האם אפשר לתבוע כתובה לאחר גירושין

תביעת כתובה לאחר גירושין

לעתים יש נטייה לחשוב, כי כתובה היא מסמך ישן ולא מחייב.

חשיבה זו היא מוטעית שכן הכתובה היא מסמך משפטי מחייב שנלווה לקידושין, בו מפורטים חובות הבעל כלפי אשתו, ובעיקר התחייבותו הכספית במקרה שתגורש או תתאלמן.

כלומר: הכתובה משמשת איזשהו תמרור אזהרה לבעל שירצה לגרש את אשתו ללא עילה בדין ("כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה"- כתובות לט, ב), ומהצד השני של הדברים, הכתובה מעניקה לאישה הגנה כלכלית במקרה שהבעל ירצה לגרש אותה.

אם היחסים של בני הזוג עולים על שרטון ובני הזוג מתגרשים, אשה שנישאה כדת משה וישראל יכולה לתבוע את כתובתה דרך בית הדין הרבני.

מהו הסכום שיש לכתוב בכתובה?

לפני שחותמים על הכתובה צריך לזכור כי ישנם מקרים בהם בית הדין הרבני מקבל את תביעת הכתובה, ומחייב את הבעל במלוא הסכום שהתחייב לגביו.

על כן, מבחינת הבעל כדאי להתחייב לסכום סביר והגיוני שיוכל לעמוד בו במקרה הצורך, ולא להפריז יתר על המידה.

אם ההתחייבות היא ביחס לסכום נמוך יחסית או סמלי בלבד, בית הדין לא מוסמך להגדיל את הסכום, כך שמכח הכתובה, זה הסכום שהבעל יצטרך לשלם ולא יותר.

מהצד של האשה, פני הדברים אינם זהים: חשוב שהאשה תתעקש על כתיבת סכום גבוה, אך סביר ביחס להכנסות הבעל, שכן אם הסכום יהיה בלתי סביר, עלולה להשמט הקרקע לתביעת הכתובה. בנוסף, מומלץ להתנגד לסכום סמלי, אשר ישאיר את האשה קרחת מכאן ומכאן במקרה שבעלה ירצה להתגרש ממנה.

איך תובעים את הכתובה?

תביעת כתובה בגירושין

כאמור, המטרה של הכתובה היא להגן על זכויות האשה בזמן הנישואין ובזמן הפרידה. אם הבעל מגיש תביעת גירושין, האשה תוכל לתבוע את כתובתה בבית הדין הרבני. תביעת כתובה בשל גירושין, צריכה להיות מוגשת רק לבית הדין הרבני.

תביעת כתובה של אלמנה

כאשר מדובר באשה שהתאלמנה, והיא מעוניינת לתבוע את כתובתה, אפשר להגיש את התביעה גם לבית הדין הרבני כאמור, וגם לבית המשפט לענייני משפחה – במקרה כזה התביעה מוגשת נגד עזבונו של בעלה המנוח.

האם אפשר לתבוע כתובה לאחר גירושין?

בעיקרון, אם לא קיים בין בני הזוג הסכם ממון לפני הנישואין אשר קובע אחרת, אשה שנישאה כדת משה וישראל רשאית לתבוע את כתובתה בבית הדין הרבני.

בהסכם הממון אפשר לעגן את זכות האשה לקבל את כתובתה בכל מקרה של פרידה שמובילה לגירושין. חשוב לדאוג לכך, שההתחייבות בהסכם הממון תהיה שווה לסכום הכתובה ולא תהיה התחייבות לכתובה עצמה, וכן להצמיד את הסכום למדד כדי לשמור על הערך.

לא אחת, הסכומים שננקבים בכתובה ע"י הבעלים הם מופרזים (20 מליון שקלים, 50 מליון שקלים וכד') ולא תואמים את מצבם הכלכלי ויכולת השתכרותם. סכומים אלו חושפים אותם להתחייבויות לא סבירות ביום הגירושין. במקרים כאלו, בית הדין הרבני רשאי לקבוע סכום נמוך יותר בהתאם להכנסותיו ומצבו הכלכלי של הבעל. כלומר: בני הזוג יתגרשו, והאשה תקבל את כתובתה, אבל הסכום יהיה נמוך מזה שננקב בכתובה ביום החתונה.

הסכם מזונות

כיצד ניתן להגדיל את הסיכוי לקבל את הכתובה?

  1. שלום בית – אם הבעל הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, אך האשה לא מעוניינת להיפרד, במקרה כזה אם היא תביע נכונות לשלום בית ותעשה מאמצים אמיתיים לשם כך, בית הדין יטה לחייב את הבעל בכתובה כתנאי לגירושין.
  2. אי עזיבת הבית – עזיבת הבית ע"י האשה ללא סיבה מוצדקת עלולה לגרום לאובדן הזכויות לקבל את סכום הכתובה, כמו גם את המזונות. על כן, השארות בבית מגדילה את הסיכוי לקבל את הכתובה.
  3. תיעוד התנהגות פסולה של הבעל – אם הבעל מתנהג בצורה לא הולמת, מומלץ לתעד את התנהגותו, שכן ראיות בדבר התנהגותו הפסולה עשויות לשפר באופן משמעותי את הסיכוי של האשה לקבל את כתובתה. כך למשל, עפ"י הדין העברי, אם הבעל בוגד באשתו עם אשה אחרת, הוא נחשב ל"רועה זונות", וייתכן שיחויב בתשלום מלוא הסכום הנקוב בכתובה. דוגמה לכך ניתן למצוא במקרה שנדון לאחרונה בבית הדין הרבני האזורי בחיפה (תיק ‏1103844/3) – בית הדין חייב את הבעל לשלם את כתובת האשה (בסכום של 180,000 שקלים), שכן נקבע כי האשה הצליחה להוכיח (בין היתר באמצעות דו"ח מחוקר פרטי), כי הבעל הוא "רועה זונות", אשר מקיים מערכת יחסים עם אשה אחרת.

מתי תשלל הכתובה בגירושין?

חשוב לציין, שעל אף חשיבות הכתובה והדרכים שתוארו להגדלת סיכויי קבלת הכתובה, ישנן עילות בדין העברי, אשר בהתקיימן, יקבע ע"י בית הדין הרבני כי מוצדק לשלול את הכתובה מהאשה.

העילות העיקריות הן אלו:

  1. אשה שבגדה בבעלה: "זנתה בבעלה" – ע"פ הדין העברי, אשה שבגדה בבעלה לא זכאית לכתובתה. חשוב לציין, כי יש להוכיח שאכן האשה בגדה בבעלה.
  2. אשה שהגישה תביעת גירושין – אם האשה היא זו שמעוניינת בגירושין, והיא הגישה ראשונה תביעת גירושין ללא כל עילה מוכרת בדין,יש סיכוי שכתובתה תשלל ממנה. עם זאת, אם האשה הגישה תביעת גירושין ועזבה את הבית בשל התנהגות בעלה (אלימות, התמכרויות וכד'), לא תהיה זו סיבה לשלילת הכתובה.
  3. אשה מורדת – אשה שמסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה ללא סיבה מוצדקת.
  4. אשה שעוברת על הדת היהודית ועל דת משה.
  5. שלום בית – אשה שמסרבת לנסות להגיע לשלם בית, לאחר שבית הדין הורה על כך, מסתכנת בשלילית הכתובה ע"י בית הדין הרבני.

אם כן, הכתובה היא מסמך משפטי מחייב, ובית הדין יכול להורות על מימוש הכתובה בגירושין.
יש לקחת בחשבון, שבמקרים מסוימים ובהתקיים עילות כאלו ואחרות, בית הדין יורה על שלילת הכתובה מהאשה.

אם אתם נמצאים בהליך גירושין או שאתם שוקלים להתגרש, ויש לכם שאלות לגבי משמעות הכתובה, כדאי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה כדי שיבחן את הכתובה, הסכום הנקוב בה ויסביר לכם על זכויותיכם.

לעוה"ד כהן, דקר, פקס וברוש נסיון רב בדיני משפחה וירושה, והם יוכלו לסייע לכם בכל שאלה בנושא.