הסכם בין יורשים לאחר צו קיום צוואה

הסכם ירושה בין יורשים

חוק הירושה תשכ"ה 1965 מאפשר לאדם לפרט כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. במידה וצוואה לא קיימת, החוק מגדיר את הכללים כיצד יש לחלק את הרכוש לצאצאים ולקרובי משפחתו, דבר הקרוי יורשים על פי דין.

במידה ולא נכתבה צווה, יש צורך להוציא צו ירושה מהרשם לענייני ירושה. ישנה חשיבות יתרה להסדרה ולפירוט הנכסים והיחסים בין היורשים כאשר הדרך הנכונה והמתאימה ביותר היא באמצעות הסכם מוסדר בין הצדדים ובאמצעות עורכי דין מומחים. ישנם מקרים בהם ישנה החובה לערוך אותם ויש מקומות שזו זכות לערוך אותם וראוי לפעול כך לשם הסדרת היחסים בין הצדדים. ישנם סוגים שונים של הסכמים אותם נציג במאמר זה. כעיקרון סעיף 8 לחוק הירושה קובע: "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם- בטלים".

מטרתו של הסעיף  הייתה שמירה על  זכותו של אדם לשנות את צוואתו בכל עת. ברגע שאדם מתחייב בהסכם לגבי ירושתו – הוא כבר לא יכול לחזור בו מהתחייבותו ללא הסכמת הצדדים האחרים להסכם.

בעקבות כך נוצרו מצבים שונים וצורך בהסכמים שונים כאשר דובר בחלוקת עיזבון בין יורשים בבוא העת. לכך ולמעשה האפשרות לחלק באופן שונה את הרכוש בהסכמה בין היורשים באופן שונה מזה הקבוע בצו הירושה או בצוואה, מחייבת לעמוד בכל דרישות החוק ולדאוג למימוש הרצון המשותף מחד אך לדאוג לכל צד בצורה מיטבית גם כאשר ישנם רצונות נוגדים, אם כך אילו סוגי הסכם קיימים בהסכמים שבין יורשים?

 

הסכם בין יורשים כשיש צוואה

כשצוואה קיימת, לכאורה הדברים ברורים, למי מגיע מה. עם זאת, יתכן והצוואה לא כללה את חלוקת כל הרכוש. בכל מקרה של התנגדות לצוואה הדבר עובר להכרעת בית המשפט ועד אז לעיתים יש צורך במינוי מנהל עיזבון.

סעיף 110 לחוק הירושה מותיר ליורשים לחלק את העיזבון באופן שונה ממה שנכתב בצוואה באמצעות הסכם כתוב בניהם כל עוד העיזבון לא חולק בפועל. במצב של העברת נכסים בין יורשים לאחר חלוקת העיזבון הדבר יחשב כעסקת מקרקעין רגילה ויוכלו עליה המיסים הרגילים במצב זה.

הסיבות לחלוקה שונה ממה שציווה הנפטר מגוונות. יתכן שמדובר בנכס שאחד היורשים רוצה לשמור לעצמו והוא קונה את חלקיהם של שאר היורשים, ערך סנטימנטלי או מטעמי מס.

כידוע, בארץ לא קיים חוק המטיל מס על ירושה, לא משנה מה ערכה אך חשוב להבין, כי במקרים בהם רוצים למשל להעביר נכס בשלמותו לאחד היורשים הכסף שישלם אותו יורש ליורשים האחרים תמורת חלקם בנכנס לא יכולה לכלול כספים מחוץ לעיזבון. זאת אומרת שתשלומי איזון לשאר היורשים יבוצעו מתוך העיזבון, נניח מירושה של חשבון בנק ולא מחוצה לו אחרת הם צפויים חיוב במס.

יש להגיש לבית המשפט בקשה לאישור הסכם חלוקת עיזבון על מנת לקבל צו חלוקת עיזבון. בתי המשפט רואים בחלוקה שנקבעה בהסכם העיזבון כגוברת על החלוקה שנכתבה בצוואה או חלוקה ליורשים על פי דין.

דרך נוספת היא באמצעות הסתלקות מהירושה. יורש יכול להחליט שהוא מוותר על חלקו בירושה באופן מלא או חלקי, או מעביר את חלקו לטובת יורש ספציפי במידה והוא בן זוג, בן או אח של המוריש. נושא המיסוי סבוך וגם משום שמדובר בנושא רגיש העשוי לעורר מחלוקת בין היורשים רצוי להיעזר בייעוץ משפטי מעורך דין מומחה בתחום ובעל ניסיון.

צוואה בפני רשות

הסכם בין יורשים לאחר צו ירושה

כשהצדדים מנהלים את העיזבון בעצמם, אין צורך שבית משפט יחליט על אישור הסכם בין יורשים.

כשממנים מנהל עיזבון בדרך כלל כשיש יורשים על פי דין, או אם הוגשה התנגדות לצוואה, יתכן הסכם חלוקת העיזבון חלקי או מלא. חשוב לוודא שהצדדים להסכם הם היורשים עצמם – על פי הצוואה או על פי דין אך לא קרובים אחרים. לא קיימת חובה שכל היורשים יהיו באותו הסכם, כמו שלא קיימת חובה שההסכם יתייחס לכל העיזבון.

מנהל העיזבון רשאי להציג בפני בית המשפט הסכם חלוקה גם בהיעדר הסכמה של כל היורשים, נניח שמצב שחלק מהיורשים מסרבים להגיע לבית המשפט או לא ניתן למצואם וההחלטה במצב כזה היא לפתחו של לבית המשפט.

החוק מותיר ליורש להסתלק חלקית או לחלוטין מזכויותיו בעיזבון, עם כי לא מותיר להסתלק מנכס מסוים. ניתן גם להסתלק לטובת בן זוגו של המוריש, ילדיו או אחיו אך רק לאחר מות המוריש וטרם חלוקת העיזבון.

 

הסכם בין יורשים לפני צו קיום צוואה

על מנת לחלק את העיזבון על בסיס הצוואה יש צורך בצו קיום צוואה שמוציא הרשם לענייני ירושה. הצו נותן תוקף משפטי לצוואה.

במקרה שצוואה שכזו לא קיימת ויש צורך בחלוקה לפי יורשים על פי דין יש צורך בצו ירושה על מנת לקבוע מי הם אותם יורשים. צו זה מוציא רשם הירושות ויש צורך לפנות אליו בבקשה למתן צו ירושה. במצב שזהות היורשים אינם ברורים צו הירושה עובר לבית המשפט לענייני משפחה.

אם רוצים לשנות את חלוקת העזבון ממה שנכתב בירושה ניתן לעשות זאת או בהסדר בין יורשים לפי הוראות סעיף 110 לחוק הירושה או דרך הסתלקות מיורשה לפי סעיף 6 לחוק הירושה היכולה להתקיים אף למי שאינו יורש.

הסכם בין יורשים חייב להערך בין היורשים עצמם והוא מסדיר מי מקבל מה. נניח במקרה של נכס שאחד היורשים רוצה לשמור לעצמו, הוא משלם את ערך החלקים האחרים לשאר היורשים. כל עוד הוא משתמש בכספים מתוך הירושה עצמה, לא יוטל עליהם מיסים. אך אם הוא מעביר כספים מחשבונות מחוץ לירושה יחשב הדבר כעסקת נדל"ן רגילה ויכולו עליה כל המיסים הרגילים.

הסתלקות מירושה היא הן מהרכוש והן מהחוב. לאחר שהמוריש נפטר ובטרם חולק עיזבונו יכול אחד מהיורשים לערוך הסכם בכתב בו הוא מעביר את חלקו בעיזבון לטובת גוף אחר. אם מדובר בנכס מסוים היורש יוכל להעביר את זכויותיו רק לאחר שהעיזבון יחולק. הסתלקות למען אדם אחר שאינו יורש אפשרית רק לטובת בן/בת הזוג, ילדיו ואחיו של המוריש בלבד.

כדאי לדעת, שבמידה והיו נושים על היורש, למשל משכנתא על בית וכדומה, הם רשאים להטיל עיקול על העיזבון לפני חלוקתו. במידה ומדובר בנכס העיקול יעשה לאחר חלוקת העיזבון.

 

הסכם בין יורשים לאחר צו קיום צוואה

סעיף 5(ג)(4) לחוק הירושה קובע כי ניתן לקיים הסדר חלוקה בין היורשים גם לאחר רישום צו ירושה או צו קיום צוואה כל עוד לא התבצעה החלוקה של העיזבון בפועל. במצב זה יש צורך בהגשת בקשה לתיקון הצו לפי סעיף 72 לחוק הירושה.

את ההסכם בין היורשים לא צריך לאשר בבית המשפט והוא תקף מרגע חתימתו. יש לצרפו לצו הירושה או צו קיום הצוואה.

במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה וירושה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יעזרו לכם לנסח הסכם מיטבי לחלוקת ירושה בין יורשים שתשקף את מלוא רצונותיכם וילוו אתכם בהליכים השונים עד להפקדתו.

לפרטים נוספים התקשרו 03-3724722 או צרו קשר בצ'אט

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי