דירה שנקנתה לפני הנישואין

כאשר שני בני זוג מתגרשים מתבצעת חלוקה שווה של נכסיהם. במידה והשניים נישאו לפני 1974 הדבר יתבצע על פי כלל משפטי הנקרא חזקת השיתוף. זהו כלל שנקבע בפסיקה של בית המשפט ותכליתו אומרת כי נכסי בני הזוג שנצברו במהלך נישואיהן יחולקו שווה בשווה, גם אם אחד מבני הזוג היה עקר בית והשני פיתח קריירה. זאת מתוך הנחה שבן הזוג שנותר בית, דאג לו וגידל את הילדים אפשר לבן הזוג השני לפתח קריירה וכך תרם במשותף לתא המשפחתי.

באשר לבני זוג שנשאו לאחר ה-1.1.1973 חל עליהם חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג 1973. החוק נוצר מתוך חזקת השיתוף ותכליתו זהה – חלוקת רכוש בני הזוג באופן שווה. הוא עושה זאת באמצעות הסדר איזון משאבים במהלכו מעריכים את שווי הערך של כלל רכושם של בני הזוג ומחלקים אותו בניהם.

חלוקת דירה שנרכשה לפני הנישואין

אך מה קורה כאשר אחד מבני הזוג מביא עימו לנישואין רכוש בדמות דירה אותה רכש או ירש בטרם הנישואין? היתכן שאדם שעבד קשה במשך שנים, חסך והצליח לרכוש דירה יתחלק עם גרושתו בזכויות הדירה רק משום עובדת נישואיהן? השאלה הזו מתחדדת כשמדובר בפרק ב' – נישואין שניים. לעיתים אחד הצדדים מגיע באופן מבוסס יותר עם רכוש שהספיק לצבור במהלך חייו.

ככלל, הסדר איזון משאבים וכן חזקת השיתוף אינם חלים על דירה שנרכשה לפני הנישואין ובכלל זה גם כסף שנצבר לפני הנישואין. סעיף 5(א)(1) לחוק יחסי הממון מחריג מההסדר נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג בטרם הנישואין או כאלה שהתקבלו במהלך הנישואין במתנה או ירושה: "עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט – (1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין", לשון החוק.

אלא שבמקרים בהם בית המשפט מתרשם שחלה באותם נכסים כוונת שיתוף, זאת אומרת נכס ששני הצדדים השתמשו בו במשותף או גדילו באמצעותו יחד את התא המשפחתי, הוא עשוי לחלקו בין בני הזוג, גם אם נרשם בבעלותו של צד אחד וזה הביאו בטרם הנישואין. 

בתי המשפט בוחנים כל מקרה לגופו ומחפשים כוונת שיתוף גם ברכוש שלא הושג במהלך חיי הנישואין וזאת על פי מספר קריטריונים:

  • משך הנישואים: ככל שבני הזוג נשואים שנים רבות יותר, כלל הרכוש הופך להיות משותף ללא קשר למי הביאו בטרם הנישואין
  • במקרה בו בוצע שיפוץ נרחב בדירה ומימונו בוצע על ידי שני בני הזוג
  • במקרה בו שני בני הזוג התגוררו יחד באותה הדירה תקופה ארוכה וגידלו את ילדיהם המשותפים
  • במקרה בו הוכח כי הייתה כוונה למכור את הדירה ולרכוש באמצעותה נכס עתידי אחר
  • במקרים בהם אחד בן הזוג השני שילם חלק מהמשכנתא על הנכס
  • במקרה ובו הדירה הושכרה והכספים שהתקבלו נכנסו לחשבון המשותף של בני הזוג

ניתן ללמוד על מדיניות זו של בית המשפט מדבריו של שופט בית המשפט העליון מישאל חשין שכתב בפסיקתו כי "מתוך שבני הזוג היו איש בחברת רעותו שנים רבות, 'נטמעו' נכסיהם הפרטיים בנכסיהם המשותפים, נטמעו – והיו לאחד" (בע"א 806/96).

בפסיקה אחרת דחה בית המשפט העליון בנובמבר 1993 ערעור של בעל על החלת חזקת השיתוף על חנות פרחים אותה רכש בטרם הנישואין וקבע כי זו תחולק עם גרושתו שווה בשווה. השופט גבריאל בך כתב בהחלטתו כי "כאשר תא משפחתי מתפרק לאחר קיום חיי נישואין הרמוניים, הרי קיימת לדעתי הנחה שהרכוש המצוי בידי שני בני הזוג הוא בבעלותם המשותפת, ונטל הראיה חייב לרבוץ על הצד המנסה להכחיש זאת, אלא שנטל זה יהיה ככלל קל יותר להרמה ביחס לרכוש שנרכש לפני הנישואין. אך בסופו של דבר תלויה ההכרעה בכל מקרה בנסיבות המיוחדות של אותם נישואין ספציפיים… אם המדובר ברכישת דירת מגורים המשמשת לאחר מכן בתור ביתם המשותף של הזוג הנשוי, אזי סתירת החזרה של תהיה משימה קלה" (ע"א 2280/91). 

כיום המדיניות בנושא אף תפסה תאוצה עם פסיקת בית משפט העליון בספטמבר 2004 (בע"מ 5939/04). השופט אלייקים רובינשטיין דחה ערעור על החלטה של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב לחלק שתי דירות מגורים שהיו רשומים רק על שם הבעל ולפחות אחת מהן הוכח כי רכש אותה ושילם עבורה את הכספים בטרם הנישואין, שווה בין בני הזוג. בהחלטתו כתב בין היתר כי "ככל שהתוכן המשותף שנוצק לקניין, ובוודאי לדירת המגורים של זוג ומשפחה, משמעותי יותר, וככל שהיתה שותפות נמשכת בחיי הנישואין ולה ביטויים מסוגים שונים, גם אם לא היו החיים הללו 'גן של ורדים' בכל עת ובכל שעה, כך מצדיקה ההגינות כי תגבר ההתיחסות לחזקת השיתוף, במיוחד על נכס כמו דירת מגורים, קן המשפחה".

רובינשטיין הסביר אף כי בזמנים אלו על בית המשפט לבחון כל מקרה לגופו: "רוח העידן, פתיחת הדלתות לגישה שאינה 'פורמלית' בלבד הנאחזת ברישום הנכס, אלא בוחנת מצבים חברתיים ואישיים למהותם, מרחפת על פני הפסיקה מזה שנים באשר לשיתוף הנכסים גם לגבי נכסים שנרכשו לפני הנישואין, ובמיוחד דירת המגורים".

חשוב להבין, כי האבחנה בין דירה שנרכשה לפני הנישואין ואחרי לא בוטלה לחלוטין אך בתי המשפט נוטים כיום יותר לבדוק כל מקרה לגופו. על מנת לשכנע את בית המשפט כי הייתה כוונת שיתוף בדירה לפני הנישואין, יש צורך להוכיח זיקה כלשהי בין אותו הנכס לבן הזוג שהוא אינו רשום על שמו.

ירושה דירה

פירוק השיתוף בטרם הגירושין או עיכובו

לכל אחד מבני הזוג שמורה הזכות לבקש פירוק שותפות אף בטרם הגשת תביעת גירושין. בתי המשפט עשויים לדרוש הקדמה של פירוק השיתוף במקרים בהם הם משתכנעים כי היא יכולה לסייע לצד חלש הנתון ללחץ כלכלי ואף, על פי סעיף 8 לחוק יחסי ממון, לחלוקה לא שוויונית מטעמי שיקולי צדק. בפסק דין יעקובי (אוגוסט 1995) הסביר שופט בית המשפט העליון מאיר שמגר את הרציונאל שעומד מאחורי כלל זה כך: "ההסדר הרצוי הוא הסדר המאפשר לבן הזוג החפץ בהפרדת זכויותיו ברכוש המשותף עוד בטרם ניתן פסק הגירושין, על מנת להחליש את כוח המיקוח והסחיטה של בן הזוג האחר, ועל מנת להבטיח כי שני בני הזוג מקבלים את שהם זכאים לו מקשר הנישואין – להשיג את מבוקשו" (ע"א 1915/91).

מהצד השני, חוק המקרקעין, תשכ"ט 1969 מגדיר בפני בית המשפט מספר מצבים שבהינתן אחד מהם תעוכב מכירת הנכס, גם אם זו רשומה על שם אחד מהצדדים בלבד:

  • פירוק השיתוף עשוי להתעכב על מנת לאפשר הכרעה במכלול הסכסוכים בין הצדדים כחלק מהליך הגירושים
  • אם הדירה משמשת למגורי לילדי בני הזוג הקטינים ובן הזוג המחזיק את המשמרות עליהם המכירה תעוכב עד שיוכח בפני בית המשפט או בית הדין שנמצא הסדר מגורים אחרים המתאים לצרכיהם
  • אדם לא יושלח לרחוב ללא פתרון מגורים כאשר הוא נשוי ובל סיבה הנראית לעין

הגנה על זכויות דירה שנרכשה בטרם נישואין

משום שבתי המשפט נוטים לקבל כוונות לשיתוף בנכסים שהגיעו בטרם הנישואין, בעיקר אם מדובר בשנות נישואין רבות, מומלץ לזוג שמחליט להינשא ומביא עימו רכוש בדמות דירה, לבצע הסכם יחסי ממון המגדיר במפורש כי במקרה של פרידה, חלוקת הרכוש לא תכלול את אותה הדירה.

מדובר בהסכם משפטי שניתן לעשות בטרם הנישואים או במהלכם. ההסכם מבצע הפרדה של הנכסים של שני בני הזוג קודם הנישואים וברגע פקיעתם.

חשוב לדעת, כי בניגוד לחוזים אחרים ההופכים לברי תוקף מרגע חתימתם, הסכם ממון צריך להיעשות בכתב ובמידה ונעשה קודם לנישואין עליו להיות מאושר על ידי גורם מוסמך שמוודא הסכמה והבנה בין שני בני הזוג – נוטריון או רשם נישואין. במידה וההסכם נעשה לאחר הנישואין הוא טעון את אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הסכם ממון שנעשה כדין קשה מאוד לביטול ואם נעשה כראוי ותוך ליווי משפטי מתאים, בכוחו למנוע חלוקת דירה בפרידה, כפי ששני הצדדים סיכמו בהסכם החתום.

כמו כן מומלץ לא להתגורר באותה דירה, אלא להשכירה ולהפקיד את כספי השכירות בחשבון נפרד, רק על שם בעל הנכס בו לא יעשה שיתוף עם התא המשפחתי. כל שיתוף שכזה עשוי להראות על כוונה לשיתוף ולאפשר לצד השני לעתור לבית המשפט בדרישה לכלול את הדירה בהסדר איזון משאבים.

הוכחת כוונת השיתוף בזכויות בני הזוג על דירה שאחד מהצדדים הביא עימו בטרם הנישואין היא סוגיה מורכבת שבית המשפט נוהג לבחון בה כל מקרה לגופו. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בנושא ולרתום לשם כך בעלי מקצוע מנוסים. משרד "כהן דקר פקס ברוש" מעמיד עורכי דין מקצועיים הבקיאים בדיני משפחה בכלל וכוונת השיתוף בפרט ובעלי ניסיון של עשרות שנים.