הליכי בוררות: הגדרות, נהלים וחוקים

הליך בוררות כולל כמובן פרטים טכניים רבים, אך חשוב להבין אותו כמו שצריך, שכן הוא יכול לשנות את החיים, או לפחות את העסק שלכם. במאמר זה נגדיר תחילה מונחים בסיסיים הנוגעים לבוררות בישראל. לאחר מכן, המאמר יעסוק ביתרונות ובחסרונות של בוררות, דיני הבוררות בישראל, לרבות התפתחותם לאורך השנים. כמו כן נסביר על ההבדלים בין בוררות לגישור, ונסכם בנוגע לדברים שהכי חשוב לזכור. לאחר קריאת מאמר זה, תהיה לכם הבנה בסיסית של הליכי בוררות והבנה מתי יש טעם לפנות לגישור או לבוררות בניגוד לבית המשפט.

מהי בוררות?

בוררות היא תהליך שבו צדדים שונים במחלקות מסכימים למנות אדם שיחקור ויפתור את המחלוקת ביניהם, המכונה בורר.

הליכי בוררות: הגדרות, נהלים וחוקים

מי יכול להיות בורר?

בורר אינו חייב להיות עורך דין, אלא כל אדם שנבחר על ידי הצדדים. מומלץ שהצדדים ימנו מישהו שלדעתם הוא בקיא, אמין ומתאים הספציפי. מתן בורר ליישב סכסוך שונה משופט בבית משפט מכיוון שלא ניתן לבחור שופט על ידי הצדדים לתיק.

מה הם היתרונות והחסרונות של בוררות?

ישנם יתרונות שונים בבחירה ליישוב סכסוך באמצעות שיטות של בוררות ולא באמצעות פנייה לבית המשפט. ראשית, בוררות יכולה להסתיים תוך מספר חודשים, בעוד שסכסוך משפטי עשוי להימשך שנים. בוררות יכולה להיות פחות יקרה מהוצאות פנייה לבית המשפט, ופרטי הבוררות הם תמיד פרטיים, בניגוד לתיקי בית משפט העשויים להיות פתוחים לעיון הציבור.

בוררות יכולה גם ליצור סביבה פחות מלחיצה ועוינת, שכן הצדדים יכולים למנות בוררים מראש. חשוב לזכור שהחלטת הבורר מחייבת מבחינה משפטית, כלומר אין מקום נוסף למחלוקת ואי הסכמה ברגע שהבורר מחליט, אלא אם כן הצדדים מסכימים לפני תחילת התהליך לגבי אפשרויות ערעור על ההחלטה. גורמים אלו ביחד מאפשרים טיפול זריז והחלטי במחלקות.

מאידך, יש שיראו בבוררות הליך יקר, אשר קובע עובדות בשטח ללא זכות ערעור קבועה מראש. לפני כניסתו לתוקף של חוק הבוררות החדש, ניתן היה למנות רק בורר אחד, מה שמגביל את היקף ומספר נקודות המבט הזמינות ליישוב המחלוקת. חשש נפוץ מפני הליך הבוררות הוא שבבתי המשפט ישנו נוהל קפדני וברור לניהול הראיות ולהגעה למסקנה הוגנת. עמדתו של בורר נראית סובייקטיבית יותר וצפויה פחות.

חוק הבוררות

הליך הבוררות בישראל מוכתב במקור על ידי חוק הבוררות, תשכ"ח-1968. כך למשל, החוק מפרט את מספר הבוררים המותרים לכל תיק, האופי המחייב של ההחלטה, משך ומועד כל ישיבת בירור, תפקידו של בית המשפט בבוררות וההוצאות שישילם כל צד, בין שיקולים משמעותיים נוספים. לאחר קבלת חוק הבוררות משנת 1968, בשנת 1974, התקבלו תיקונים הנוגעים לבוררות חוץ, ועדכונים נוספים התקבלו ב-2008 וב-2018 בכל הנוגע למספר בוררים, סמכויות הבורר, ואפשרויות ערעור.

מה שינה חוק בוררות מסחרית בינלאומית?

ב-12 בפברואר 2024 אימצה ישראל את חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית, המכונה "החוק החדש", המתוקן כיום על ידי מספר מדינות. לקבלת חוק זה יש השלכות סמליות ומעשיות על עתיד דיני הבוררות בישראל.

מנקודת מבט סמלית, חוק הבוררות החדש מציב כעת את ישראל בין שאר המדינות על הבמה העולמית בנושאי משפט מסחרי בינלאומי, כאשר כל מדינה מקפידה על אותן תקנות.

מבחינה מעשית, חוק זה אומר שלחברות בינלאומיות יש כעת הזדמנות ליישב סכסוכים בישראל בדיוק כפי שהיו עושים במדינות אחרות, ובכך להפוך את זה למושך יותר עבור חברות זרות לעסוק בעסקים בישראל. החוק גם מבטיח שישראל תהיה מעודכנת בהליכים המשפטיים סביב חוקים שרירותיים על הבמה הבינלאומית, במקום להסתמך באופן עצמאי על חוקים שקיימים עשרות שנים ואולי כבר לא יהיו רלוונטיים.

מנקודת מבט פנימית, ישנן השפעות רבות שיש לחוק על הליכי הבוררות הנוכחיים בישראל. בין השאר, מדובר הגברת הגמישות של הצדדים המעורבים בבוררות. לדוגמה, הנוסח של סעיף 13 מעלה ספק מוצדק כאחת מעילות פסלות בורר. הדבר מציב רף נמוך יותר שבו יכולים הצדדים לבקש בורר חדש. שינוי דומה ניתן לראות בסעיף 17, שמתיר לצדדים להטיל ספק בהחלטה שהתקבלה על ידי הבורר ביתר קלות.

בנוסף, אימוץ של שלושה בוררים במקום אחד לכל תיק מדגיש את ההזדמנויות לשיקול מספר נקודות מבט לפני קבלת החלטה בכל תיק, ומונע את חרדת הצדדים במחלקות לגבי כך שהמסקנות הבוררות יהיו בעצם הפרשנויות הסובייקטיביות של אדם אחד. גמישות והגינות יחד עם עמידה בחוקים הבינלאומיים תורמים באופן כללי למוניטין הגלובלי של ישראל כמדינה שוות ערך בעסקים ובמשפטים.

מה ההבדל בין בוררות לגישור?

גישור הוא תהליך שבו הצדדים ממנים דמות שתסייע בפתרון ויכוח ביניהם, המכונה מגשר, בעוד שבורר הוא אדם שמחליט על תוצאות הסכסוך. אם צדדים מאוכזבים מתוצאת הגישור, הוא אינו מחייב והם יכולים לקחת את המחלוקת לכל כיוון שירצו עם זאת, בבוררות, אם צדדים מאוכזבים מהתוצאה, הם יכולים לערער לערכאה גבוהה יותר או לבורר אחר רק אם החליטו לפני פתיחת התיק שאפשרות זו תהיה מקובלת.

הערות לסיום

ב-דקר, פקס, לוי, המומחים המקצועיים שלנו יכולים לספק הדרכה מצוינת בדיון בנושאים משפטיים של בוררות וגישור. לפרטים נוספים או ליצירת קשר עם משרדנו, התקשרו אלינו למספר 03-372422 או 055-9781688 או שלח לנו דוא"ל לכתובת [email protected].

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי