הסכם גירושין – חשיבותו ויתרונותיו

מהו הסכם גירושין?

הסכם גירושין הוא הסכם שנערך בין בני זוג, אשר נועד להסדיר את כל הנושאים אשר עולים מעצם הגירושין. לצדדים האפשרות להעלות בהסכם כל נושא אותו הם חפצים להסדיר ביניהם ליום שאחרי הגירושין. ההסכם, במיוחד אם נערך בעזרת עורך דין ומגשר גירושין, מזרז ומייעל את ניהול הליך הגירושין. החוק בישראל ממליץ לצדדים להגיע להסכם גירושין – ס' 1 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) 2014.

מדוע כדאי לערוך הסכם גירושין?

הפרידה היא קשה וכואבת לכל בני זוג שמתגרשים ובמיוחד למשפחות עם ילדים. הכאב והתסכול הנובעים מפירוק הבית מלווים ברגשות אשם של כישלון, ואין זה משנה מי מהצדדים הוא זה שהוביל לפירוד. בנוסף לכך, במקרים רבים הצדדים חשים ניכור, סלידה ואף שנאה האחד כלפי השני, תחושות אשר מעצימות את הקושי בו הם נתונים.

בתוך כל סבך הרגשות, על הצדדים מוטלת מלאכה מורכבת ומסובכת – להסדיר ביניהם את כל הנושאים המתחייבים מעצם הגירושין.

הסכם גירושין עשוי להקל משמעותית על ניהול הליך הגירושין עצמו, ולהשפיע על היחסים בין הצדדים לאחר הגירושין.

ידוע כי הליך הגירושין גובה מחיר יקר מהצדדים. לעיתים הדיונים בבתי המשפט מלווים באווירה מלחמתית ולא נעימה. כמו כן ההליך כולל לעתים, פגיעה כלכלית קשה. אם כן, עריכת הסכם גירושין היא פתרון שיכול להקל על הצדדים ובעיקר לחסוך להם עשרות אלפי שקלים.

ההסכם כולל את הנושאים הרלוונטיים לפרידה ולגירושין, ומספק ודאות לבני הזוג, שכן הכל כתוב וברור.

כמו כן, במקום שכל צד ישלם לעורך דין שייצג אותו בהליכים משפטיים יקרים, ניתן לפנות לעו"ד ומגשר גירושין, אשר יכול לערוך הסכם גירושין. התשלום עבור עריכת ההסכם הוא זול בהרבה מניהול הליכים משפטיים ארוכים ומייגעים, מה גם שהסכום מתחלק בין שני הצדדים.

היתרונות של הסכם גירושין

להסכם גירושין הנערך בין הצדדים בסיוע עו"ד מגשר יש מספר יתרונות, כמפורט להלן:

 • הסכם גירושין עוזר לחסוך מהצדדים את ההשפעות ההרסניות הנובעות מהגירושין, כגון: השחרה הדדית, פגיעה קשה יותר בילדים, ניהול הליך משפטי ארוך ומתיש.
 • עצם קיצור הליך הגירושין בזכות ההסכם מפחית מהעלויות הכלכליות הכרוכות בניהול ההליך. יש לזכור שעסקינן בבית אחד המתפרק לשניים, ובחיסכון הכספי ישנה תועלת עצומה.
 • מכוח החוק הישראלי, לשופטים הדנים בדיני משפחה יש שיקול דעת רחב מאוד. הדבר העלול להביא לחוסר שליטה של הצדדים בהליך ואף לתוצאות קשות ולא רצויות. הסכם גירושין הוא הסכם הנעשה ברצון ובהסכמת הצדדים, אשר מבטיח שכל צד יקבל במסגרתו חלק מרצונותיו ואף יותר מכך.
 • הצדדים יכולים להתנות על החוק והפסיקה בדיני משפחה כדי להגיע להסכם גירושין. כלומר: מתאפשרת גמישות אשר בכוחה להביא להסכם מיטבי עבורם.
 • מיזוג בין נושאים שונים הזקוקים להסדרה. במסגרת ההסכם, כל צד יוכל ללכת לקראת הצד השני בנושא מסוים כדי להרוויח בנושא אחר, לדוגמה: צד אשר רוצה תנאים משופרים בנושא זמני השהות עם הילדים, יוכל לוותר בנושא חלוקת הרכוש כדי לזכות בכך.
  עיקרון המיזוג מאפשר לצדדים להגיע לתוצאות המקסימליות בנושאים החשובים להם.
 • הפסיקה בישראל קובעת, שהסכם גירושין עשוי כמקשה אחת ובלתי ניתן להפרדה. זאת, בשל ההבנה שהנושאים השונים כרוכים אחד בשני (ע"א 105/83 אברהם מנשה נ' רבקה מנשה, לח(4) 6351985)). בכך מוסר החשש של מי מהצדדים שנושא מסוים בו הרוויח יותר, יופרד משאר החלקים בהסכם ויוכל להיפתח ולהתבטל לאחר מכן לפי ס' 7(ג) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

הנושאים הכלולים בהסכם הגירושין

בהסכם גירושין בשונה מהסכם ממון (העוסק רק ברכוש), הצדדים רשאים לכלול כל נושא אותו הם חפצים להסדיר. עם זאת, יש מספר נושאים מהותיים אשר ככלל עולים בכל הסכם גירושין:

 • משמורת על הילדים וחלוקת זמני שהות (אם לא מדובר במשמורת משותפת)
 • מזונות ילדים
 • חלוקת הרכוש בין הצדדים
 • חלוקת זכויות סוציאליות (פנסיה, קצבאות ילדים)
 • חלוקת החובות של הצדדים (משכנתא ושאר החובות)

על הצדדים לקבוע מנגנוני ביצוע להסכם ליום שאחרי הגירושין. אותם מנגנונים יפרטו לפרטי פרטים כיצד להוציא לפועל את ההסכמות השונות שהצדדים הגיעו אליהן. מכאן עולה החשיבות לערוך את ההסכם יחד עם עו"ד מגשר לענייני גירושין. עורך הדין יוכל לכוון את הצדדים ולהביא אותם לעריכת הסכם מקיף ושלם, אשר ייושם בצורה המיטבית לאחר הגירושין.

מה לא יכלל בהסכם גירושין?

הסכם גירושין לא יכלול את הנושאים הבאים:

 • קנסות/סנקציות בפרק הגיטין. על הבעל לתת את הגט ברצון ובהסכמה חופשית. ההלכה היהודית קובעת שמתן גט ע"י הבעל שלא בהסכמה חופשית נקרא "גט מעושה", ובמקרה כזה הגירושין לא תופסים והאישה עודנה מוגדרת "אשת איש".

אין באמור לעיל כדי למנוע מהצדדים להתנות בהסכם תנאים, שמטרתם להתמודד עם הפרות של ההסכם בנושאים אחרים זולת פרק הגיטין.

 • ככלל, כוחו של ההסכם יפה רק כלפי הצדדים שעשו אותו. הוא אינו מחייב/פוגע בזכויות של צד שלישי שאינו צד להסכם. ישנם חריגים מסוימים בחוק הישראלי, אשר כן מחילים חובות על צד שלישי אשר אינו צד להסכם הגירושין.

הליך פתיחת תיק גירושין ברבנות

הליך הגירושין בין בני זוג מתחיל בפתיחת תיק ברבנות.הדיונים בבית הדין הרבני יתקיימו בדלתיים סגורות וחל עליהם איסור פרסום.

לבית הדין הרבני יש סמכות ייחודית בכל הקשור לענייני גירושין. עם זאת, לבית הדין יש סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה, בכל הנוגע למזונות אשה, חלוקת רכוש, משמורת וזמני שהות. ככלל, מזונות ילדים ידונו בבית המשפט למשפחה, ובית הדין הרבני יוכל לדון בהם רק בהסכמת שני הצדדים.

יצוין, כי גם לאחר תהליך פתיחת תיק ברבנות, אם בני הזוג מגיעים בעצמם או באמצעות מגשר או מגשרת גירושין להסכמות משותפות, הם יכולים להגיש בקשה משותפת ומוסכמת לגירושין, ולצרף אליה הסכם גירושין. אם ההסכם כבר אושר בבית המשפט לענייני משפחה, הוא יצורף לבקשה לגירושין בבית הדין הרבני. אם ההסכם טרם אושר, הוא יצורף לתיק הבקשה לגירושין כדי שבית הדין הרבני יוכל לבחון אותו, לאשר אותו אם ימצא לנכון ולתת לו תוקף של פסק דין.

כיצד מאשרים הסכם גירושין?

על הסכם גירושין לקבל אישור המעניק לו תוקף של פסק דין מאחת מהערכאות הבאות:

 • ביהמ"ש לענייני משפחה
 • בית דין רבני
 • חריג: אם הוגשה תביעה בנושא מסוים הקשור לסכסוך לאחת הערכאות, אזי הבקשה לאישור הסכם גירושין תופנה לאותה ערכאה. (זאת, אם התיק באותה ערכאה עדיין פתוח).

האם בסמכות הערכאות השיפוטיות להתערב בתוכן ההסכם?

לערכאות השיפוטיות שיקול דעת מלא להחליט האם להתערב בתוכן ההסכם או לא. עם זאת ככלל, הערכאות נוטות שלא להתערב בתוכן הסכם הגירושין.

לאחר הגשת הבקשה לאישור הסכם גירושין לבית הדין או לבית המשפט לענייני משפחה ייקבע דיון. במסגרת הדיון יעבור בית הדין או בית המשפט יחד עם הצדדים על כל סעיפי ההסכם. דגש יינתן על הנקודות הבאות:

חשוב לציין: כאשר מדובר בבני זוג יהודים, לבית הדין הרבני הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור בגט וכתובה, ע"פ ס' 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953. אם אחד מבני הזוג אינו יהודי, הסמכות להתרת הנישואין תהא נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.

מעוניינים לערוך הסכם גירושין? מחפשים עורך דין גישור בתל אביב?משרד דקר, פקס, לוי כאן לשירותכם!

במשרד דקר, פקס, לוי תמצאו עו"ד המוסמכים גם כמגשרים, אשר יסייעו לכם במתן שירותי גישור לקראת הסכם גירושין ולאחר מכן עריכתו בפועל של הסכם גירושין מקיף שלם ויעיל, שיעזור לכם לסיים את הליך הגירושין בצורה חסכונית, מכובדת ומהירה.