הליך גישור

מהו הליך גישור? גישור הוא תהליך לפתרון מוסכם של סכסוכים של שני צדדים או יותר, הנעשה במקום הגעה לכותלי בית המשפט. בתהליך זה, הצדדים מסכימים על מגשר ניטראלי, שהוא איש מקצוע, המשתמש בטכניקות שונות אותם לבד ובניסיונו על מנת לחבר בין הניצים ולהגיע להסכמות שיחסכו זמן וכסף.

סכסוך יכול להיות בשורה של נושאים. הידוע בניהם זה גישור בזמן גירושים בו מגיעים הצדדים להסכם גירושים המאושר בבית המשפט, אך הוא יכול להיות קיים בשורה של נושאים החל מסכסוכים עסקיים, סכסוכי ירושה, סכסוכים בעסק, סכסוכי שכנים, סכסוך משפחתי, גישור מדיני ועוד.

סעיף 79 (ג) לחוק בתי המשפט, תשמ"ד 1984 מסדיר את סמכות הליך הגישור.

 

 

מה זה גישור

מגשר הוא איש מקצוע לכל דבר. משום שהשוק מוצף במגשרים מסוגים שונים חשוב למצוא כזה שאכן למד את המקצוע, בעל תעודות מתאימות, ניסיון והמלצות. מגשר טוב ידע לאבחן את צרכי הצדדים והגבולות של כל אחד מהם וינסה למצוא נקודות השקה חופפים שאיתם ניתן להגיע להסכמות שמכבדות את שני הצדדים. גישור יכול להתקיים על פי רצון הצדדים, כהליך מקדים לבית משפט או בהוראת בית משפט כאשר שני הצדדים מסכימים לכך.

אם הצדדים אינם מגיעים להסכמה על זהות המגשר בית משפט יכול להפעיל את סעיף 5 בתקנות בתי המשפט (גישור"), התשנ"ג  1993 ולמנותו על פי מאגר המגשרים. עם זאת, הצדדים יכולים לפנות לכל אדם ולקבוע כי הוא מגשר מוסכם עבורם והם אינם מחויבים לרשימת המגשרים שפרסמה הנהלת בתי המשפט.

 

יתרונותיו של הליך הגישור:

 • הליך הגישור אורך זמן קצר בדרך כלל, בוודאי בהשוואה להליכים משפטיים
 • עלותו נמוכה יותר
 • מועדי פגישות בהתאם לרצונות הצדדים בניגוד לבתי משפט שם הצדדים נאלצים להתאים את עצמם
 • הפתרונות נעשים בהסכמה ועל כן קטן הסיכוי להתנגדויות ואי כיבוד הסכמים
 • יצירת דיאלוג מכבד ותקשורת בין צדדים מסוכסכים על פניה בית משפט שמחליט בסופו של דבר לצדד במי מהצדדים
 • במידה והצדדים לא יצליחו להגיע להבנות תמיד ניתן לפנות אל בית המשפט, אך כדאי למצות את הגישור קודם לכן
 • תהליך הגישור פרטי ומוסדר בהסדרי סודיות וחיסיון
 • שליטה מלאה של הצדדים על אופיו של ההסכם ופרטיו, ללא צד שלישי שיכפה זאת עליהם
 • ליווי גם לאחר הגעה להסדר מוסכם, בסוגיות העולות עם הזמן וידרשו פתרונות

 

למי זה מתאים?

גישור מתאים כאשר שני הצדדים מוכנים לבצע פשרות ונכונים להגיע להסדר. אם כל צד מתבצר בעמדותיו ללא כל יכולת להגיע לפשרה, המגשר טוב ככל שיהיה לא יוכל לסייע. במקרים כאלה בית המשפט הוא המקום המתאים.

 

כיצד ההליך מתבצע?

המגשר אינו שופט וגם אם מדובר בעורך דין הוא לא מתנהל בכובע הזה בזמן ההליך. הוא אינו כופה פתרון כפי שבתי משפט עושים ולמעשה לא קיימות לו כלל סמכות להחלטות מחייבות. הוא מחויב בסודיות, בניטראליות, הגינות ותום לב.

הליך הגישור הוא בלתי פורמאלי. הוא אינו כפוף לדיני ראיות וסדרי דין כבתי משפט ולכן ניתן למצוא פתרונות יצירתיים, אחרים, שבתי משפט אינם נוקטים בהם.

עם זאת, במידה והליך הגישור צלח והושג "הסדר גישור" – הסכם בין הצדדים בסכסוך שבניהם שהושג בסיומו של הליך גישור, הדבר מחייב את הצדדים, בעיקר משום שהושג כאמור בהסכמה. הסדר זה ניתן להגיש לבית המשפט ובמידה והוא מאושר הוא מקבל תוקף של פסק דין. במקרה זה, אם אחד הצדדים אינו פועל כפי שהוסכם הוא מבזה את בית המשפט ובמקרים המתאימים ניתן אף לפנות להוצאה לפועל על מנת להביא למימושו.

ישנם מספר סוגים של פגישות גישור:

 • פגישות פרטיות: בהם כל צד מורשה לשתף את המגשר במידע שהוא לא מעוניין שיעבור לצד השני. המגשר ישמע מה חשוב לאותו צד, מהם הגבולות שלו, הרצונות שלו וכיצד הוא רואה את הסכסוך מגיע אל סיומו. המגשר לומד להכיר את הצדדים וגבולות הגזרה שלהם, יוצר בניהם היכרות ואמפטיה המאפשרים פתיחות מיירבית ופריקת כעסים ומחפש נקודות השקה.
 • פגישות משותפות: שהם ליבת הגישור. בפגישות אלו לוקחים כל הצדדים השותפים לסכסוך. הצדדים יציגו את הסכסוך והפתרון שהם רוצים להגיע אליו מנקודת מבטם והמגשר ידריך אותם על מנת להגיע להסכמות.
 • פגישות מגשרים: פגישות ייעוץ בין מגשרים כאשר ישנו יותר ממגשר אחד (למשל עורכי דין המשמשים כמגשרים בהליך גירושים).

 

האם דברים שנאמרו בגישור יכולים לשמש אחר כך את בית המשפט?

לא. כל מה שנאמר במסגרת הליך הגישר נותר חסוי ובכל מקרה לא ניתן לעשות בו שימוש כראיה או בכל הליך אזרחי או הליך אחר המתקיים בבית המשפט.

 

האם ניתן לבטל הסכם שהושג בגישור?

הסכם שהושג בגישור, על מנת שיהיה מחייב, יש לאשרו בבית המשפט. אם רוצים לבטלו יש לפנות לבית המשפט שאישר אותו ולהוכיח שהוא עומד בעילות הביטול בהתאם למה שמותיר החוק: השגה בלחץ אסור, שלא ברצון חופשי או ללא הבנה מלאה שתוכנו, הסתרת מידע, חוסר תום לב, טעויות שנעשו בהסכם שגורמות לביטולו, קיפוח לא סביר או דרישות לא חוקיות או לא מכבדות באופן קיצוני.

 

 

הליך גישור בבית המשפט

חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, תשע"ה 2014 שנכנס לתוקפו ב-2016, מחייב כל זוג מתגרש בניסיון ליישב את הסכסוך בניהם ביחידות הסיוע של בתי המשפט, טרם הגשת תביעה לבית משפט לענייני משפחה. מטרתו של החוק להפחית התדיינות משפטית ולהעדיף סיום סכסוכים בדרכי הסכמה ושלום. הליך זה יינתן חינם וללא עלויות, בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות ובכל מקרה לצדדים עומדת אפשרות לקיים גם הליך גישור פרטי במקום זאת, כל עוד הדבר מוכח.

גישור זה הוא היחידי המחייב את הצדדים להשתתף בפגישה הראשונה. אם אחד הצדדים אינו מעוניין בגישור עליו למלא טופס סירוב באותה הפגישה שיועבר לשופט בבית משפט לענייני משפחה. על פי רוב לאחר מכן תותר הגשת התביעה.

אם הצדדים מסכימים על גישור, יינתנו להם על ידי עובדות סוציאליות של יחידת הסיוע של בית המשפט לענייני משפחה 4 פגישות ללא עלות שיש לקיים תוך 45 ימים. החל מהפגישה השניה ניתן להביא לפגישות את עורכי דינם של הצדדים שישתתפו בהליך מטעמם. במידה והגישור מצליח יערכו הצדדים הסכם גירושים שיובא לאישור בית המשפט ובמידה והגישור נכשל מי שהגיש את הבקשה ראשון יוכל להגיש את התביעה לבית המשפט.

כפי שכבר צוין כאן, בית המשפט גם רשאי להורות על הליך גישור בכל סוג של סכסוך שהוא, אך אינו יכול לחייב את הצדדים לבצעו. תנאי מפתח לתחילתו של גישור הוא הסכמת שני הצדדים להליך.

בזמן הגישור הצדדים אינם מורשים להגיש תביעות וכל עוד ההליך נמשך ההליך המשפטי מוקפא.

 

סכסוכים עשויים להעלות אמוציות רבות, לפגוע ובעסק שלכם, לעכב הליכים משפחתיים חשובים וליצור נזקים כלכליים ונפשיים רבים. משום כך, יש למצוא מגשר רגיש ומנוסה, שהינו גם עו"ד המומחה באותו תחום בהם קיים הסכסוך וכן בתחום החוזים, בכדי שימצא פתרונות בראיה כוללת אישית וכוללת. 

משרדנו מתמחה בתחום הגישור ובו תוכלו למצוא מגשרים שהינם עורכי דין בעלי ניסיון שישמחו להיפגש איתכם, לייעץ לכם ולענות לכם על כל שאלה.


מוזמנים לפנות אלינו דרך הצ'אט באתר או להתקשר לטלפון שמספרו: 055-9826594

 

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי