ביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין

ביטול הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון הוא הסכם משפטי הנעשה בטרם או במהלך הנישואין או החיים המשותפים של בני הזוג. ההסכם מבצע הפרדה של הנכסים של שני בני הזוג קודם הנישואים וברגע פקיעתם. במקרה של גירושין תתבצע חלוקה לפי הרכוש שהיה שייך לכל אחד מהצדדים קודם הנישואים וחלוקה שווה של הרכוש שנרכש במהלכם.

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג 1973 מגדיר באופן חוקי את חזקת השיתוף שכוננה משום הפסיקה. החוק מגדיר כי כל הרכוש שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם הוא רכושם המשותף ויחלוק בניהם שווה בשווה בהסדר איזון משאבים. יוצאים מכך נכסים ו/או כספים שנערכו לגביהם הסכמי ממון או הסכם במסגרת הליך גירושין שקיבל תוקף של פסד דין מחייב וכן ירושה או מתנה שהתקבלה במהלך הנישואים.

תוקפו של הסכם ממון

משום הרחבת חזקת השיתוף בשנים האחרונות על ידי בתי המשפט, בני זוג שהביאו איתם לנישואין רכוש או כספים רבים, נאלצים פעמים רבות להתחלק בממונם, גם אם מדובר בכזה שהושג על ידם באופן בלעדי, דוגמת דירה שאחד מבני הזוג קיבל או רכש, אך שימשה אותם למוגרים או לשכירות. על כן מומלץ למי מבני הזוג המחליטים לחיות חיים משותפים לבצע הסכם ממון.

על ההסכם להיעשות בכתב קודם הנישואין ולהיות מאושר על ידי גורם מוסמך המוודא הסכמה והבנה בין שני הצדדים, קרי נוטריון או רשם נישואין. על פי סעיף 2 (א) לחוק יחסי הממון בין בני הזוג, ללא אישור מתאים הסכם הממון לא יהיה תקף. במידה ובני הזוג ביצעו הסכם ממון לאחר הנישואין הדבר טעון את אישור בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

בכך הסכם ממון שונה מחוזים אחרים שלא נזקקים להליך אישור זה והופכים לברי תוקף מרגע חתימתם. הסכם ממון תקף הוא בעל תוקף של פסק דין. המשמעות לכך היא שבמקרה וצד אחד מפר את ההסכם, הצד שכנגד יכול לפנות ללשכת ההוצאה לפעול לפתיחת תיק, הקפאת נכסים, עיכוב יציאה מהארץ וסנקציות נוספות.

ביטול הסכם יחסי ממון

ביטול הסכם ממון

למרות שהסכם ממון הוא חוזה בעל תוקף חוקי, ישנם מספר מקרים בהם ניתן לפעול משפטית בכדי לבטלו, אם כי בתי המשפט לא נוטים לכך ומאשרים ביטול כזה אם נעשה על ידי אחד מבני הזוג ולא בהסכמה, רק במקרים קיצוניים. במקרה וקיים צורך לביטול הסכם ממון נוטריון שנעשה בהסכמה הדבר קל יותר. כשהדבר נעשה ללא הסכמה ומגיע לפתחו של בית המשפט, טענות לקיפוח לא יתקבלו, גם בשל עקרון סופיות הדיון וכיבוד הסכמים שנעשו מדעת.

כך למשל פסק בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון באוקטובר 2015 כאשר דחה תביעת אישה לביטול הסכם ממון וגירושין מטעמים של עושק, טעות וטעיה ותרמית וחייבה בתשלום הוצאות משפט בסך 35 אלף שקלים (32522-09-13).

בפסק הדין ציינה השופטת ד"ר ורדה בן שחר כי "בדיון שנערך בנוכחות הצדדים… הסביר בית המשפט לצדדים, בשפה פשוטה וברורה את משמעות ההסכם. הקריא בפניהם את ההסכם, הצדדים הצהירו בפה מלא כי חתמו על ההסכם מתוך רצון ובהסכמה חופשית וכי מבינים הם  את תוכנו, מהותו ותוצאותיו. לאחר שבית המשפט נוכח שההסכם נעשה על ידי הצדדים בהסכמה חופשית ומרצון ולאחר שניתנו לצדדים הסברים נאותים אודות ההסכם ניתן תוקף של פסק דין לכל הוראות ההסכם… בהתאם לפסיקה הרווחת, לא בנקל תתקבלנה טענות הנסמכות על  'פגם ברצון' כנגד פסק הדין המעניק תוקף להסכם גירושין, זאת לאחר שבית המשפט התרשם ש: 'שני הצדדים הבינו בדיוק במה המדובר'".

לכן, יש צורך להוכיח סיבות ממשיות בעלות משקל לביטול ההסכם שיפורטו כאן. חשוב לדעת כי הסכם שאושר על ידי בית משפט או בית דין רבני מקבל מעמד כפול הן של הסכם והן של פסק דין. 

יחד עם זאת, חלים עליו אותם כללי ביטול של חוזיים מצד אחד ופסקי דין מהצד האחר:

  • ביטול בשל פגמים שנפלו באישור ההסכם: על מנת שהסכם ממון יהיה תקף הוא חייב לקבל אישור לכך כדין. במידה וההסכם חסר זאת, הוא תיאורטי בלבד וללא כל דין מחייב.
  • ביטול משום התנהגות הצדדים: במקרה והצדדים מתעלמים מההסכם בפועל וממשיכים לחיות ולהתנהל כאילו הנכסים לגביהם נחתם ההסכם משותפים ובמשך זמן רב, ניתן לטעון בפני הערכאה המשפטית המתאימה לקבלת פסק דין הצהרתי האומר כי ההסכם שנחתם למעשה לא כובד והתבטל בשל התנהגות הצדדים.
  • ביטול לפי כללי ביטול חוזים: חוק החוזים, תשל"ג 1973 מגדיר באילו מקרים ניתן לבטל חוק ובאילו לא. בין היתר, ניתן לבטל הסכם ממון אם תתקבלנה טענה לפיה אחד מהצדדים לא הבין את אשר עליו הוא חותם או לא היה צלול בעת החתימה עליו, כפיה, מצג שווא שהוצג בפני אחד מהצדדים, טעות והטעיה, תרמית, חתימה תוך כדי ניצול מצב או תנאים בלתי סבירים, חוזה פסול, קיום הסכם שלא בדרך המקובלת ובחוסר תום לב ועוד.

 

כך למשל פסק בית משפט לענייני משפחה תל אביב בנובמבר 2007 כי הסכם ממון שנחתם על בין בני הזוג ואף קיבל תוקף של פסק דין בטל בשל עושק, טעות, הטעיה והיותו מנוגד לתקנות הציבור (203797-95).

התובע טען כי היה אובססיבי לגרושתו וזו ניצלה זאת על מנת להוציא ממנו מיליוני שקלים תוך כדי איומי עזיבה ונטישה, חתימה על הסכם בו התחייב להפקיד לפחות 7,000 שקלים מידי חודש לחשבון משותף בו עשתה שימוש וגם בחתימה על הסכם ממון דרקוני: "הקשר שלי היה קשר אובססיבי, היא עשתה בי מה שהיא רוצה, היא הפעילה אותי כמו שהיא רצתה… ההסכם זה לקח לא יותר מדקה, אפילו לא דיברו איתי, כמו שקבלתי ככה חתמתי. גם בפני ביהמ"ש שעמדתי לא הייתי מעורה. מה (שהיא) רצתה בבוקרו של יום כך הייתי מבצע בסופו של יום. בעיקרון, ההסכם הזה, אני חוזר ואומר, לא ירדתי לפרטיו, לא קראתי, אפילו לא הצלחתי להבין, לדעתי גם באותה תקופה אם הייתי קורא לא הייתי מבין. גם אם היתה כותבת 50,000 ש"ח ליום, גם על זה הייתי חותם. האמנתי שלא ניפרד, שבדרך הזו אני כפי הנראה אצליח לאחוז במערכת…"

השופטת טובה סיון חייבה את האישה שנתבעה לשלם לגבר הגרוש הוצאות משפט בסך 30 אלף שקלים וציינה בהחלטתה: "הוכח בפני, כי הכפייה הנפשית של הנתבעת התבטאה בכך: כי בהצגת מצגי חוסר סופיות ביחסיה עם התובע, ניצלה את מצוקתו הנפשית, תוך הבטחה כי חתימתו על ההסכם תשאיר פתח לחזרה לחיים משותפים מבחינתה… הוכח כי ההסכם הינו מיטיב באופן קיצוני לטובת הנתבעת ואינו משקף את האיזון הרכושי והכספי בין הצדדים – וממה שנצבר בחייהם המשותפים (גם קודם לנישואין) והרסני, ובלתי אפשרי למימוש, לתובע, כך שלא ניתן בכל דרך שהיא לסבור כי התובע סבר כי הסכם זה ימומש אי פעם… לא ניתן לפרש אלא על בסיס ותמצית חוות דעתו של הפסיכולוג הנכנסים לגדר עושק ועשוק".

  • ביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין: בהליך זה תוקפים את התוקף המשפטי של ההסכם. במקרה זה יהיה צורך להוכיח כי נפל פגם באישור ההסכם על ידי הערכאה הממונה (בית המשפט או בית הדין). למשל, אי הקפדה על דרישות החוק לאישור הסכמי ממון, אי הבנה של אחד הצדדים את המשמעויות של ההסכם, הסכמה מתוך לחץ שהפעיל בית המשפט וכו'. חוק יחסי הממון ותקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 1984 קובעים כי הערכאה השיפוטית יכולה לאשר את ההסכם רק אחרי ששני הצדדים ביצעו זאת מהסכמתם החופשית ותוך מודעות למשמעות ותוצאות ההסכם.
  • ביטול הסכם ממון בהסכמה: חשוב לציין שאין די בהסכמת שני הצדדים לביטולו של הסכם ממון אלא רק הגוף שאישר אותו מסוגל גם לבטלו, קרי – נוטריון או רשם נישואין בטרם הנישואין או בית משפט או בית דין רבני לאחר הנישואין.

 

בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שפורטו ניתן להגיש תביעה לביטול הסכם ממון. תביעה זו יש להגיש לאותה ערכאה משפטית שאישרה אותו (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני). מדובר בפרוצדורה משפטית מורכבת הדורשת ליווי משפטי מתאים וניסיון בתחום. במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים להסכמי ממון ולהם ניסיון רב בחתימתם וגם במקרים ישי לבטלם אשר ישמחו לקבוע איתכם פגישה וללוותכם בהליך המורכב הזה.  

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי