עסקאות בירושה עתידה

בנושא עסקאות בירושה עתידה חוקק סעיף 8 לחוק הירושה אשר נאכף על ידי בית המשפט בתביעות שונות אשר קשורות לירושה.

 המגמה של בתי המשפט בעניין זה היא לצמצם באופן מרבי ולהקפיד על נושא זה לאור ההגבלה שהוא יוצר על חופש החוזים וזאת כדי לא להגביל את רצונו של האדם להתחייבות לגבי רכושו, כדי שמהלך זה לא יושפע משיקולים זרים.

המטרה היא שהמוריש לא יצור הקשרים בין נושאים הקשורים לירושה שלו וזאת באמצעות חתימה על הסכם, אלא המגמה היא לאפשר לו לחזור בכל עת מהנוסח של הצוואה שהכין בזמנו, להחליט על נוסח חדש גם כמה פעמים וזאת עד יום מותו.

לכן באופן תיאורטי עלול להיות מצב שבו היורשים חושבים ואף בטוחים שהם רשומים כאחד היורשים בעת חלוקת העיזבון, עלולים למצוא את עצמם לאחר פטירתו של המוריש במצב שבו הם כלל לא היורשים.

המטרה של הכנת צוואה מבעוד מועד

קו החשיבה של אנשים רבים ובעיקר של אנשים מבוגרים הוא להכין צוואה כדי למנוע עימותים וסכסוכים בין בני המשפחה. זו הסיבה שלאורכה של כל הצוואה, המידע מופיע באופן ברור וחד משמעי. הדבר הוא אקוטי במיוחד כאשר מדובר בבני זוג שיש להם ילדים מכמה מערכות יחסים, של פרק ב' ופרק ג' ולכן המטרה של המוריש היא לקבוע כללים הוגנים כיוון שהמחלוקות בין כל הצדדים עלולות להיות קריטיות.

לאחר מותו של המוריש, אם יהיו מתנגדים לקיום הצוואה, הנושא ייבדק ויטופל על ידי הגורמים הרלוונטיים.

צעד נוסף למניעת מחלוקות הוא על ידי ביצוע חלוקת הכספים בפועל בין הילדים או בין גורמים נוספים בעוד המוריש בחיים. יש לכך שני היבטים, הראשון הוא הרצון של המוריש לאפשר לילדיו ליהנות מהכספים הללו כשהוא עוד בחיים כמו לרכוש דירה כך שבני הבית יחיו חיים נוחים והאספקט השני הוא שלא יהיה להם על מה לריב.

הסכם בין יורשים לפני פטירת המוריש

יורשים יכולים להכין ביניהם הסכם בין יורשים לפני פטירת המוריש וגם לחתום עליו אך זאת בתנאי שהוא עוסק בחלוקה של העיזבון שהם אמורים לרשת. הנושא האקוטי הוא שהסכם זה אינו מחייב את הצדדים במילוי שלו אם בסופו של התהליך ועקב סיבות שונות הם לא ירשו את העיזבון.

תפיסת העולם לגבי הסכם מסוג זה היא שאין שמדובר בעסקה שהיא אסורה ועניינה הוא בירושה עתידית או בירושה בכלל, אלא בנושא העיזבון בלבד כפי שמופיע בצוואה.

חל איסור על עריכה של הסכם בין כל היורשים טרם פטירת המוריש, כאשר המטרה של היורשים האחרים היא לנשל את אחד מהיורשים מהעיזבון שמגיע לו כמו לשאר היורשים וזאת מסיבות כאלו ואחרות אשר קשורות בירושה עתידית.

הדגש בחשיבה זו היא בכך שהפעולה של חלוקת העיזבון העתידי אינה הסכם בין יורשים ככתוב בסעיף 110 לחוק הירושה. הסיבה לכך היא שכל זמן שהמוריש עדיין חי, אין ירושה ואין יורשים כלל. ולכן כל פעולה בנישה זו עוסקת בדברים שלא בטוח שאכן יקרו בעתיד, כמו החלוקה העתידית של הנכסים שמופיעים בצוואה.

הלוואה על חשבון ירושה

הלוואה על חשבון ירושה, אשר מתקיימת בין יורש עתידי לבין מלווה אינה אסורה ומחייבת, זאת לאור העובדה שהמהות היא שמדובר בכספי עיזבון ולא בזכות של היורש העתידי לקבל את הירושה. במציאות עלולים לחול בעתיד שינויים וקיימת גם אפשרות שבסופו של דבר לא תהיה חלוקה של הירושה על פי התכנון והצפי, אם המוריש יחליט בשלב כלשהו לשנות את נוסח הצוואה ואת אופן החלוקה בשל הנכסים והממון בין יורשיו או לחלופין אם מישהו יביע התנגדות לקיומו של צו הירושה או לקיום של הצוואה.

כאשר מדובר באופציה של הלוואה על חשבון ירושה, זה חוזה על תנאי אשר רשום בו שזוהי הלוואת גישור והיא תוחזר לאחר שהלווה יקבל את זכויות המוריש בעיזבון. לאור הסיכונים לנוכח שינויים שאמורים להתרחש, הלווה לוקח למעשה סיכון משמעותי והוא מקווה שלא יהיו הפתעות ושינויים שיקלקלו את התוכניות שלו. אם אכן יהיו שינויים יוצר מצב שהבטחה הפיננסית אינה קיימת יותר ולכן יהיה עליו למצוא דרכים אחרות להשבת כספי ההלוואה.

סעיף 8א' לחוק הירושה

מתוך סעיף 8א לחוק:

סעיף 8 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן:

סעיף 8 לחוק הירושה קובע: "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם- בטלים".

פירושו של החוק הוא  שמירה על עיקרון היסוד שהוא זכותו של אדם לבצע שינוי של הצוואה בכל עת. אך מצד שני, כאשר המוריש יוצר התחייבות לגבי הירושה שלו, כבר אין דרך חזרה מכך כיוון שהוא התחייב בפני הצדדים הנוספים להסכם זה.

(א) הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים.

(ב) מתנה שאדם שנותן על-מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בתוקף אלא אם נעשתה בצוואה על-פי הוראות חוק זה."

מהותו של סעיף 8 א' הוא שהוא יוגבל למקרים שבהם קיימת זכות שעוברת מאדם זה לאדם אחר לאחר מותו של האדם הראשון. במקרים הללו הסכם הירושה בטל אך לעומתו הסכם העיזבון נותר בתוקף.

האיסור בחוק מתייחס להסכמי הירושה ולעיזבונו העתידי של המוריש אשר נמצא בחיים ואין מדובר בהסכם לגבי נכס ספציפי שהוא חלק מהסכם העיזבון. המטרה היא לפעול על פי הצוואה בלבד ושלא יוצר מצב שאחד היורשים ינסה לשנות את כף המאזניים לצידו.

ההגנה של בית המשפט היא על כך שלא תישלל לאדם כלשהו הזכות שלו בירושה או בעסקאות אשר קשורות להסכם העיזבון.

כוונתו של הסעיף אינה לאסור על עריכת שינוי בדרך של הסכם או של אחד היורשים מחלקו בירושה או באופן החלוקה של הירושה. כל עסקה שרשומה בהסכם העיזבון שאינה נכללת באיסורים על פי סעיפים 6 ו – 7 לחוק הירושה, אין מקום לאסור את קיומן.

הסכם בין יורשים עתידיים

בדיונים משפטיים שונים בתביעות בענייני ירושה, הדגישו השופטים את נושא קיומו של הסכם בין יורשים עתידיים, אשר מתייחס רק לנושא הסכם העיזבון ולא להסכם הירושה. המינוח יורשים נכנס לתוקף רק לאחר שהמוריש נפטר. ולכן כל זמן שהוא בין החיים אין אפשרות ליצור הסכמים הנוגעים לכך אלא לעיזבון בלבד.

משרדנו מתמחה בדיני משפחה ככלל ובדיני ירושה בפרט וישמח לעמוד לשירותכם