גישור משפחתי

גישור הוא שם כולל ליישוב סכסוכים בהסכמה. הדבר יכול להיות כחלק מהליך גירושים, סכסוכי ירושה ולמעשה כל סכסוך שהוא אשר קיימים לו שני צדדים (או יותר). המגשר הוא איש מקצוע המשמש כצד שלישי, ניטראלי ומוסכם על הצדדים, ותפקידו להציע פתרונות אשר יוסכמו על ידי הצדדים, לישוב הסכסוך, על מנת להימנע מערכאות משפטיות שיעלו לצדדים כסף רב, יאריכו את הזמן ויגבו עוגמת נפש.

בהליך גירושין לדוגמה, התוצר הסופי הוא הסכם גירושין שמוסכם על שני בני הזוג, ביחס לרכוש, ביחס לילדים וביחסים שלהם לעתיד לבוא. מגשר טוב הוא כזה שידע לאבחן את הצרכים של כל אחד מהצדדים, יבנה פתרון מכבד, וכזה היודע לצפות פני עתיד, ולתת פתרונות "שיחזיקו מים" גם לאחר שנים, כאשר הסיטואציה הנוכחית משתנה.

הגישור מוסדר בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט, תשמ"ד-1984 ובתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג- 1993.

כיום השוק מוצף במגשרים מסוגים שונות ותעודות שונות. כדאי לוודא שהמגשר הינו גם עורך דין במקצוע, מתמחה בדיני משפחה וחוזים, אשר רואה בראיה כוללת את המצב האישי והמשפטי וידע לתת פתרונות בהתאם.

 

הליך גישור משפחתי

למרות שהגישור בזמן הליך גירושים הוא הנפוץ ביותר מבין גישורי המשפחה, אין הוא היחיד. ניתן למצוא הקטגוריה זו גם סכסוכי ירושלים, סכסוכים בין הורים לילדים או בין האחים, סכסוכים על הסכמי ממון ועוד. במקרה של סכסוך במשפחה אין הסדר סופי כמו הסכם גירושים ולכן הגישור מורכב יותר וצריך להכיל את רגשות וצרכי כולם.

כלל ברזל להצלחת הגישור הוא נכונות והרתמות כל הצדדים הנוגעים לדבר, ובכלל זה נכונות להתפשר ולפעול בשיתוף פעולה עם הצד השני, שאם לא כך הם פני הדברים הגישור חסר תוחלת  ויש לפניות לבית המשפט. מגשר טוב ומנוסה ככל שיהיה לא יוכל להגיע להסכמות אם הצדדים לא נכונים לכך. אם קיימת נכונות, תפקידו של המגשר הוא למצוא את שביל הזהב העובר בין הצדדים.

החוק מחייב ליישב סכסוכים טרם הגעה לבית המשפט: חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, תשע"ה 2014 שנכנס לתוקפו ב-2016, מחייב כל זוג מתגרש בניסיון ליישב את הסכסוך בניהם ביחידות הסיוע של בתי המשפט, טרם הגשת תביעה לבית משפט לענייני משפחה. מטרתו של החוק להפחית התדיינות משפטית ולהעדיף סיום סכסוכים בדרכי הסכמה ושלום. הליך זה יינתן חינם וללא עלויות, בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות ובכל מקרה לצדדים עומדת אפשרות לקיים גם הליך גישור פרטי במקום זאת, כל עוד הדבר מוכח.

מרבית הציבור אומנם מכיר את האפשרות להגעה לגישור בזמן גירושים, אך פחות את יתרונותיו של המגשר בשלל משברים משפחתיים אחרים. מה קורה למשל, כשההורים הופכים סיעודיים והילדים, שעד כה נעזרו בהם, צריכים להשקיע מזמנם וממרצם, כשלצדם משפחתם? כיצד מחולק הנטל מבחינת הזמן, המאמצים והכלכלה של כל הנוגעים בדבר? כיצד מגיעים לפתרונות מוסכמים בקרב הילדים לגבי אופי הטיפול בהורים, סוגיות רפואיות, מכירת בית וכדומה? על כל אלו יענה המגשר.

המגשר מתאים גם לסכסוכים בין הורים לילדיהם, דוגמת בן בוגר, או בן שהתגרש, שמסרב לצאת את הבית, מורד בסמכותכם ומביא את חייכם לגיהינום.

סכסוך משפחתי נוסף וידוע בין האחרים קשור לירושה. לעיתים אחד הצדדים סבור כי מגיע לו חלק כזה או אחר בירושה, בעיקר אם קיים סעיף לא ברור בצוואה, או שאחד האחים טוען כי הוא הושג במרמה, אם קיים רכוש שיש צורך למכור באופן מוסכם ומתואם, או פרט אישי ושווה ערך שאחד הילדים אינו מעוניין למכור וכך הלאה. גם כאן המגשר עדיף על פני פניה לבית המשפט ותביעות הדדיות הן מבחינת הזמן, הרגשות הקשים והעלות הכרוכה בכך.

יתרונותיו של הליך הגישור:

 • הליך הגישור אורך זמן קצר בדרך כלל, בוודאי בהשוואה להליכים משפטיים
 • עלותו נמוכה יותר
 • מועדי פגישות בהתאם לרצונות הצדדים בניגוד לבתי משפט שם הצדדים נאלצים להתאים את עצמם
 • הפתרונות נעשים בהסכמה ועל כן קטן הסיכוי להתנגדויות ואי כיבוד הסכמים
 • יצירת דיאלוג מכבד ותקשורת בין צדדים מסוכסכים על פניה בית משפט שמחליט בסופו של דבר לצדד במי מהצדדים
 • במידה והצדדים לא יצליחו להגיע להבנות תמיד ניתן לפנות אל בית המשפט, אך כדאי למצות את הגישור קודם לכן
 • תהליך הגישור פרטי ומוסדר בהסדרי סודיות וחיסיון
 • שליטה מלאה של הצדדים על אופיו של ההסכם ופרטיו, ללא צד שלישי שיכפה זאת עליהם
 • ליווי גם לאחר הגעה להסדר מוסכם, בסוגיות העולות עם הזמן וידרשו פתרונות

 

כיצד מתקיים הליך הגישור המשפחתי?

המגשר ייפגש עם הצדדים בנפרד וביחד, יבין את הצרכים של כל אחד וינסה לחבר בניהם. הגישור יאפשר מציאת דיאלוג ותקשורת, גם אם דרך צד שלישי ויסייע לכם כמובן בהיבטים המעשיים של ההסכם אך גם בהיבטים הרגשיים הקשורים, אם מדובר בהסכם גרושים, בדילמות מתי וכיצד להודיע לילדים, הרגשות אישיות של תחושות חרטה, בזבוז וכישלון ותחושות קשות בין בני הזוג כתוצאה מהגעת הנישואים אל סיומן. 

המגשר יגבש הסכמה בראיה שצופנת פני עתיד ולאחר שהצדדים יגיעו להסכמות בניהם ויחתמו על ההסכם הוא יובא אל אישורו של בית המשפט, כשהצדדים מדגלים על הליך משפטי ארוך, יקר וכואב שגורר אחריו לא מעט פעמים תחושות נקם ורגשות קשים אחרים שרק מעמיקים את המשבר לכל הנוגעים בדבר.

 

האם ניתן לבטל הסכם שהושג בגישור?

הסכם שהושג בגישור, על מנת שיהיה מחייב, יש לאשרו בבית המשפט. אם רוצים לבטלו יש לפנות לבית המשפט שאישר אותו ולהוכיח שהוא עומד בעילות הביטול בהתאם למה שמותיר החוק: השגה בלחץ אסור, שלא ברצון חופשי או ללא הבנה מלאה שתוכנו, הסתרת מידע, חוסר תום לב, טעויות שנעשו בהסכם שגורמות לביטולו, קיפוח לא סביר או דרישות לא חוקיות או לא מכבדות באופן קיצוני.

 

גישור עסק משפחתי

פרק ניפרד בגישור של סכסוכים משפחתיים הוא אי הסכמות באשר להחלטות הקשורות לעסק משפחתי, שמטבע הדברים עשויים לגרום לסכסוכים בקרב בני המשפחה המעורבים בכך. דבר זה עשוי לגרום לנזק בלתי ניתן לתיקון בעסק כמו גם ביחסים במשפחה.

בדרך כלל סוגי הקונפליקטים הנפוצים בעסק משפחתי יכללו אי הסכמות באשר ל:

 • מחלוקת באשר להחלטה עסקית חשובה
 • הכנסת בן משפחה חדש, בן/בת זוג או ילד של בן משפחה לעסק
 • חלוקת תגמולים, בעיקר לבני משפחה שאינם מנהלים או עובדים בעסק
 • העברת שרביט השליטה בעסק לדור הבא

הליך הגישור חיוני בעסקים משפחתיים הן לשמירה על העסק ומניעת פגיעה בו, אך גם בשימור שיח ותקשורת בריאה בין הצדדים, גם לשם היחסים במשפחה וגם לשם המשך ניהול העסק.

הגעה לפתרון בפרק זמן קצר חיונית לעסק, שכן לעיתים עיכוב החלטה עשוי לפגוע קשות בעסק או להביא לשיתוקו. פניה לבתי המשפט לא רק שעשויה לגרום לנזק קשה באמון ובתקשורת בין בני המשפחה המנהלים אותו, וכתוצאה מכך פגיעה בניהול העסק ורווחיותו, אלא שההליך שם עשוי לקחת חודשים ואף שנים.

סכסוכים משפחתיים מטבעם מעלים אמוציות רבות, לצד קשיים כלכליים, אישיים, הסתגלות למצב חדש ומניעת בעיות בעתיד. לכן יש למצוא מגשר רגיש ומנוסה, שהינו גם עו"ד המומחה בדיני משפחה וחוזים, בכדי שימצא פתרונות בראיה כוללת אישית ומשפחתית. 

משרדנו מתמחה בדיני משפחה וגישור ובו תוכלו למצוא מגשרים שהינם עורכי דין בעלי ניסיון שישמחו להיפגש אתכם, לייעץ לכם ולענות לכם על כל שאלה.

מוזמנים לפנות אלינו דרך הצ'אט באתר או להתקשר למספר: 055-9826594

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי