בקשה למתן מזונות זמניים

מזונות זמניים

מזונות זמניים ניתנים למי שהגיש תביעת מזונות, ואלו ניתנים על ידי בית המשפט באופן זמני עד לפסיקה בתביעה. היות ותביעות יכולות לערוך זמן רב, מטרתם לתת סעד זמני לתובע עד להכרעה שיפוטית בנושא.

בזמן זה בו הגירושין עוד לא נחתמו, הורה עשוי לגדל את הילדים ולשאת לבדו בנטל הכלכלי בעוד ההורה האחר מתגורר בנפרד ומכלכל את עצמו בלבד. על מנת למנוע זאת, ישנו הליך המאפשר להורה אשר משמורת הילד עימו, להגיש בקשה למתן מזונות זמניים, יחד עם התביעה למזונות.

בהליך זה פוסק בית המשפט סעד זמני, המאפשר לילדים ולהורה המגדל אותם להתכלכל לצד הליך הגירושין ועד קביעת מזונות קבועה.

מזונות זמניים כמה זמן?

בעבר פסק דין עבור הגשת בקשה למזונות זמניים הייתה עשויה לערוך 3 חודשים ואף יותר. ב-2012 נכנס תיקון מספר 9 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984. התיקון מאפשר את הגשת התביעה למזונות זמניים במקביל להגשת התביעה למזונות קבועים. כמו כן התווסף תצהיר שהמבקש צריך להגיש לבית המשפט יחד עם הבקשה. הניסיון מלמד שפיסקה כזו מתקבלת תוך 60 יום ואף פחות ומדובר בהחלט בשיפור מלפני התיקון בתקנות סדר הדין האזרחי.

תוקף המזונות הזמניים אמור להיות קצר ולהוות מעין גישור על לכניסת בתי המשפט לעובי הקורה ופסיקת מזונות קבועה. למעשה מדובר בהליך שימשך עד לפסיקת בית המשפט בנושא המזונות, דבר שעשוי לערוך ממספר חודשים ועד שנה בדרך כלל ובמקרים מסוימים אף יותר.

עם זאת חשוב לדעת כי בתי המשפט לא נוהגים להיעתר לכל תביעה למזונות זמניים, אלא רק באותם מקרים שנראה שהדבר הכרחי לרווחת בעל המשמורת והילדים. במידה ובית המשפט יתרשם כי לבעל המשמורת הכנסה יפה או מקורות הכנסה אחרים המספקים לו איכות חיים טובה, הוא עשוי לדחות את הבקשה משום שניתן להמתין לתביעות המזונות הקבועה ואין חשש לפגיעה באיכות החיים של בעל המשמורת וילדיו.

דוגמא לכתב תביעה למזונות זמניים שלא התקבל ניתן למצוא בפסק בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע כשקבע שלאור מצבם הכלכלי של ההורים, אין צורך בקביעת מזונות זמניים וכל צד יישא בהוצאות הילדים כאשר אלו עימו (תלה"מ 848-08-17). באותו מקרה האם השתכרה 14,600 שקלים ואילו בעלה 11,000 שקלים. המשמורת משותפת.

בהחלטתה כתבה השופטת רות אטדגי-פריאנטה כי "בשים לב לדין החל ולהלכה שנקבעה… בשים לב להכנסות הצדדים עשה שהכנסתה של האם גבוהה מזו של האב, ובשים לב לחלוקת זמני השהות שהינה כמעט שוויונית… מצאתי לקבוע כי כל צד יישא בהוצאות הקטינים בזמנים בהם הם שוהים אצלו".

ניתן ללמוד על כך מדיניות זו גם מפסיקת בית המשפט העליון משנת 1983 שדחה ערעור של אב על שיעור המזונות שנקבעו לו (3,000 שקלים) ביחס למזונות הזמניים שהיו נמוכים הרבה יותר (1,800 שקלים) וכן נגד ההחזר הרטרואקטיבי של המזונות מרגע הפרידה (ע"א 342/83).

הנשיא מאיר שמגר כתב בהחלטתו כי "דמי המזונות הזמניים הם הכספים, הדרושים לזכאים לכך, לפי שיקול דעת בית המשפט, למחייתם עד לסיום הדיון בתביעה. לכן לא יפסוק בית המשפט מזונות זמניים, אם מצויים בידיהם כספים מספיקים למחייתם עד לבירור המשפט".

מזונות ילדים זמניים

באשר לגובה מזונות זמניים, סכום המזונות נקבע על פי הערכה בלבד, ללא חקירה ובדיקה מעמיקה אותה משאיר בית המשפט לדיונים על המזונות עצמם. על פי רוב מדובר במזונות בסיסיים בהתאם לצרכי הילד וחלוקת זמני השהות. הוצאות חריגות מתחלקות בדרך כלל בשווה בין בני הזוג.

בתי המשפט מנסים למצוא סכום שיאפשר מצד אחד מחייה בסיסית ומכובדת עבור ההורה המשמורן וילדיו, אך יעדרו ממנו מותרות והוצאות חריגות אחרות, כמו גם התחשבות בתלושי שכר, שיושארו לפסיקת המזונות הקבועה.

כך למשל פסק בית משפט המחוזי בבאר שבע באוקטובר 2004 כאשר דחה בקשת ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה באשדוד לאשר מזונות זמניים של 1,800 שקלים בלבד. (ר"ע 603/04). הצדדים הסכימו כי בעת שהיו יחד הם נהגו לאכול ולכבס בגדים מחוץ לביתם והאישה ביקשה לאפשר לה לשמר את המצב שהיה קיים עד אז. בהחלטתו ציטט השופט ניל הנדל את בית משפט קמא שציין כי "אינני מוצאת מקום להמשיך ולספק לתובעת כספים לצורך אכילה במסעדות מחוץ לביתם של הצדדים" והוסיף: "צודקת המבקשת כי אחת המטרות של הסעד הזמני הינה לשמור על המצב הקיים. יחד עם זאת, נראה שגם אם יש מקום להתחשב ברמת החיים של בני הזוג, ויש מקום לכך, הרי שאין להעמיס על הבעל כל סוג של מותרות, יהיה אשר יהא, במסגרת הבקשה הזמנית של מזונות זמניים".

הסכום הממוצע של המזונות הזמניים נע בין 1,250 ל-1,450 שקלים בחודש לילד, אליו עשויים, אך לא חייבים, להתווסף 50% מעלויות מיוחדות כגון חינוך, חוגים קייטנות וכו'.

המזונות הזמניים יכולים להיות גבוהים או נמוכים מהמזונות הקבועים.

במידה והמזונות הזמניים נמוכים מהמזונות שנקבעו בסופו של דבר, בדרך כלל האב יידרש להשלים את ההפרש המצטבר שנוצר מיום הגשת התביעה ועד לפסק הדין.

במידה והמזונות הזמניים גבוהים מהמזונות שנקבעו, לא תמיד האם תידרש להחזיר את הפער, אם תצליח לטעון כי מדובר בכספים שכבר שימשו את הילדים.

על כן קיים אינטרס ברור מצד בעל המשמורת להגיש, כמעט בכל מקרה, תביעה למזונות זמניים משום שהיא תצא נשכרת מכך, לא רק עקב הכספים שתקבל מיידית אלא גם בדיעבד, לאחר קבלת המזונות הקבועים.

בקשה למתן מזונות זמניים

איך מגישים מזונות זמניים

בטרם הגשת תביעה למזונות ובכלל זה מזונות זמניים, יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך במשפחה. משמעות הבקשה היא שבני המשפחה יגיעו ליחידת הסיוע שליד בית המשפט / בית הדין ושם יוצאו להם דרכים שונות ליישוב הסכסוך בהסכמה. רק אם אפשרות זו תיכשל יעבור התיק לבית המשפט ותיפתח האפשרות להגשת תביעה למזונות, ועל כן גם תביעה למזונות זמניים.

 • את הבקשה יש להגיש במקביל להגשת כתב התביעה למזונות, אך במסמך והליך נפרד
 • לבקשה יש לצרף תצהיר ובו פירוט הטיעונים למזונות בצירוף אסמכתאות
 • חשוב לציין בפני בית המשפט את הסיבות לדחיפות בקביעות סכום כלשהו למזונות הזמניים
 • בית המשפט יבקש את תשובת המשיב בתוך 10 ימים
 • אם יראה בכך צורך בית המשפט יכול לבקש לקיים דיון בנוכחות הצדדים, לכל המאוחר בתוך 30 יום מרגע שהתקבלה תשובת המשיב, אך הוא יכול לפסוק בבקשה גם ללא דיון ועל סמך תשובות הצדדיים
 • בקשה למזונות זמניים פטורה מאגרה
 • פסיקת בית המשפט תהה בהקדם האפשרי

מה כוללים מזונות זמניים

מזונות זמניים הם מזונות לכל דבר ועניין. במקרה והחייב אינו משלמם ניתן להתחיל הליכי גביה על ידי פנייה להוצאה לפועל או על ידי הגשת בקשה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, בדומה למזונות רגילים שאינם משולמים.

כתב הגנה מזונות זמניים

כמו במקרים רבים המייחדים סכסוך גירושים, עשויים להיות אי הסכמות בין הצדדים גם לגבי המזונות הזמניים.

לשם כך יש לטעון בפני בית המשפט ולהראות סיבות אופרטיביות המצדיקות הפחתה בדרישה למזונות שהציג הצד השני ובהם:

 • פערי שכר משמעותיים
 • זמני שהות רבים של ההורה שאינו משמורן כך שהפער בשהות אינו גבוה כפי שמוצג
 • הוצאות ועלויות של גידול הילדים בזמן שאלו אצל ההורה המבקש
 • רכוש רב כגון דירה ללא משכנתא
 • ביטחון תעסוקתי ותנאים נלווים (רכב, קרן השתלמות, משכורת 13 וכו')
 • סיוע נוסף (הורים, חברים, גמלה, פנסיה, שכירות וכו')

ולבסוף חשוב לזכור – פסיקת בית המשפט אינה סוף פסוק. ניתן לערער על פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה – לבית המשפט המחוזי באותו האזור. דברים אלה יפים גם לכתב הגנה מזונות אישה, דהיינו מזונות המשולמים לאישה במהלך הליך הגירושין כששני בני הזוג עודם נשואים.

אך בתי המשפט מעטים להתערב בהחלטות על מזונות זמניים. ניתן ללמוד מכך בפסק דין לדוגמה של בית משפט המחוזי בחיפה שניתן בינואר 2020 בהחלטה לדחות את ערעורה של אם למזונות זמניים בסך 1,200 שקלים בחודש עבור שני ילדיה במשמורת האב (רמ"ש 22210-01-20). השופט חננאל שרעבי כתב בהחלטתו בין היתר כי "הלכה פסוקה היא לעניין מידת ההתערבות המצומצמת של ערכאת הערעור בהחלטת מזונות זמניים, על פיה רוחב שיקול הדעת המוענק לבית המשפט לענייני משפחה, בבואו לקבוע מזונות זמניים, עומד ביחס הפוף לצמצום שיקול הדעת של ערכאת הערעור.

ההכרעה של בית המשפט לענייני משפחה על אודות מזונות זמניים, חייבת להיות מהירה, עניינית, ומטבעה נשענת על תמונה חלקית… שומה על ערכאת הערעור להימנע מהתערבות בקביעתם של בתי המשפט לענייני משפחה בדבר שיעור המזונות הזמניים, אלא אם כן מדובר במקרה חריג ויוצא דופן". 

בכל מקרה בו מוגשת תביעת מזונות זמניים, שהרי היא מוגשת לצד תביעת מזונות קבע, חשוב להתייעץ ולהיות מלווים בעורך דין מנוסה בהליכי גירושין. במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה ומזונות בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחום שישמחו לייעץ, להיפגש ולענות על כל שאלה.