הסכם גישור

הסכם גישור הוא מסמך משפטי הבא להסדיר את ככלי ההתנהלות בין המגשר לצדדים, בהתאם לתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג- 1993. שם נכתב כי גישור הוא "הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו". ההסכם יכול להיות עם שני צדדים ויותר, בין אנשים פרטיים או בין גופים עסקיים ואף מדינות. הצדדים לגישור משמשים כבעלי הדין כשההסכם מפרט את הזכויות והחובות של הבעלי הדין והגשר ומסדיר את נושא שכר הטרחה.

 

נוסח הסכם גישור

הסכם גישור בא להחליף פסיקה של בית המשפט, אך יכול לקבל תוקף של פסק דין לאחר חתימתו. תכליתו, להגיע לסיום סכסוך בהסכמת הצדדים ובצורה מכובדת ללא כפיה. הגישור מייצג דרך אחרת, שונה וצריך לכלול בה שפה גישורית שמושתתת על הסכמה, שיתוף פעולה וכבוד הדדי. אין בהליך כדי להכריע לצד זה או אחר כשם שעושה לא פעם בית המשפט. בגישור לא שואלים מי צודק, שואלים כיצד לענות על צורכיהם של הצדדים ורצונותיהם של הצדדים וכיצד למצוא את החופף והמאחד בניהם על מנת להגיע לסיום הסכסוך בהסכמה. 

הסכם כזה צריך לכלול:

 • שיתוף פעולה מצד הצדדים עם המגשר
 • הצדדים מתחייבים לשתף מידע אחד עם השני ועם המגשר בהגינות ותום לב
 • כל מה שיאמר במהלך הגישור יהיה חסוי ולא יוכל לשמש כראיה בהליכים משפטים, אם אלו יגיעו בסופו של דבר
 • אין מניעה להתייעץ עם עורך דין במהלך הגישור או בעלי מקצוע אחרים
 • גם אם הצדדים לא מגיעים להסדר או שאינם מרוצים מהליך הגישור הם מתחייבים שלא לתבוע את המגשר. כמובן כל עוד שהמגשר קיים את חובותיו המקצועיות ונהג בתום לב
 • המגשר מתחייב כי לא קיים לו ניגוד אינטרסים עם מי מהצדדים
 • הצדדים מבינים כי דין ההסכם כדין חוזה ושבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק דין

הסכם גישור הוא תוצר של הליך גישור שהגיע לתוצאה. הצדדים מדברים על הסכם, על אף שמדובר בחוזה לכל דבר שהושג בהסכמת הצדדים. אם מי מהצדדים יחפוץ בשינוי או בביטולו יהיה עליו לבטלו ככל חוזה אחר, ובכלל זה להוכיח שלא הושג מרצון, שהיה לא סביר וכדומה. אם ההסכם אושר על ידי בית משפט וקיבל פסק דין יהיה על המוסד המשפטי שאישר אותו לדון בביטולו או שינויו.

הסכם גישור טוב צריך לכלול את הפרמטרים הבאים:

 • שפתו ופרטיו מובנים על ידי הצדדים
 • ניסוחיו ותוצריו מכבדים את הצדדים והושגו בהסכמתם המלאה
 • ההסכם חתום על ידי הצדדים
 • הסכם גישור טוב הוא כזה שגם יודע לצפות פני עתיד ולהיות שריר וקיים גם שנים רבות לאחר החתימה, כשהמציאות השתנתה

הסכם גישור לדוגמא ניתן למצוא באתר הממשלתי כ- הסכם גישור להורדה.

 

הליך הסכם הגישור

למגשר לא קיימות סמכות להחלטות מחייבות, אלא הוא מחויב בסודיות, בניטראליות, הגינות ותום לב.

הליך הגישור הוא בלתי פורמאלי. הוא אינו כפוף לדיני ראיות וסדרי דין כבתי משפט ולכן ניתן למצוא פתרונות יצירתיים, אחרים, שבתי משפט אינם נוקטים בהם.

ניתן לחלק את הליך הגישור למספר חלקים:

 • פגישה ראשונה עוסקת בדרך כלל בהסבר מצד המגשר על מהות ומטרת ההליך והתחייבות הצדדים לכללי הניהול התקין שלו
 • לאחר מכן יתכן ויבוצעו מספר פגישות פרטיות עם כל אחד מהצדדים במהלכם יגלה המגשר אמפתיה, יפרוק אותם מרגשות שליליים וייצור פתיחות. המגשר ינסה לברר מהם הצרכים המיוחדים של כל אחד מהצדדים ולמצוא נקודות חפיפה בניהם, עליהם ניתן לגשר
 • בהמשך יציג כל צד את הסכסוך מהזווית שלו וכיצד הוא רואה את סיום המשבר
 • המגשר יציג פתרונות אפשריים לסיום הסכסוך באופן שיכבד את שני הצדדים ויהיה מקובל עליהם
 • ניסוח הסכמות וטיוטת הסכם גישור
 • תיקונים ושינויים
 • חתימה על הסכם הגישור
 • במידת הצורך, הצגתו לבית המשפט על מנת לקבל תוקף של פסק דין

 

את סוגי פגישות הגישור עצמו מקובל לחלק ל-3 סוגים:

 • פגישות פרטיות: בהם כל צד מורשה לשתף את המגשר במידע שהוא לא מעוניין שיעבור לצד השני. המגשר ישמע מה חשוב לאותו צד, מהם הגבולות שלו, הרצונות שלו וכיצד הוא רואה את הסכסוך מגיע אל סיומו. המגשר לומד להכיר את הצדדים וגבולות הגזרה שלהם, יוצר בניהם היכרות ואמפטיה המאפשרים פתיחות מיירבית ופריקת כעסים ומחפש נקודות השקה.
 • פגישות משותפות: שהם ליבת הגישור. בפגישות אלו לוקחים כל הצדדים השותפים לסכסוך. הצדדים יציגו את הסכסוך והפתרון שהם רוצים להגיע אליו מנקודת מבטם והמגשר ידריך אותם על מנת להגיע להסכמות.
 • פגישות מגשרים: פגישות ייעוץ בין מגשרים כאשר ישנו יותר ממגשר אחד (למשל עורכי דין המשמשים כמגשרים בהליך גירושים).

 

הסכם גישור גירושין

הסכם גירושין גישור הוא חלק מהסכמי סכסוך משפחתיים, והוא הנפוץ והידוע מבניהם. הוא מתרחש כאשר בני זוג מעוניינים לחסוך זמן, כסף ועוגמת נפש רבה להם ולילדים ולהגיע להסכמות באשר לפרידה, חלוקת הרכוש, הסדרי הראיה עם הילדים וצאתם לחיים עצמאיים וחדשים – מחוץ לכותלי בית המשפט.

ביולי 2016 נכנס לתוקף "חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, תשע"ה -2014" הידועה גם בשמו העממי "חוק גישור גירושין" ותכליתו לחייב בני זוג המחליטים להתגרש לעבור קודם כל בהליך גישור.

בזמן הגישור כל הגשת התביעות בבית המשפט מוקפאות. הוא נעשה, חינם, ביחידת הסיוע של בית המשפט והוא כולל 4 פגישות. עורכי הדין יכולים לייעץ לצדדים אך לא להשתתף בהם ובמהלך הפגישות ינכח עורך דין ועובדת סוציאלית מטעם יחידת הסיוע.

גישור חסר אגרות בתי משפט, שכר פתיחת תיק, הגעה לדיונים, פגישות ועלותו מתחלקת בדרך כלל בין הצדדים משום שמדובר במגשר אחד. גם הזמן שעורך גישור קצר ומוגבל בזמן יחסית להליך משפטי אורך ויקר. לכן ניתן לומר באופן כללי שגישור הוא הליך זול בהרבה מכל הליך משפטי שהוא ובדרך כלל מסתכם ממספר אלפים בודדים ועד כ-20 אלף שקלים בעלות כוללת.

 

הסכם גישור בין בני זוג

לא כל הסכם גישור חייב להיגמר בגירושין. יתכן ובמהלך הגישור יגיעו הצדדים לפתרון של עיקר חילוקי הדעות בניהם ויביעו נכונות להמשך חייהם המשותפים. במקרה זה, הסכם הגישור יסתיים בשלום בית או בכללים עליהם יסכימו הצדדים כיצד יש לקיים מעתה את חייהם המשותפים על מנת להימנע מהישנות משברים מעין אלה בעתיד, תוך הסכמה הדדית וחתימה על כללים שיסכימו עליהם יחד.

מדובר בהליך טיפולי, דומה לייעוץ זוגי אך כאן מדובר במשבר עמוק שגירושין היא אופציה ממשית בסיומו. מטרתו המרכזית של הגישור הזוגי היא לחזק את הקשר בין בני הזוג, לבנות מחדש את האמון בניהם, התקשורת ולהשתמש בעומק המשבר כאנרגיה מחברת ומחזקת במקום מפרקת. לרוב יהיה מדובר בעורך דין שעבר הכשרה והתמקצע בתחום הגישור.

סכסוכים עשויים להעלות אמוציות רבות, לפגוע ובעסק שלכם, לעכב הליכים משפחתיים חשובים וליצור נזקים כלכליים ונפשיים רבים. משום כך, יש למצוא מגשר רגיש ומנוסה, שהינו גם עו"ד המומחה באותו תחום בהם קיים הסכסוך וכן בתחום החוזים, בכדי שימצא פתרונות בראיה כוללת אישית וכוללת. 

משרדנו מתמחה בתחום הגישור ובו תוכלו למצוא מגשרים שהינם עורכי דין בעלי ניסיון שישמחו להיפגש איתכם, לייעץ לכם ולענות לכם על כל שאלה.


מוזמנים לפנות אלינו דרך הצ'אט באתר או להתקשר למספר: 055-9826594

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי