האם משלמים מזונות במשמורת משותפת

האם משלמים מזונות במשמורת משותפת? 

על-פי מגמה חדשה בבית המשפט לענייני משפחה, כאשר מצבם הכלכלי של ההורים דומה, והם חולקים את המשמורת על ילדיהם, כלומר: הילדים במשמורת משותפת, האב יקבל פטור ממזונות הילדים.

גובה דמי המזונות במשמורת משותפת

קביעת גובה מזונות הילדים מתבצעת בהתאם לצרכי הילדים, גיל הילדים, הכנסות ההורים וזמני השהות. להסדר המשמורת ישנה חשיבות רבה בקביעת סכום המזונות, שכן במשמורת מלאה, הילדים נמצאים רוב הזמן עם הורה אחד, בעוד שבמשמורת משותפת, ההורים חולקים ביניהם את הזמן עם הילדים.

בהתאם לכך, בתי המשפט נהגו להפחית 25% מדמי המזונות המוטלים על האב במקרה של משמורת משותפת. עם זאת, חשוב לציין שההפחתה לא נעשתה באופן אוטומטי, אלא בית המשפט קבע בכל תיק שהובא בפניו את הנסיבות והתנאים, והחליט האם יש מקום להפחתה ובאיזה שיעור.

לאחרונה, ובעקבות הלכת בע"מ 919/15, ישנה מגמה חדשה בפסיקה, לפיה במשמורת משותפת אין כלל מקום לחייב את האב במזונות. זהו מצב חדש של משמורת משותפת ללא מזונות – מתן פטור ממזונות ילדים, אשר לא היה בעבר.

 

פטור ממזונות ילדים

השתלשלות הדברים החלה בתמ"ש 16785-09-12 ל.ר ואח' נ' ד.ר, בו נקבע כי כאשר בני הזוג מרוויחים משכורת דומה, או כשהאם מרוויחה יותר מהאב והם חולקים משמורת משותפת, אין מקום לחייב את האב בדמי מזונות עבור הילדים. הערעור על ההחלטה הוביל לערעור נוסף, אשר הגיע לבית המשפט העליון, בו דן הרכב מורחב של 7 שופטים ובפס"ד תקדימי נקבעה הלכת 919/15. השופטים קבעו פה אחד כי יש לשנות את ההלכה שנהגה עד כה, ואשר הושפעה מהדין העברי, וקבעו כי בהתאם לעקרון השוויון בין המינים, כאשר מתקיימים התנאים המשפטיים למשמורת משותפת, אין הצדקה להטלת חיוב במזונות על האב מעבר לחובה שכל צד יישא בהוצאות הילדים בזמני השהות שלו.

לפי בית המשפט, במקרה של משמורת משותפת, כאשר שכרם של ההורים זהה או דומה, ובהתחשב גם בהכנסותיהם ממקורות אחרים (שכר דירה למשל), כך שאין ביניהם פער כלכלי משמעותי, הרי שאין מקום להטלת חיוב במזונות על מי מהצדדים.

ילד מחוץ לנישואין ירושה

עיקרי הלכת 919/15 והשפעתה על ממזונות במשמורת משותפת

בגילאי 6-15 של הילדים, ההורים חבים באופן שווה במזונות, וזאת מדין צדקה. החלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מתוך כל המקורות העומדים לרשותם, ובהתייחס לנסיבות המקרה.

כאשר מיישמים עיקרון זה בהסדר של משמורת משותפת, על בית המשפט לענייני משפחה להפעיל את שיקול דעתו בהתאם לנסיבות כל מקרה שהוא נדרש לדון בו.

השופטת דפנה ברק-ארז קבעה, כי במשמורת משותפת כל הורה ישא בהוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים, ולכן הוצאות אלה "יתקזזו" ללא צורך בהעברת תשלומים בין ההורים לפי אחוז מסוים משיעור המזונות שעליו יורה בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לגיל הילדים ולהערכתו לגבי העלויות הכרוכות בהוצאות קיום שוטפות אלה מתוך כלל צרכיהם המגולמים במזונות.

בנוסף, ייקבע מנגנון לריכוז הטיפול בהוצאות  שלא מוגדרות כהוצאות קיום שוטפות, אלא "צרכים אחרים", כמו: טיפול רפואי לא צפוי, בגדים, ספרים, משחקים וכד'.

באופן רגיל, יהיה מנגנון של הורה מרכז שיקבל לידיו תשלום של מחצית ההוצאות האלה מההורה האחר (כאשר מדובר במצב של השתכרות שווה).

לצד זה, אפשר לחשוב על פתרונות נוספים, כמו: חשבון בנק משותף של ההורים, בהתאם לשיקול דעתה של הערכאה הדיוניות וע"פ הנסיבות המשפחתיות.

ההורים ימשיכו לחלוק בהוצאות החריגות, בהתאם לכושר ההשתכרות שלהם וע"פ מנגנון שייקבע על-ידי בית המשפט לענייני משפחה.

 

כמה מזונות משלמים במשמורת משותפת?

באופן עקרוני, חישוב דמי מזונות נעשה בכל מקרה על פי נסיבותיו. לא מדובר בנוסחה מתמטית קבועה. בין אם בית המשפט הוא זה שצריך להכריע, ובין אם הצדדים מנסים להגיע להסכמה במסגרת הסכם גירושין, יש מספר פרמטרים מרכזים בעניין זה: גיל הילדים, צרכי הילדים, הכנסות ההורים והסדרי המשמורת.

כפי שראינו, בשנים האחרונות להסדר המשמורת יש השפעה משמעותית על חישוב המזונות. בעיקר במקרים של משמורת משותפת, אך לא רק.

ההשפעה כה גדולה ועמוקה, עד כדי ביטול מזונות במשמורת משותפת בנסיבות המתאימות.

בפסיקה נקבע סכום דמי מזונות הכרחיים מינימליים סכום שמהווה את הרף התחתון, אך בפועל הסכומים משתנים וכל מקרה לגופו.

מכאן, שבהסדר של משמרות משותפת, ייתכן שהאב לא יצרך לשלם לאם אפילו סכום זה שמוגדר כמינימלי.

 

המגמה החדשה בעקבות הפסיקה – האם חיובית או פתח לסחטנות?

הלכת בע"מ 919/15 ופסקי דין שניתנו בעקבותיה מובילים מגמה חדשה, שאפשר לומר שהיא מבורכת, שכן היא מאזנת מעט את אי השוויון שבין המינים בשל חזקת הגיל הרך.

כמו כן, כאשר מדובר במשמורת משותפת, וההורים שוהים עם ילדיהם שווה בשווה, הרי שגם ההוצאות מתחלקות, ואין הגיון בהטלת חיוב על האב במזונות, שעה שהוא דואג לצרכי הילדים מחצית מהזמן.

עם זאת, יש הגורסים, כי פטור מתשלום מזונות ילדים יוצר פתח לסחטנות מצד הבעל בהליך הגירושין. ישנם מקרים בהם האבות לא באמת מעוניינים במשמורת משותפת, אך משתמשים בכך כקלף מיקוח כדי להשיג יתרון בהליך הגירושין.

תשלום מזונות באופן כללי ובמשמורת משותפת בפרט הוא נושא מורכב. מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה כדי לקבל מידע מקיף בנושא.

במשרד עוה"ד כהן, דקר, פקס וברוש, יש עו"ד המתמחים בדיני משפחה ואשר מוסמכים גם כמגשרים. הם ייעצו לכם ויעמדו לרשותכם.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי