אישור הסכם יחסי ממון בין ידועים בציבור

הסכם ממון בין בני זוג לא נשואים – הסכמי ממון בין ידועים בציבור

על בני זוג נשואים החל מתאריך 1.1.197 חל חוק  יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (להלן: החוק), אשר קובע כי כל הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין מלבד מתנות, ירושות ופיצויים על נזקי גוף, הוא משותף. הסדר איזון המשאבים אשר חל מכח החוק, יחול על בני זוג נשואים שלא ערכו הסכם ממון.

כוונת שיתוף

לעומת זאת, על ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון, שכן החוק מתייחס רק לבני זוג שכבר נשאו או לבני זוג שאמורים להנשא. על ידועים בציבור חלה חזקת השיתוף, לפיה הרכוש שנצבר במהלך תקופת החיים המשותפים, ייחשב כמשותף רק אם התקיימה בן בני הזוג כוונת שיתוף. המשמעות היא, שבכל הנוגע לידועים בציבור, השיתוף ברכוש הוא לא אוטומטי, ובעיקר בנוגע לרכוש חיצוני לתא המשפחתי, כגון: נכסים עסקיים.
על כן, הצד שמבקש שיתוף, צריך להוכיח כי אכן היתה כוונת שיתוף גם ביחס לנכסים האלו.

במקרה שתתגלע מחלוקת עתידית בין בני זוג ידועים בציבור, והמחלוקת תגיע לפתחו של בית המשפט, הצד שמבקש שיתוף, יצטרך להוכיח שני דברים:

1. כי בני הזוג עונים על הגדרת 'ידועים בציבור'.

2. כי חזקת השיתוף חלה על הנכנסים המדוברים.

אם כן, אם בני זוג חיים ביחד, והם לא מעוניינים ש'חזקת השיתוף' תחול עליהם, חשוב שיבהירו זאת במסמך מפורש – הסכם לחיים משותפים. זאת, בדומה להסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים.

הסכם ממון בין ידועים בציבור

עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור היא הדרך המשפטית המומלצת כדי להסדיר את מערכת היחסים ביניהם – גם בזמן הקשר וגם במקרה של פרידה וסיום מערכת היחסים הזוגית.

הסכם יחסי ממון בין ידועים בציבור מכונה גם הסכם לחיים משותפים או הסכם ידועים בציבור, ומטרתו העיקרית להסדיר את הסוגיות הרכושיות בין בני הזוג. ניתן לכלול בהסכם גם התייחסות לשאלות כגון: כיצד יתבצע מימון משק הבית המשותף, האם ייפתח חשבון בנק משותף וכד'.

ההסדר הרכושי בין ידועים בציבור משתנה בין זוג לזוג בהתאם למספר פרמטרים חשובים, כגון: מה גילם של בני הזוג, האם מדובר בפרק ב' שלהם (או של אחד מהם), האם לשני הצדדים יש רכוש או שמא רק לצד אחד וקיים פער משמעותי בעניין זה, האם לאחד מהם או לשניהם יש דירה, האם אחד מהם או שניהם צפוי לקבל ירושה או מתנה וכד'.

אם קיים פער כלכלי משמעותי בין בני הזוג, הרי שהצד החזק יותר, שלו רוב הנכסים והרכוש, יהיה מעוניין, ככל הנראה, לדרוש הפרדה רכושית, כדי להגן על הרכוש שצבר. דרישה זו מובנת, ובכל מקרה רכוש שנצבר לפני תחילת הקשר הזוגי הוא לא רכוש משותף.

אם כן, עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור תתן לבני הזוג מענה לצרכיהם העכשוויים והעתידיים, ותיצור ודאות משפטית לגבי השיתוף או ההפרדה הרכושית, הצפויים במקרה של פרידה וסיום הקשר.

אישור הסכם יחסי ממון בין ידועים בציבור
  • מה כוללים הסכמי ממון ידועים בציבור ?

   הסכם ממון, כאמור, מסדיר את מערכת היחסים בין בני הזוג. בהסכם ממון ידועים בציבור נכלל לרוב גם מנגנון פרידה מוסכם, אשר  לרוב ישליך על מקום המגורים ועל חלוקת הרכוש.

   בהסכם ממון בין ידועים בציבור יש להגדיר מפורשות מה יחשב כרכוש משותף ומה יחשב כרכוש נפרד, למשל: חשבון בנק – האם יתנהל במשותף או בנפרד?

   כמו כן יש להתייחס בהסכם לשינויים הצפויים בעתיד ביחס לנכסים קיימים (השבחתם, הרחבתם), חברות וכד'.

   ידועים בציבור הסכם ממון : חשיבות ההסכם ויתרונותיו

   הסכם ממון בין ידועים בציבור מסדיר את ענייני הרכוש והממון ביניהם, ומבטיח להם ודאות ושקט נפשי. כל צד יודע מה מצבו, ומה יקבל במקרה של סיום הקשר.

   ישנה חשיבות יתירה לעריכת הסכם ממון, כאשר ישנם פערים כלכליים משמעותיים בין שני הצדדים, ולצד אחד יש רכוש גדול בהרבה מאשר לצד השני. החשיבות באה לידי ביטוי גם כאשר מדובר בפרק ב' וכל צד (או אחד מהצדדים) צבר כספים ונכסים. באמצעות ההסכם ניתן יהיו להגדיר מהם במפורש ובכך להגן עליהם וכן על הזכויות הרכושיות העתידיות של ילדיהם מנישואים קודמים, בשילוב עריכת צוואה.

   בהסכם הממון תהיה התייחסות למועד הקובע לתחילת הקשר, ואיזה מנגנון יחול על הנכסים: שיתוף או הפרדה – הכל לפי רצון בני הזוג.
   בהתאם לכך, אם אחד מבני הזוג קנה דירה עוד לפני שהכיר את בן זוגו, או שקבל דירה במתנה, הרי שניתן יהיה להגן עליה באמצעות ההסכם.

   מעבר לכך, אם בני הזוג יפרדו, הם יוכלו להשתמש בהסכם הממון שערכו בתור הוכחה לעצם הקשר הזוגי ביניהם.

   זאת ועוד, באמצעות הסכם הממון, בני הזוג הידועים בציבור יוכלו לקבל הכרה רשמית ממוסדות המדינה, כגון: המוסד לביטוח לאומי, שכן בני זוג שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כידועים בציבור נחשבים בביטוח הלאומי כבני זוג נשואים, הן לעניין חובות והן לעניין זכויות.

   אישור הסכם ממון ידועים בציבור

   ההסכם צריך להיעשות בכתב ולהיחתם ע"י שני הצדדים.
   אין חובה לאשר הסכם בין ידועים בציבור בבית משפט לענייני משפחה או אצל נוטריון. עם זאת, רצוי לעשות זאת ולפעול לקבלת אישור הסכם ממון בין ידועים בציבור כדי לחזק את מעמדו המשפטי.
   גם אם ההסכם לא יאושר בבית המשפט, הוא יהיה תקף לאחר חתימת בני הזוג עליו, שכן מדובר בהסכם שנכרת בהסכמה בין צדדים, אשר מחייבת אותם מכח דיני החוזים.

   ההסכם בין בני הזוג יהיה בתוקף כל עוד מערכת היחסים ביניהם נמשכת. הוא יפקע במקרה של פרידה או מות אחד מהם.

   הסכם לחיים משותפים וצוואה

   אדם יכול להוריש רק רכוש שבבעלותו. הוא לא יכול להורות בהסכם מה יעשה ברכושו לאחר מותו. מכאן, שהסכם ממון בין ידועים בציבור לא יכול לעסוק בסוגיות הקשורות בירושה, וסעיף שיקבע כי בני הזוג ירשו האחד את השניה, לא יהיה תקף.

   כדי לקבוע כיצד יחולק העיזבון, יש צורך להכין צוואה.

   חשוב לציין, כי בן זוג שבוחר לערוך צוואה, אף לא חייב ליידע את בן זוגו על כך.

   במקרה שלא תהיה צוואה, ואחד מבני הזוג ילך לעולמו, בן או בת הזוג ירשו מחצית מהרכוש גם אם ‏ישנו הסכם ממון הקובע הפרדה רכושית, שכן  לפי סעיף 55 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965, בהקשר של ידועים בציבור, במקרה של מות אחד הצדדים, רואים את הצד שנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו את מה שהיה מקבל בירושה לפי דין אילו היו נשואים – זאת בתנאי שהנפטר לא הותיר צוואה הקובעת אחרת.

   מכאן, שהסכם ממון לא יכול לבוא במקום צוואה, וכדי להסדיר את סוגיית ההורשה, מומלץ מאוד לערוך צוואה במקביל לעריכת הסכם ממון.

   לאור האמור, מומלץ כי ידועים בציבור יפנו לעורך דין, כדי שיכין עבורם הסכם ממון ידועים בציבור במחיר המקובל לכך. עורך הדין יפגש עם בני הזוג, ישמע ויבין מהם רצונותיהם וכוונותיהם, וינסח הסכם אשר מתאים לאינטרסים שלהם – בהווה ובעתיד.

   צרו קשר ב- 03-3724722 עם עורך דין לדיני משפחה בירושלים או בתל אביב לייעוץ ועזרה בעריכת הסכם ממון או בפתרון בעיות בחיים המשותפים.