ביטול צוואה

צוואה הינה מסמך בו אדם (להלן: "המצווה") קובע את אשר ייעשה ברכושו (להלן: "העיזבון") לאחר מותו, אך האם אותה צוואה תקוים כמות שהיא ללא כל אפשרות לשינויים?

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") , מעניק הן למצווה והן ליורשים מהצוואה
(להלן: "הזוכים") או כאלה שנושלו ממנה, אפשרויות שונות שיביאו לביטול
הוראות בצוואה.
 כמו כן, החוק קובע מתי מעורבות של זוכים בעריכת הצוואה יביאו לביטולה.

במאמר זה נפרט בהרחבה על הדרכים השונות של הנוגעים בדבר לתקוף את הצוואה מכיוונים שונים, זאת כדי להביא לביטולה. במקרה שאין צוואה תקפה, העיזבון יחולק על פי הכללים
הקבועים בחוק
.

ביטול או תיקון צוואה על ידי המצווה

כל עוד המצווה בחיים, הוא יכול לתקן או לבטל את הצוואה בכל עת שיחפוץ ומכל סיבה שהיא. זאת, בהתאם ל"חופש הציווי" שהמחוקק מעניק לו. בהתאם לכך, אפשרי גם ביטול צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה. לאחר הפקדת הצוואה, ניתן לקבל אותה חזרה בכל זמן שהוא.

ישנן מספר דרכים לביטול צוואה:

 • עריכת צוואה חדשה – המצווה יכול לערוך צוואה חדשה. אם יש בצוואה החדשה הוראות הסותרות את הצוואה הישנה, הן מבטלות אותה (אף מבלי לציין זאת במפורש). אם ההוראות בצוואה החדשה רק מוסיפות על הצוואה הישנה, אותן הוראות בצוואה הישנה ימשיכו להתקיים בנוסף לצוואה החדשה.
 • השמדת צוואה – כאשר המצווה משמיד את הצוואה שלו, חזקה שהוא רצה לבטל אותה (סעיף 36 לחוק). ההשמדה יכולה להתבצע ע"י קריעת הצוואה, שריפתה או גריסתה, למשל.
 • ביטול על ידי אחת מהדרכים לעריכת צוואה – המצווה יכול לבטל את צוואתו על ידי אחת מהדרכים בהן ניתן לערוך צוואה (כתב יד, עדים, בפני רשות, בעל פה). הביטול לא חייב להיעשות באותה דרך בה המצווה ערך אותה. הדבר אמור גם ביחס לביטול צוואה נוטריונית, שכן אין הוראות מיוחדות בחוק הירושה לגבי ביטולה.
 • ביטול צוואה בכתב יד – יש לערוך מסמך בכתב יד, בצירוף תאריך וחתימה, בו האדם מודיע על ביטול צוואה שערך.
 • ביטול צוואה בפני עדים – יש לערוך מסמך כתוב, בצירוף תאריך וחתימה, בו האדם מצהיר כי הוא מבטל צוואה שערך. ההצהרה והחתימה צריכות להיות בפני שני עדים, אשר יחתמו על מסמך הביטול.
 • ביטול צוואה בפני רשות – יש להודיע על הביטול, בין בכתב ובין בע"פ, בפני אחד מהגורמים הרשמיים המוסמכים לערוך צוואה: שופט, רשם או דיין. הם יקריאו את דבר הביטול בפני המצווה, והוא יצהיר בפניהם כי זהו כתב ביטול הצוואה.
 • ביטול צוואה בעל פה – אדם הנוטה למות, יכול להודיע בעל פה, כי הוא מבטל צוואה שערך. זאת, בפני שני עדים שמבינים את לשונו.

דוגמה לביטול צוואה בעל פה (כאשר הצוואה נעשתה בדרך אחרת): מצווה שערך צוואה בכתב יד, יכול להצהיר בעל פה בפני שני עדים שהוא מבטל אותה – זאת בשעה שהוא נוטה למות (משמע: צוואה בכתב יד תבוטל ע"י צוואה חדשה יותר – צוואה בעל פה, שנעשית כאשר המצווה גוסס/נמצא על ערש דווי).

 • ביטול צוואה על ידי בית משפט – הכוונה לכל אותם מקרים בהם בית המשפט דן בהתנגדויות וקבע כי הצוואה מבוטלת. סעיף 30 לחוק הירושה קובע שצוואה שנערכה משום אונס, איום, כפיה או השפעה בלתי הוגנת אחרת, תהיה לבית המשפט סמכות לבטל אותה לאחר דיון בנושא. המבחנים לבחינת סוגיות אלו יפורטו בהמשך.

ביטול צוואה בפני נוטריון

ביטול צוואה נוטריונית היא משימה משפטית קשה, אך עדיין אפשרית. צוואה שנעשתה בידי נוטריון ובוודאי כזו שהופקדה בידי רשם הירושות, קשה להביא לביטולה, אך כשם כל מסמך משפטי גם כאן ניתן להציג פגמים שיביאו לביטול צוואה בפני נוטריון.

כשמוגשת התנגדות לצו קיום צוואה, בית המשפט בוחן זאת על פי רכיבים שכל צוואה צריכה להכיל, בהתאם לחוק הירושה. עם זאת, אי קיום רכיב מסוים לא פוסל אוטומטית את הצוואה.

 • רצון חופשי: במידה ויוכיח כי המוריש לא הבין את משמעות הצוואה, לא היה צלול בדעתו או היה נתון ללחצים חיצוניים בעת עריכתה הדבר עשוי להביא לאיבוד תוקפה של הצוואה.
 • הבנת טיבה של צוואה: אדם כשיר קוגניטיבית שנזקק לסיוע בכל עניין, אם בשל היותו מרותק למיטה או לכיסא גלגלים, עשוי לא להיות מודע להיקף רכושו והשלכות הצוואה על היורשים הפוטנציאליים .
 • ניגוד עניינים: חוק הנוטריונים אוסר על נוטריון לקיים צוואה לשותף, עובד שלו או קרוב (בכלל זה בן או בת זוג, הורה, סב, הורה של בן הזוג, צאצא, צאצא של בן הזוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם).
 • שפה: על הצוואה להיות מתורגמת לשפה בה המוריש שולט על מנת שיוכל להבין את תוכנה. במידה ומוכח שהמוריש לא היה בקיא בשפה, או שהנוטריון לא קרא את כל הצוואה בפניו, או דילג על חלקים מהותיים מתוכה היא עשויה לאבד את תוקפה.
 • תעודה רפואית: במידה ומדובר באדם מאושפז, מרותק למיטה או מתקשה להתנייד עליו להוציא מבעוד מועד תעודה רפואית המעידה על כושרו הקוגניטיבי, בנוסח המתאים בחוק ובתאריך של יום חתימת הצוואה. במידה וקיים בתעודה זו פגם, מדובר בפגם צורני ונטל ההוכחה יעבור במקרה זה למבקש את הצוואה.

 

כאשר בית המשפט מקיים התנגדויות לצוואה, בדרך כלל מוזמן הנוטריון למתן עדות. במהלך העדות יוכל בית המשפט  ללמוד ממקור ראשון מה היה רצונו של המנוח. בחקירתו של הנוטריון ניתן יהיה להתרשם אם הקפיד על כללי הכנת הצוואה ואם נפלו פגמים כלשהם במהלכה.

ביטול צוואה הדדית

בהתאם לחוק, בני זוג יכולים לכתוב צוואות הדדיות. אלו הן צוואות שמסתמכות אחת על השנייה. אם אין הוראה אחרת בצוואה, ביטול צוואה הדדית יכול להיעשות רק בתנאים מסוימים:

* אם שני המצווים בחיים – די בשליחת הודעה בכתב לבן הזוג, בה בן הזוג האחר מודיע על ביטול הצוואה. במקרה כזה שתי הצוואות מתבטלות.
* אם אחד מבני הזוג נפטר, והעיזבון עדיין לא חולק – האלמן יצטרך לוותר על חלקו בעזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית.
* בני הזוג יכולים לקבוע בצורה מדויקת את התנאים לביטול הצוואה על יד הכנסת סעיף לצוואה, העוסק בביטולה.

ביטול צוואה שהופקדה

במידה ואתם חשים כי נפל פגם בצוואה, היא אינה משקפת את רצון המצווה או נעשה לכם עוול ונושלתם ניתן להגיש התנגדות לצוואה. בית משפט לענייני משפחה הוא אשר מוסמך לדון בהתנגדויות לצוואה.  וכאמור, הבדיקה תערוך קודם כל בהימצאות מרכיבי יסוד שפגם בהם אינו ניתן לריפוי ולכן יביא לביטולה של הצוואה. למשל, במקרה ונמצא פגם בעדים בצוואה מול עדים הדבר יוביל ל ביטול צוואה בעדים. או במקרה, והוכח זיוף חתימה בצוואה בכתב יד הדבר יוביל לביטול צוואה בכתב יד. במקרים שבוטלה הצוואה, העיזבון יחולק על פי דיני ירושה ויורשים על פי דין.

אם התקיימו בצוואה כל מרכיבי היסוד, הבדיקה תעבור לפגמים בצורה. אם שלב זה ימצא תקין בית המשפט יעבור לבחון את נסיבות עריכת הצוואה וכן על העילות המתאימות לפסילה הקיימות בחוק. היעדר רצון חופשי מהווה אחת מהעילות שהחוק מאפשר לפסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת.

התנגדות שמבוססת על כך תבקש להוכיח שהופעלו על המוריש לחצים חיצוניים בעת עריכת הצוואה, למשל אם אחד היורשים היה מעורב בה והיה עם המוריש בעת כתיבתה, ולכן הצוואה לא משקפת את רצונו החופשי של המוריש.

ישנם אפשרויות נוספות השפעה בלתי הוגנת בהם איומים, שכנועים ולחצים שונים ואם ישתכנע בית המשפט בהימצאו הוא צפוי לפסול את הצוואה. לא כל פגם פוסל אוטומטית את הצוואה. למשל פגמים בצורה, בהם בית המשפט יכול לאשר את הצוואה על פי תיקון 11 לחוק הירושה האומר כי אם "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה ולא היה לבית המשפט אם כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה רשאי הוא לקיימה". עם זאת פגם הקשור להשפעה בלתי הוגנת, אם מוכח, אינו ניתן לריפוי.

פגמים הניתנים לריפוי יכולים להיות בתצורה או אישור רפואי המוכיח את כשרותו הקוגניטיבית של אדם הנמצא במצב רפואי עדין.

כך למשל פסק בית משפט לענייני משפחה בטבריה בספטמבר 2011, כאשר החליט לדחות התנגדות אם וביתה לצוואת בעלה להעניק את כל עיזבונו לחברו שהיה עימו בימיו האחרונים, עת נפטר ממחלת הסרטן. זאת למרות שהצוואה הייתה בעלת אישור רפואי שלא נכתב כנדרש בתקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים (ת"ע 41070-08-10).

באותו מקרה, הלך לעולמו אדם ממחלת הסרטן ומספר ימים בודדים לפני מותו ביקש לערוך צוואה נוטריונית ובה הורה להעביר את כל עיזבונו לחברו הטוב ששהה אתו בימיו האחרונים, תוך שהוא מנשל את אשתו וביתו.

לאחר מותו, ביקש החבר לקיים את הצוואה ולה הוגשו התנגדויות מצד האם והבת. השתיים טענו בין היתר כי הצוואה נערכה שלא כדין, כי היא אינה מבטאת נכונה את רצון המצווה, כי נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת ועל כן היא פסולה.

השופט אסף זגורי כתב בפסק דינו כי "המנוח אמנם סבל מתשישות גופנית עקב הטיפול ומחלת הסרטן, אך הוכח כי היה צלול, התמצא בזמן ובמקום והיה בהכרה מלאה. הוכח, כי המנוח החל לתכנן עריכת הצוואה מספר שבועות בטרם פטירתו ועשה זאת כאשר שיתף לא רק את הנהנה אלא גם חבר אחר ממקום עבודתו. הנוטריונית לא פעלה בהתאם למצוות תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים והאישור הרפואי שהחזיקה בו, הוכן 5 ימים קודם חתימת הצוואה ולא בנוסח המתאים. עם זאת, אין בכך כדי לאיין הצוואה ולהביא לפסלות אלא להעביר נטל ההוכחה לפתחו של המשיב. המשיב עמד בנטל השכנוע ובנטל הבאת הראיות והוכיח את גמרות דעתו של המצווה בשעת עריכת הצוואה ועל כן ומכוח הוראת סעיף 25 לחוק הירושה אני קבוע כי הפגם החסר בצוואה תוקן ורופא".

ומה קורה, כאשר המצווה תלוי באדם לו הוא מבקש להוריש את עיזבונו ואותו אדם אף קשור לניהול חייו וממונו? במקרים בהם ההתנגדות טוענת להשפעה לא הוגנת מצד מטפלת, בן, חבר או שכן ינסה בית המשפט קודם כל לברר אם הוכחה תלות משמעותי כזו של המוריש ביורש ולאחר מכן האם אותה תלות נוצלה על מנת להשפיע על הצוואה עצמה. חשוב להבין כי ישנה אפשרות למצווה להורות להוריש חלק או כל עיזבונו כאשר הוא בוחר לעשות זאת מתוך מתן גמול מרצון על סיוע ועזרה בימיו האחרונים. עם זאת השפעה בלתי הוגנת על מנת לרכוש ברכושו של הנפטר לפני מותו היא דבר פסול ועל כך בית המשפט ינסה לעמוד. הוכחת התנגדות כזו לא קלה, ועל המתנגד במקרה כזה להוכיח רמה גבוהה של טענות ולהראות הוכחות ברורות למעשים הנטענים.

גם במקרים שכבר הוכחה השפעה לא הוגנת, אך זו פסקה ועברה שנה מרגע עריכת הצוואה, היא תהיה תקפה מתוך הנחה שאם היה רוצה המוריש היה בידיו לשנות את צוואתו.

בית המשפט ינסה לבחון האם הייתה השפעה בלתי הוגנת על ידי 4 מבנים עיקריים, המהווים תנאי סף:

 • הוכחה כי המוריש נתון להשפעה
 • הוכחת אפשרות להשפעה
 • הוכחת יכולת של היורש להפעיל השפעה בלתי הוגנת
 • הצוואה היא תוצאה של השפעה בלתי הוגנת

יש צורך להוכיח שמי שהשפיע באופן בלתי הוגן אכן נהנה באופן ישיר מהצוואה, לכן בדרך כלל מדובר באחד היורשים.

גורם נוסף וחשוב מאוד בהוכחה של ההתנגדות היא בחינת עצמאותו של המוריש כאשר ערך את אותה צוואה. לדבר זה יש להביא הוכחות בדבר מצבו הפיזי, המנטאלי או הנפשי וכמה היה תלוי בסביבה.

כיצד מגישים התנגדות לצוואה

יש להגיש את ההתנגדות לרשם הירושה בלשכה אליו הוגשה הבקשה לקיום הצוואה וזה יעביר את הדיון לבית משפט לענייני משפחה שידון בתיק עד להכרעה באמצעות התנגדות למתן צו קיום צוואה. על המסמך לכלול:

 • שם ותעודת זהות של מגיד ההתנגדות
 • שם ותעודת זהות של המוריש
 • שמות ותעודות זהות של כל המעורבים והיורשים בצו ירושה
 • תצהיר חתום על ידי עורך דין שמפרט את סיבות ההתנגדות
 • תשלום אגרה

הכשרת ביטול הצוואה

בית המשפט יכול להכשיר עריכת צוואה שנפל בה פגם – בתלות בפגם ובנסיבות.

בהתאם לכך, גם כאשר נפל פגם מסוים בדרך הביטול של הצוואה, בית המשפט יכול להכשיר את הביטול. בית המשפט יבוא לקראת המצווה, ויבטל את הצוואה כאשר הוא משוכנע שהמצווה גמר בדעתו לבטל אותה (אהרון נ' אהרוני).

מעורבות פסולה בהוראת צוואה המביאה לביטולה

מכיוון שחופש הציווי הוא ערך עליון, אנו לא רוצים שזוכים כלשהם יהיו מעורבים יתר על המידה בעריכה של הצוואה. מעורבות פסולה של זוכה בעריכת צוואה תביא לביטול אותן ההוראות המזכות אותו או את בן זוגו בירושה. סעיף 35 לחוק מפרט מהי מעורבות פסולה:

 • הזוכה הוא עורך הצוואה

כאשר הזוכה הוא זה שכתב או נסח או ערך את אותה הוראה המזכה אותו או בן זוגו, ההוראה בטלה.

 • הזוכה שמש כעד ב"צוואה בעדים"

"צוואה בעדים" היא צוואה הנערכת בנוכחות שני עדים לפחות. המצווה מצהיר בפני העדים על מסמך כתוב, כי הוא צוואתו. הוראות בצוואה המזכות את העד או בן זוגו יהיו בטלות.

 • זוכה שלקח חלק בעריכת הצוואה

במקרה שזוכה מעורב במידה משמעותית בעריכת הוראות צוואה, אותן הוראות המזכות אותו ואת בן זוגו יהיו בטלות.
מהי אותה מעורבות משמעותית? בפסק דין חרמון נ' גולוב נקבע: "הבחינה אם נטל הנהנה חלק בעריכת הצוואה צריך שתיעשה באשר לכל מקרה ונסיבותיו ונוכח מידת האינטנסיביות והחומרה של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה. השכל הישר מורנו גם כי הצטברותם של אירועים וזיקות שאולי כל אחד מהם כשלעצמו לא היה בו כדי להציב תווית של נטילת חלק בעריכת הצוואה, בהיקבצם יחד ב"מבטעל" אל המכלול, יוצרים הם אותה השתתפות בעריכתה שיש בה כדי לפסול".

חריג: כאשר מדובר בצוואה בעל פה (אדם הנמצא מול פני המוות), ההוראות לעיל אינן חלות.

חשוב לציין, כי לבית המשפט אין כלל שיקול דעת לגבי מעורבות פסולה, שכן, אם אחד התנאים מתקיים, אותה הוראה תבוטל. זאת, מבלי להשאיר לבית המשפט אפשרות להחליט אחרת.

הוראת צוואה שנעשית תוך שימוש באמצעים פסולים

בסעיף 30 (א) לחוק מפורטים מספר מצבים בהם הוראת צוואה תהיה בטלה, כאשר נעשה שימוש באמצעי פסול לצורך עריכת אותה הוראה. אמצעי פסול הוא אחד מהבאים:

 • אונס
 • איום
 • תחבולה
 • תרמית
 • השפעה בלתי הוגנת

"השפעה בלתי הוגנת" היא אחת העילות הנפוצות בפסיקה להגשת התנגדות לקיום צוואה. נשאלת השאלה, מהי בעצם השפעה בלתי הוגנת?
 יש השפעה שהיא מותרת, ויש השפעה שהיא בלתי הוגנת ואסורה. על פי הפסיקה, ישנם ארבעה מבחנים באמצעותם אפשר להבין ולקבוע מתי השפעה הופכת לבלתי הוגנת:

 • מבחן העצמאות: האם המצווה היה תלוי נפשית או גופנית באדם אחר במועד עריכת הצוואה או שהיה עצמאי?
 • מבחן הסיוע: אם המצווה אכן היה תלוי באדם אחר, עד כמה אותו אדם סייע למצווה? האם היו אנשים נוספים שסייעו למצווה?
 • מבחן הקשר עם אחרים: האם במועד עריכת הצוואה היה המצווה בקשר עם אנשים אחרים או שהוא היה מבודד מהחברה?
 • מבחן נסיבות עריכת הצוואה: האם אותו אדם שהמצווה הסתייע והיה תלוי בו, היה מעורב בעריכת הצוואה. אם התשובה חיובית – מה היה היקף המעורבות?

סעיף 31 לחוק קובע, כי בהתקיים כל התנאים הבאים, האמצעים הפסולים שלעיל לא יביאו לביטול הוראת צוואה שנעשתה תחת אותה עילה:

 • האמצעי הפסול חלף.
 • חלפה שנה מהזמן שהאמצעי הפסול חדל לפעול על המצווה.
 • בשנה הזו הייתה למצווה אפשרות לבטל את הצוואה.
 • המצווה לא ביטל את הצוואה.

 

ביטול הוראת צוואה והוראות הקשורות אליה

כאשר אנו דנים בביטול הוראת צוואה, הנובע מאחת העילות שפורטו במאמר זה, חשוב לציין שמדובר בביטול אותה הוראה ספציפית שמתקיימת לגביה עילת ביטול. לא מדובר בביטול הוראות אחרות בצוואה שלגביהן לא קיימת עילת ביטול.

עם זאת, ייתכנו מצבים בהם הוראות אחרות בצוואה יתבטלו בשל עילת ביטול המתקיימת רק בהוראה ספציפית. הכוונה למצבים הבאים:

 • ההוראה קשורה קשר בל יינתק להוראה הבטלה.
 • המצווה לא היה רוצה שההוראה תתקיים מבלי לקיים את ההוראה הבטלה.

מעוניינים לערוך צוואה? להוציא בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה? משרדנו כאן לשירותכם

במשרדנו תפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יעזרו לכם לנסח צוואה שתשקף את מלוא רצונותיכם וילוו אתכם בהליכים השונים עד להפקדתו. כמו כן עורכי הדין  שלנו יעזרו לכם בבקשות לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ובהליכים הנלווים אליו.

מתוך רצון להשיג את הטוב ביותר עבורכם, מומלץ מאד לפנות לעו"ד המומחה לעניין – אנו נבנה יחדיו תכנית פעולה משותפת בה תקבלו ליווי והדרכה מתאימים, המלצות וייצוג משפטי מקצועי. נשמח אם תצרו אתנו קשר בטלפון: 055-9826594  או דרך הצ'אט באתר.

 

 

 

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי