.

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, ניתן יהיה לנקוט הליכים שונים כנגד הגרוש שלא משלם מזונות, למשל: עיקול מטלטלין, עיקול משכורת, התליית רישיון נהיגה, הוצאת פקודת מאסר וגם צו עיכוב יציאה מהארץ כאשר קיים חשוש שהגרוש יברח מהארץ. כדי שהגרוש יוכל לצאת מהארץ, הוא יצטרך להפקיד ערבויות שיבטיחו את תשלומי המזונות.

שני המסלולים האפשריים לגביית מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל הם: מסלול גבייה רגיל ומסלול ייחודי לגביית מזונות.

מסלול גביה רגיל – זהו מסלול עצמאי, שבמסגרתו תיק מזונות מתנהל כמו תיק אחר בהוצאה לפועל. האישה יוזמת את ההליכים בתיק ומנהלת אותו בעצמה (או באמצעות עורך דינה).

מסלול ייחודי לגביית מזונות – זהו מסלול שמיועד אך ורק לתיקי מזונות. במסלול זה, האישה לא מעורבת כמעט בכלל בהליך הגבייה, אלא לשכת ההוצאה לפועל. הלשכה  היא זו שיוזמת את ההליכים נגד החייב במזונות. הרשם בלשכה מנהל את ההליך, והחוב מופרד מכלל החובות של הבעל החייב ומקבל עדיפות ותיעדוף מכל הכספים שנכנסים לתיק של החיב בהוצאה לפועל. כלומר קודם כל הכספים הולכים לחוב מזונות במסלול מזונות ורק אז ליתר חובות החייב

במצב זה הרשם בלשכה מנהל את ההליך וחוב המזונותשל האב מופרד מכלל חובותיו ומקבל תיעדוף כך שקודם כל, כל סכום שחולט עובר לחוב המזונות ורק לאחר מכן ליתר החובות, אם קיימים לאב תיקים נוספים.

כאשר נפתח תיק מזונות בהוצאה לפועל, החוב של האב מתעדכן בכל חודש. העדכון הוא אוטומטי. חשוב לציין, כי חוב זה צובר ריבית גבוהה.

עם זאת, במקרה שהאב משלם לאם חלק מחוב המזונות, עליה לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל כדי שזו תפחית את חובו בהתאם. המשמעות היא שעל כל אגורה שהאישה מקבלת מהבעל היא צריכה לדווח ללשכה.

לשני המסלולים יתרונות וחסרונות. בעוד שהדרך פניה לביטוח הלאומי נגישה יותר והמוסד פועל בעצמו נגד האב הסורר, האישה תקבל את המזונות הקבועים לה בחוק ולא בהכרח את שנפסק לה בית המשפט או הסכם הגירושין.

דרך הפניה להוצאה לפעל היא כן מבטיחה את קבלת מלוא סכום המזונות, אך מדובר בהליך מורכב שאורך זמן.

לשאלה מה קורה אם לא משלמים מזונות ישנה תשובה ברורה: ניתן להטיל סנקציות כלכליות ואחרות, כפי שפורט לעיל.

המטרה הראשונית של הסנקציות היא לזרז את גביית חוב המזונות ולהפריע למהלך החיים התקין של האב, שכן עליו לשלם קודם כל את חוב המזונות ורק לאחר מכן להמשיך בחייו.

על כן, חשוב לדעת כי יש מה לעשות ואין להשלים עם מצב שבו האב לא משלם את דמי המזונות שהוא חייב בהם.

מזונות מהסבים – הורי האב

כאמור, הדרכים העיקריות לגביית מזונות הן דרך המוסד לביטוח לאומי או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. עם זאת, במצבים מסוימים ישנה אפשרות נוספת – הגשת תביעת מזונות נגד הסבים – הורי האב .

תביעה כזו אפשרית לאחר שהליכי הגבייה בדרכים הנ"ל מוצו, וכאשר מדובר בנסיבות מסוימות, כגון: אי אפשר לאתר את האב משום שברח לחו"ל, או כאשר האב חסר יכולת כלכלית לשלם את המזונות, למשל: בשל מחלה או מוגבלות.

חשוב לציין, כי בית המשפט לא יאשר תביעה למזונות נגד הסבים כאשר מצבם הכלכלי של הסבים אינו מאפשר להם לשלם מזונות לנכדיהם.

לסיכום, השאלה לאיזה מסלול לפנות – האם למוסד לביטוח לאומי או ללשכת ההוצאה לפועל היא שאלה חשובה. כדאי לפנות לעורך דין משפחה כדי להתייעץ עימו לאחר בחינת נסיבות המקרה. עורך הדין יוכל להמליץ על הדרך המתאימה ביותר לגביית דמי המזונות.

במשרדינו ישנם עורכי דין המתמחים בדיני משפחה וירושה, ואשר יש להם ניסיון רב בניהול תביעות גירושין ומזונות.

עורכי הדין ישמחו לסייע בנושא זה ובכל נושא אחר הקשור לדיני משפחה וירושה.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי