שאלות נפוצות – נושאים חשובים בדיני ירושה בישראל

במאמר זה נדון בסוגיות רבות הקשורות לתחום דיני ירושה בישראל, ונצרף קישורים למאמרים ארוכים יותר בנושא.

מהי חותמת אפוסטיל ואיך אפשר להשיג אותה?

חותמת אפוסטיל היא שיטה נפוצה לאימות מסמכים בינלאומיים, ונדרשת לא פעם בהצגת מסמך רשמי ממדינה מסוימת לרשויות במדינה אחרת. האפוסטיל נחתמת במשרד הממשלתי הרלבנטי או בבית משפט השלום בירושלים. מידע נוסף בנושא תוכלו למצוא במאמר שלנו: חותמת אפוסטיל – אימות מסמכים זרים בישראל ומסמכים ישראלים בחו"ל.

איך מגישים בקשה לצו ירושה?

לפי חוק הירושה, במקרה של ירושה שבה הנפטר לא הותיר אחריו צוואה ישראלית, חלוקת הירושה ליורשיו חייבת להתחיל בהגשת בקשה לצו ירושה. יש לחתום על הבקשה, להגיש אותה לאישור נוטריוני ולצרף אליה כמה מסמכים (לרבות תעודת פטירה מקורית, הוכחת תשלום אגרה לרשם, והודעות שנמסרו לכל היורשים). יתרה מכך, את הבקשה והמסמכים הנלווים אליה יש להגיש בארבעה עותקים כל אחד. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

דיני ירושה בישראל

איך מגישים בקשה לצו קיום צוואה?

כל אחד יכול להגיש התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה לפני חלוקת נכסיו של הנפטר. ההתנגדות כרוכה באגרה, ויש להגיש אותה עד 14 יום מהיום שבו הבקשה מתפרסמת לצד תצהיר המפרט את העובדות התומכות בהתנגדות. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך אני מכין צוואה ומביא אותה לאישור?

כל מי שמלאו לו 18 יכול לכתוב צוואה סופית ומוחלטת; אדם זה נקרא המְצַוֶוה. החוק מכיר בשלושה סוגי צוואות: צוואה בכתב יד שנכתבה כולה בכתב ידו של המצווה, צוואה בנוכחות עדים (או צוואה בעדים) שאינה צריכה להיכתב בכתב יד אך חייבת להיחתם בנוכחות שני עדים שגם חותמים עליה, וצוואה בפני רָשות. פגמים בצוואה עלולים להביא לפסילתה. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך מפקידים צוואה?

על מנת להפקיד את צוואתכם, עליכם לגשת אישית למשרד הרשם לענייני ירושה במחוז מגוריכם. אל תשכחו להביא את הצוואה המקורית שלכם, את תעודת הזהות שלכם, ואישור על תשלום האגרה הנדרשת. הצוואה ותכולתה יישמרו ויתועדו במרשם הארצי. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך בודקים אם צוואה נרשמה בישראל?

כשהמצווה עודנו בחיים, אף אחד מלבדו לא יכול לבדוק אם הצוואה שלו רשומה במשרדי הרשם לענייני ירושה. אחרי מותו של המצווה, תוכלו לבדוק אם הותיר צוואה רשומה באמצעות הגשת תעודת הפטירה של המצווה ובקשה המפרטת את מערכת היחסים ביניכם. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך מגישים בקשה לתיקון צוואה?

אם בחרתם להפקיד את הצוואה שלכם במשרד הרשם לענייני ירושה, ואתם רוצים להכניס תיקון בצוואה, אתם חייבים לפעול על פי כמה נהלים ספציפיים, תלוי בסוג התיקון. על תיקון הנובע משגיאות בניירת (כמו שם שאוית לא נכון או טעות במספר תעודת הזהות) לא ייגבה תשלום נוסף; לעומת זאת, שינוי בתוכן הצוואה (כמו הוספה או הסרה של יורש) כרוך באגרה, בהגשת בקשה לתיקון באמצעות תצהיר, ואולי גם בניירת נוספת. מידע נוסף בנושא תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך אפשר לבקש עיכוב בביצוע צוואה?

אם אתם רוצים לעכב ביצוע צו ירושה או צו קיום צוואה באמצעות הרשם לענייני ירושה, אתם חייבים להגיש תצהיר מוכן שכולל, בין היתר, סיבות המצדיקות את הדחייה בביצוע הצוואה. בנוסף, יש לשלם אגרה על דחיית ביצוע הצוואה ולצרף לבקשה אישור תשלום. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך מגישים בקשה לביטול צוואה בישראל?

בקשה לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה צריכה לעבור דרך הרשם לענייני ירושה. על מנת לעשות זאת, יש להגיש תצהיר מוכן ולצרף אליו אישור תשלום. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך מגישים בקשה לצוואה כשהנפטר לא התגורר בישראל?

על מנת להשיג צו קיום צוואה כשהמצווה לא התגורר בישראל, יש לכלול בבקשה: שני מסמכים המוכיחים כי שולמו העמלות הנדרשות, בקשה נוטריונית לצו קיום צוואה, תעודת פטירה מקורית, צוואה מקורית, הודעות לכל היורשים, ואולי מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות. את הבקשה ואת כל המסמכים הנלווים יש להגיש בארבעה עותקים: המקור ועוד שלושה העתקים. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

שאלות נפוצות – נושאים חשובים בדיני ירושה בישראל

כיצד ממנים מנהל עיזבון בישראל?

את הבקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע יש להגיש בנפרד, לצד הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה. אם שמו של מנהל העיזבון מוגדר במפורש בצוואה, או אם כל היורשים הפוטנציאליים מסכימים על זהותו של מנהל העיזבון, יש להגיש את הבקשה לרשם לענייני ירושה. אחרת, יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך מוציאים את מספר תיק העיזבון בבית המשפט?

אחרי שתיק העיזבון הועבר מהרשם לענייני ירושה אל בית המשפט, אפשר לברר מהו מספר תיק העיזבון. צריך רק לפנות אל בית המשפט שאליו הועבר התיק, ובמזכירות יוכלו לתת לכם את מספר התיק שהוקצה לו. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך מאריכים את מינויו של מנהל העיזבון?

הדרך היחידה להאריך את תוקף מינויו של מנהל העיזבון היא לפנות לבית משפט לענייני משפחה. יש להגיש בקשה לבית המשפט, והוא יקבל החלטה בנושא. אין לפנות לרשם לענייני ירושה. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך מגישים בקשה למנהל עיזבון זמני?

אפשר להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני רק במקרה שעדיין אין צו ירושה או צו קיום צוואה, אחרת אפשר למנות רק מנהל עיזבון קבוע. את הבקשה למינוי מנהל עיזבון זמני יש להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך יכולים היורשים לעשות הסכם חלוקת עיזבון?

היורשים מורשים להגיע ביניהם להסכם שעל פיו העיזבון יחולק במתווה שונה מהחלוקה הקבועה בחוק או זו שהוגדרה בצוואה. על מנת שהסכם החלוקה יהיה תקף, יש להעלות על הכתב את ההסכם לחלוקה שונה של העיזבון, ובאופן שיבטא את הסכמתם הספציפית של כל היורשים. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איפה אפשר למצוא טפסי בקשות בענייני ירושה?

את הטפסים הבאים אפשר להוריד בקישורים האלה:

בקשה למתן צו ירושה

בקשה לצו קיום צוואה

קישורים נוספים ועוד מידע על דיני הירושה בישראל תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

מהן האגרות הנדרשות והיכן מוצאים את שוברי התשלום?

בקשות רבות הקשורות לענייני ירושה מחייבות תשלום אגרה לרשם לענייני ירושה. יש לצרף לבקשה את שובר התשלום, כהוכחה לביצוע התשלום. אפשר לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט, בעמדות תשלום אוטומטיות, או בבנק הדואר. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

אלו אגרות גובה הממשלה בענייני ירושה?

פעמיים בשנה, ב-1 בינואר וב-1 ביולי, מתעדכנים תעריפי האגרות (התעריפים העדכניים – בקישור זה; אם אתם זקוקים לעזרה בביצוע תשלומים, פנו למשרדנו). מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך משיגים העתקי צווים מהרשם לענייני ירושה?

כל אדם זכאי לקבל העתק מצו אחרי שרושם הצוואה הלך לעולמו. תחילה יש לשלם אגרה על העתקי הצוואות, ואז יש לשלוח דף עם אישור התשלום בפקס או במייל למזכירת הרשם במחוז שבו נרשמה הצוואה, בצירוף פרטיכם האישיים. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך משיגים העתק מצו שהוציא בית משפט בישראל?

אם ברצונכם להשיג העתק נאמן למקור מצו שהוציא בית משפט, יש לפנות אל בית המשפט הרלבנטי. אם אתם זקוקים לעזרה במציאת המיקום או פרטי הקשר של בית המשפט הרלבנטי, משרדנו ישמח לעזור לכם. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

שאלות נפוצות – נושאים חשובים בדיני ירושה בישראל

מתי צריך להשיג חוות דעת דין זר מחו"ל לפי דיני הירושה בישראל?

לעיתים יש צורך בחוות דעת דין זר כשמגישים בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה. למשל, חוות דעת כזו נדרשת אם המצווה רשם את הצוואה בישראל אבל התגורר מחוץ לישראל בעת פטירתו. במקרה כזה, משפטן מומחה מארץ מגוריו של המצווה יידרש לגבש חוות דעת משפטית, ואותה יש להגיש לצד מסמכים דרושים נוספים בתיקים שונים. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך אפשר לתקן צו בית משפט בענייני ירושה בישראל?

אם אדם רוצה לתקן טעות בצו שהוציא בית משפט מחוזי (לפני שהרשם לענייני ירושה יתחיל לפעול), הוא חייב להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה באזור שבו הלך המצווה לעולמו. יש לצרף לבקשה גם העתק של צו קיום הצוואה שניתן בבית המשפט המחוזי. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך אפשר לעיין בתיק הנמצא ברשם לענייני ירושה?

כל אדם המעוניין בעיזבונו של הנפטר יכול להגיש בקשה לעיין בתיק הנמצא ברשם לענייני ירושה. חשוב לפרט בבקשה מדוע המבקש רוצה לעיין בתיק ומה הקשר בינו לבין הנפטר, ויש לצרף לבקשה אישור תשלום. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

מה צריך לדעת על בקשות ועל תצהירים?

את הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה יש להגיש על פי התבנית המפורטת בתקנות, ולהכין אותה כתצהיר. זה אומר שמגיש הבקשה חייב לחתום על הבקשה בנוכחות עורך דין שיאמת את חתימתו. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך מגיבים לדרישה של משרד המשפטים לקבל פרטים נוספים בענייני ירושה?

במקרה שקיבלתם מכתב הדורש השלמת פרטים מהיועץ המשפטי של משרד המשפטים בעניין בקשה שהגשתם לרשם לענייני ירושה, עליכם להעביר את הפרטים המבוקשים בדיוק כפי שנדרשו לבא כוחו של היועץ המשפטי במחוז המטפל בבקשה. אל תגישו את הפרטים למשרדי הרשם לענייני ירושה. מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

איך מבקשים הארכת מועד להגשת התנגדות?

את הבקשה להארכת המועד להגשת התנגדות אפשר להגיש למזכירות הרשם לענייני ירושה לפני שניתן הצו עצמו. את הצו אפשר להוציא עד 14 יום אחרי מועד פרסום הדרישה. אל תשכחו לפרט את הסיבות להארכה, ועד מתי אתם מבקשים אותה. חשוב גם לכלול אישור תשלום אגרת "בקשה אחרת". מידע נוסף תוכלו למצוא במאמר שפרסמנו בנושא.

שאלות נפוצות בענייני דיני הירושה בישראל – פנו אלינו

אם אתם זקוקים לסיוע משפטי בדיני ירושה, פנו אלינו. משרדנו מתמחה, בין היתר, בדיני ירושה.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי