באילו מקרים אישה לא תהיה זכאית למזונות מבעלה?

אתה חושב שאתה לא חייב יותר במזונות אשתך? האם הסיבה לכך היא שאשתך בוגדת בך או שהיא גורמת לך לעבור על כללי הדת? המאמר הבא, שנכתב על-ידי עורכי הדין דקר, פקס, לוי, מסביר באילו מקרים אישה לא תהיה זכאית למזונות מבעלה.

ע"פ הדין העברי, הבעל חייב לשאת במזונות אשתו. כשהבעל חותם על הכתובה, הוא מתחייב לספק לאשתו את "שארה, כסותה ועונתה". כלומר – הבעל חייב לתת לאשתו מזונות, בגדים, מדור ולקיים עמה יחסי אישות.

חובת תשלום מזונות – לאורך כל חיי הנישואין

החובה נמשכת לאורך כל חיי הנישואין, והאישה זכאית לקבל במהלכם את מזונותיה כל עוד אין עילה השוללת זאת. כלומר – עד הגט הבעל חייב לשאת במזונות אשתו, מלבד במקרים שבהם מתקיימות נסיבות אשר ע"פ ההלכה הוא יהיה פטור מחובת המזונות.

הכלל הנוהג בהלכה לגבי מזונות אישה הוא "עולה עמו ואינה יורדת" (כתובות מח, א). כלומר, אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה בסכום שיאפשר לה לשמור על אותה רמת חיים אליה הורגלה עוד לפני פרוץ הסכסוך בין הצדדים. על הבעל לאפשר לאשה להמשיך להתנהל כפי שהתנהלה, כך למשל: אם הוא העמיד לרשותה רכב, עליו לדאוג כי הוא יישאר ברשותה וכי היא תוכל להשתמש בו.

בנוגע למזונות אישה יש לציין, כי אישה לא חייבת לצאת לעבוד. גם אם היא לא יוצאת לעבוד, ונשארת בבית, הבעל עדיין חייב במזונותיה. אם היא יוצאת לעבוד, הבעל יכול לומר לה כי מעשה ידיה יהיו תחת מזונותיה. אולם אם הכנסתה אינה מספיקה לכיסוי צרכיה, הבעל יהיה חייב להשלים ולשלם את מזונותיה. בכל מקרה, הבעל לא רשאי לדרוש מאשתו לצאת לעבוד כדי לפטור את עצמו מתשלום מזונותיה.

האם בכל מקרה אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה?

התשובה על שאלה זו היא שלילית. הבעל חייב במזונות אשתו, אך ישנם מקרים בהם זכותה של האישה למזונות תישלל, והבעל יהיה פטור מהם:

1. "זנתה תחתיו" – אישה שבגדה בבעלה. מזונות אישה שבגדה ישללו ממנה. אישה שבגדה בבעלה לא תהיה זכאית לקבל ממנו מזונות. הבעל יצטרך להוכיח לבית הדין הרבני, כי אשתו בגדה בו. נטל הראיה המוטל על הבעל הוא כבד. ע"פ ההלכה יש צורך בשני עדים שראו את מעשה הבגידה, אבל כיום ניתן להסתפק גם בראיות אחרות. חשוב להדגיש, כי לא ניתן להציג בפני בית הדין ראיות שהושגו תוך עבירה על החוק – למשל צילום אישה עם גבר אחר בביתה, שכן הדבר מהווה עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות. נדרשות ראיות כבדות משקל ומוצקות כדי שזכותה של האישה למזונות תשלל.

2. מעשה כיעור – מעשה כיעור הוא מעשה שאינו הולם אישה נשואה, ואשר מעלה חשש לבגידה. המעשה עלול להוביל לשלילה של מזונות האישה. ע"פ ההלכה, אם הבעל יוכיח בסבירות גבוהה שאשתו בגדה בו – גם אם אין לו ראיות חותכות למעשה בגידה עצמו – הוא יוכל לקבל פטור מתשלום מזונותיה תחת עילה זו.

דוגמאות למעשה כיעור – אישה שנצפתה הולכת ברחוב עם גבר זר כאשר הם שלובי ידיים, אישה שנצפתה יושבת בבית קפה עם גבר זר כאשר הם קרובים אחד לשני ועוד.

3. עוברת על דת משה – אישה שמכשילה את בעלה ביודעין, וגורמת לו לעבור על כללי הדת. ייתכן שהמזונות ישללו מהאישה, אם הבעל יוכיח כי אשתו פעלה במכוון.

יש לציין, כי אם הבעל רגיל לעבור עבירות כאלו, הוא לא יוכל לטעון כי אשתו הכשילה אותו – במטרה לקבל פטור מתשלום מזונותיה.

4. עוברת על דת יהודית – אישה שמתנהגת בצורה לא צנועה ובעצם כך פוגעת בבעלה וגורמת לו לאי נעימות. למשל, אישה שלא מכסה את שיער ראשה ברבים או אישה שמתנהגת בצורה שאינה מקובלת בחברה בה היא נמצאת.

5. אישה "מורדת" – אשה שלא מסכימה לקיים יחסי אישות עם בעלה. לפי ההלכה, אישה צריכה לקיים יחסי אישות עם בעלה, ואם היא לא עושה כן – היא נחשבת למורדת. אבל, אין מדובר בקביעה גורפת, וכל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו. בית הדין יברר האם הסירוב לקיים יחסי אישות הוא מוצדק. אם הסיבה היא מוצדקת, כלומר- לאשה יש "אמתלא מבוררת", למשל: בעלה מכאיב לה, בעלה מקיים יחסים עם אישה אחרת ועוד, ישנה אפשרות לחייב את הבעל בתשלום המזונות. ואולם, אם הסיבה בגינה האישה מסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה אינה מוצדקת ולא קשורה להתנהגות של בעלה, יהיה מקום לשלול את מזונותיה.

6. "מעין מורדת" – אישה שעזבה את הבית.

אם האישה עזבה ללא הצדקה את הבית בו התגוררה עם בעלה, היא תפסיד את מזונותיה. האישה צריכה להראות סיבה מוצדקת לעזיבתה כדי שתוכל להמשיך לקבל מזונות מבעלה. סיבה מוצדקת לעזיבה יכולה להיות אלימות מצד הבעל, איומים וכדומה.

מזונות אישה פרודה

נשאלה השאלה, האם כשבני הזוג לא חיים ביחד, האישה זכאית למזונות מבעלה.

כאמור, אם האישה עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת, היא לא זכאית למזונות. אבל אם הבעל הוא זה שעזב את הבית, זכותה של האישה למזונות לא נפגעת והבעל חייב להמשיך לשלם לה את מזונותיה.

כמו כן, אם האישה עזבה את הבית מסיבה מוצדקת, גם במקרה כזה היא לא תפסיד את מזונותיה. עליה להראות צידוק מינימלי לעזיבתה כדי לא להפסיד את מזונותיה.

יצוין, כי במקרה שבו בני הזוג פרודים, שכן האישה קיימה יחסי אישות עם גבר אחר, בעלה לא יחוייב במזונותיה.

במקרה שבו ישנה התלבטות אם אישה זכאית למזונות, או שישנן נסיבות השוללות את זכאותה, מומלץ להתייעץ עם עורך-דין המתמחה בדיני משפחה, ואשר בקי בתחום כדי לקבל מידע רלוונטי בנושא, על פיו כדאי יהיה לפעול.

במשרד עוה"ד דקר, פקס, לוי ישנם עורכי דין המתמחים בדיני משפחה וירושה, ואשר יש להם ניסיון רב בהגשת תביעות גירושין ותביעות מזונות.

עורכי הדין ישמחו לסייע הן לנשים והן לגברים בנושא זה ובכל נושא אחר הקשור לדיני משפחה וירושה.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי