אימוץ ילד של בן זוג

אתם מעוניינים לאמץ את הילד של בן/ת הזוג ולא יודעים האם זה אפשרי ומאין להתחיל? המאמר הזה הוא בשבילכם. עורכי הדין דקר, פקס, לוי במאמר על אימוץ ילד של בן זוג.

חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") קובע, כי אימוץ יתאפשר רק ע"י איש ואשה, אך בית המשפט רשאי לתת צו אימוץ למאמץ יחיד אם בן זוגו הוא ההורה של המאומץ או שהוא אמץ אותו לפני כן.

מכאן, שבן זוג של הורה מאמץ יוכל לאמץ את הילד של בן זוגו.

באילו נסיבות בן זוג של הורה יבקש לאמץ את ילדו של ההורה?

אימוץ ילד של בן זוג ע"י ההורה של בן הזוג רלוונטי לרוב במקרים שבהם להורה יש ילד והוא מתחתן עם בן/בת זוג. אותו/ה בן/ת זוג מעוניין/ת לאמץ את הילד כדי לקיים מסגרת משפחתית מקובלת, שתקנה זכויות וחובות כמו כל מסגרת משפחתית שמוכרת ע"פ החוק.

ישנם מספר מקרים במסגרת קטגוריה זו:

  1. ההורה הוא אלמן או אלמנה שמתחתן/ת עם בן/ת הזוג שרוצה לאמץ את ילדו.
  2. מדובר באם שילדה מחוץ לנישואין, והיא מתחתנת עם אדם שרוצה לאמץ את הילד שלה. לצורך אימוץ, נדרשת הסכמתו של האב הביולוגי, אך לעתים לטענת האם, זהות האב אינה ידועה.
  3. ההורים הביולוגים של הילד התגרשו, אחד מהם מגדל את הילד – לאחר תקופה כלשהי הוא מתחתן עם בן/ת זוג שרוצים לאמץ את הילד ולהמשיך לגדל אותו כאילו הוא ילדם. במקרה כזה, נדרשת הסכמת האב הביולוגי לאימוץ. במקרים מיוחדים בלבד, כאשר בית המשפט יחליט כך. כיום בישראל לילד יכול להיות רק שני הורים. ברגע שההורים מתגרשים וההורה שהתחתן עם אחד ההורים רוצה לאמץ את הילד האב הביולוגי \ האם הביולוגית צריכים לוותר על ההורות במסמך ורק אז יכול הבן זוג המתחתן לאמץ את הילד.
  4. בני זוג שנמצאים בפרק ב' לחייהם, כאשר לאחד יש ילדים מנישואים קודמים, ואילו לבן הזוג אחר אין ילדים. בן הזוג שאין לו ילדים רוצה לאמץ את הילדים של בן/ת הזוג כדי להפוך לשותף מלא בהורות באופן ההורה המתחתן צריך להיות או אלמן, או שהגרוש ויתר על הזכות ההורית.
  5. בני זוג שמנהלים מערכת יחסים זוגית לכל דבר, ומעוניינים לאמץ זה את ילדו של זה – כלומר: לכל אחד מהם יש ילדים ביולוגים משלו, אבל הם רוצים שהמערכת תכיר גם בילדים של בן זוגו כילדים שלו. 
    גם זוגות חד-מיניים נכללים בקטגוריה זו. המקרה הראשון בו אפשר בית המשפט לזוג נשים מאותו המין לאמץ זו את ילדיה של זו הוא ע"א 10280/01 יָרוּס-חקק נגד היועץ המשפטי לממשלה, בו נעתר בית המשפט העליון לבקשתן של שתי הנשים, בנות זוג לסביות שמקיימות תא משפחתי משותף, לאמץ זו את ילדיה של זו.
אימוץ ילד של בן זוג

שינוי מדיניות האימוץ של בני זוג מאותו המין

בעקבות המקרה של ירוס-חקק, אשר במסגרתו אושר אימוץ ילד של בת זוג, בנות זוג חד-מיניות רבות נוספות הגישו בקשות למתן צווי אימוץ. ואמנם, הצורך בשינוי מדיניות הוכר, ובשנת 2008 הודיע היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, כי בן זוג מאותו המין יוכל לאמץ את ילד שהוא לא ילדו והוא ילדו של בן זוגו.

נקבע, כי אין מניעה חוקית לאמץ ילד של בן זוג כשמדובר בבני זוג חד-מיניים כל עוד מדובר ב"טובת המאומץ".

עוד נקבע, כי ניתן גם לאשר אימוץ ילד זר לבני זוג מאותו המין, בכפוף לכך שהאימוץ נעשה לטובת המאומץ.

טובת המאומץ

בדיני משפחה עיקרון על בהכרעות הקשורות לקטינים הוא עיקרון טובת הילד. כאשר בית המשפט צריך להכריע בנוגע לשאלה מסוימת המערבת קטינים, השופט יקבע בהחלטתו מהי טובת הילד  האם התוצאה עולה  בקנה אחד עם תפיסה זו

עיקרון טובת הילד כולל, בין היתר, את הקריטריונים הבאים: רצון הילד, דעתו ותחושותיו בנוגע למקרה הנדון, גילו ויכולתו להבין ולחוות דעה, מצבו הבריאותי והנפשי, קשריו עם קרובי משפחתו ועם הסביבה, העמדה של אפוטרופסיו ושל גורמים מקצועיים בנושא, ההשפעות המיידיות והעתידיות של ההחלטה בעניינו וכן אישיותו של הילד  גילו של הילד הוא הגורם המכריע והמשפיע ביותר.

גם בסוגיית האימוץ עיקרון טובת הילד ייבחן בכובד ראש. כאשר בית המשפט יבקש לקבוע אפוטרופסות של הורה שאינו ההורה הביולוגי של הילד, הוא ייקח בחשבון את עיקרון טובת הילד ויבחן האם האימוץ עולה בקונה אחד עם עיקרון זה.

סעיף 1 ב. לחוק קובע מפורשות, כי בבחינת טובת המאומץ בהחלטות הקשורות להליכי אימוץ, יובאו בחשבון זכויות הילד, צרכיו והאינטרסים שלו, כולל זכותו ליציבות ובכלל זה צמצום העברתו ככל הניתן בין מסגרות או בין משפחות; ככל שהמאומץ מסוגל להבין בדבר, יילקחו בחשבון גם רצונו ודעתו לגבי עניין האימוץ.

מכאן, שכשבית המשפט ידון בבקשה לאימוץ ילד של בן זוג, הוא יבחן האם האינטרס של הילד הוא שבן הזוג יאמץ אותו. כך למשל, אם האם התאלמנה ויש לה בן זוג שמגדל את הילד מגיל צעיר כאילו היה ילדו הביולוגי מעוניין לאמץ את הילד, והילד רואה בו כאב והם חיים כמשפחה לכל דבר ועניין, בית המשפט יטה לתת צו אימוץ, שכן האימוץ הוא טובת הילד המאומץ.

עם זאת, חשוב להוסיף, כי בית המשפט העליון ציין, כי טובת הילד הוא עיקרון על בדיני אימוץ, אך לא די בהצגת הכלל, אלא יש לתת לו תוכן בהתאם לעובדות הספציפיות. (בע"מ  9447/16 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה).

ביטול צו אימוץ

בעיקרון, משניתן צו אימוץ, רק במקרים חריגים ונדירים, צו האימוץ יבוטל.

בקשה לביטול צו אימוץ נדונה בבית המשפט נדונה בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה בפני השופטת אספרנצה אלון (אמצ (חי') 8458-06-10‏ ‏ פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה).

המבקש הוא בגיר בן 27, שאומץ בילדותו, על ידי בן זוגה של אמו שנישאה לו. הוא מעוניין לבטל את צו האימוץ שניתן לגביו. המבקש התייתם מאביו כשהיה בן 5 וגדל עם ההורה המאמץ במשך תקופה קצרה – כארבע שנים. לדבריו, גם בתקופת נישואי אימו לבן זוגה – המאמץ, הוא גדל מחוץ לבית: תחילה בפנימייה ולאחר מכן בחו"ל אצל סביו, בארץ הולדתו ומולדת אביו הביולוגי. כיום המאמץ אינו נשוי עוד לאמו של המבקש ומזה שנים שאין ביניהם כל קשר. כל הגורמים המעורבים, אמו של המבקש, המאמץ וב"כ היועמ"ש, נתנו הסכמתם לביטול צו האימוץ.       

בית המשפט קבל את הבקשה, וקבע כי אמנם נקודת המוצא היא שאימוץ הוא סופי במהותו ויוצר שינוי במעמדו של המאומץ שאין לסגת ממנו, אך בנסיבות מסוימות ניתן יהיה לבטל את צו האימוץ. כמו כן, יש הבדל גדול בין בקשה לביטול צו אימוץ בעניינו של קטין לבין בקשה שמוגשת בעניינו של בגיר.

במקרה זה, המבקש גדל רוב חייו עם משפחת אביו הביולוגי ובינו לבין המאמץ לא נרקמו יחסים משמעותיים. המאמץ לא שימש אב פסיכולוגי ו/או אב תפקודי עבור המבקש. בנסיבות אלו, כך נקבע, טובתו וטובת כל הנוגעים בדבר היא כי יש להיעתר לבקשתו ולהורות על ביטול צו האימוץ.

מפסק דין זה ניתן ללמוד, כי אימוץ ילד של בן זוג הוא סופי, כמו כל הליך אימוץ, אבל במקרים חריגים, כאשר האימוץ בפועל לא היה למשך תקופה ארוכה וכאשר לא נרקמו יחסי הורה-ילד משמעותיים, ייתכן שטובת המאומץ וכל הנוגעים בדבר תהיה ביטול צו האימוץ.

אם אתם מעוניינים לאמץ את הילד של בן/ת הזוג, מומלץ כי תפנו לעורך דין שמתמחה בדיני משפחה ואשר יש לו ניסיון באימוץ ילדים.

עורכי הדין במשרד דקר, פקס, לוי מתמחים בדיני משפחה וירושה, כולל אימוץ ילדים, והם יסייעו לכם בהגשת הבקשה וילוו אתכם לאורך כל הדרך.