הסכם ממון וחיים משותפים

הסכם ממון והסכם חיים משותפים

חשוב להבחין בין שני סוגי הסכמים: הסכם ממון והסכם לחיים משותפים.

הסכם ממון הוא הסכם בענייני רכוש שעורכים בני זוג נשואים או בני זוג אשר מתכוונים להינשא. חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (להלן: "החוק") מעניק את האפשרות לערוך הסכם ממון. החוק חל על זוגות הנשואים מ- 1.1.1974. ההסכם ניתן לשינוי בכל עת בהסכמת הצדדים.

הסכם חיים משותפים הוא הסכם רחב יותר מהסכם ממון, ובנוסף לנושאי הרכוש, הוא יכול לכלול בתוכו הסכמות לגבי נושאים נוספים הקשורים לחיים המשותפים.

הסכם להסכם חיים משותפים – למי הוא מיועד?

הסכם לחיים משותפים מתאים לבני זוג שחיים ביחד, אך הם לא רוצים להינשא באופן רשמי או שהם לא יכולים להנשא באופן רשמי. על כן, הסכם חיים משותפים מתאים בעיקר לאוכלוסיות הבאות:

* ידועים בציבור – מדובר בבני זוג אשר לא נשאו, אך הם חיים ביחד ומנהלים משק בית משותף. זוגות כאלו יכולים לערוך הסכם חיים משותפים, ולהסדיר את הסוגיות העולות מהיחסים. הן סוגיות כלכליות והן סוגיות נוספות, כפי שיפורט בהמשך.

* זוגות חד-מיניים – לבני זוג חד-מיניים אין אפשרות להינשא בישראל. הסדרת הזוגיות שלהם אפשרית במסגרת הסכם חיים משותפים. לבני זוג חד-מיניים מומלץ לשים דגש בהסכם על הוראות מיוחדות שנוגעות להורות משותפת. כדאי להדגיש בהסכם, כי הילדים יחשבו לילדים של שני בני הזוג, ללא קשר למטען הגנטי שלהם.

כמו כן, אם בני זוג נשואים רוצים להגיע להסכמות נוספות, שתהיינה כתובות ומוסדרות, מלבד ההסכמות הרכושיות אשר בהסכם הממון, הם יכולים לערוך, בנוסף, הסכם לחיים משותפים, בו הם יסדירו את שאר הנושאים אשר עולים מהנישואין.

מה כולל הסכם חיים משותפים?

הנושאים העיקריים הנכללים בהסכם לחיים משותפים הם אלו:

* הכרה בזוגיות – ברוב ההסכמים לחיים משותפים, הסעיף הראשון הוא סעיף שמכיר בזוגיות של בני הזוג. מדובר בהצהרה כי בני הזוג הם אכן בני זוג, אשר חיים ביחד ומנהלים משק בית משותף. כמו כן ישנה הצהרה לגבי המועד בו בני הזוג החלו להיות בני זוג. כן ישנה הצהרה בדבר הרצון והכוונה להקים ביחד תא משפחתי משותף.

* עניינים רכושיים – ההתייחסות היא הן לרכוש המשותף והן לרכוש הנפרד.

הגדת רכוש נפרד – מהו הרכוש הנפרד? איזה רכוש הביא איתו כל צד למערכת היחסים?

חשוב להגדיר בהסכם מהן הזכויות לגבי הרכוש הזה, איזה חלק ממנו יעבור להיות רכוש משותף ואיזה חלק ממנו ייחשב לרכוש נפרד. כן חשוב להתייחס לשאלה, מה קורה כאשר אחד מבני הזוג מבצע עסקאות שנוגעות לרכוש הזה וכן מה קורה לרכוש אם בני הזוג יפרדו.

כמו כן מומלץ להתייחס גם לפירות של הרכוש, למשל: אם אחד מבני הזוג הגיע למערכת היחסים, כאשר יש בבעלותו דירה והוא משכיר אותה – מה קורה עם דמי השכירות.

רכוש משותף – חשוב להתייחס בהסכם לחלוקה של הרכוש המשותף במקרה של פרידה. הרכוש המשותף הוא הרכוש שנצבר במהלך הזוגיות. מומלץ לקבוע כיצד הרכוש המשותף יחולק אם בני הזוג יפרדו. למשל, אם לבני הזוג יש דירה משותפת שרשומה על שמם, הם יכולים לקבוע בהסכם כיצד לחלק את השווי שלה.

* מתנות וירושות – מומלץ להתייחס בהסכם לנושא זה, ולקבוע מה דינן של מתנות וירושות שצד כזה או אחר הביא איתו לפני הזוגיות, או קיבל במהלך הזוגיות. מקובל לקבוע בהסכם האם מתנות וירושות אלו יהיו רכוש משותף או רכוש נפרד.

* ניהול משק בית –  מקובל להתייחס בהסכם לשאלות הבאות: הם בני הזוג מתכוונים לפתוח חשבון בנק משותף, האם התשלומים בגין ניהול משק הבית ישולמו באופן שווה או בהתאם להכנסות של כל אחד מהצדדים?

* משמורת, מזונות והסדרי שהות – אם לבני הזוג יש ילדים משותפים, אפשר לקבוע במסגרת ההסכם איזה הסדר משמורת יחול במקרה של פרידה – האם משמורת משותפת? האם הורה אחד יהיה המשמורן העיקרי ולאחר ינתנו זמני שהות? כך גם הסדרים לגבי המזונות. סעיף זה תקף רק אם לבני הזוג יש כבר ילדים, כאמור.

* פניה לערכאות במקרה של מחלוקת – בני הזוג יכולים לקבוע בהסכם לאיזו ערכאה שיפוטית יפנו במקרה שיתעוררו מחלוקות בנוגע להסכם.

הסכם ממון וחיים משותפים

אישור הסכם ממון ואישור הסכם חיים משותפים

חשוב לשים לב להבדל בין שני סוגים ההסכמים מבחינת כניסתם לתוקף.

כדי שהסכם חיים משותפים יכנס לתוקף, אין צורך באישור בית המשפט. חתימת בני הזוג על ההסכם מספיקה כדי שיקבל תוקף ויהיה מחייב. עם זאת, כדי לחזק את מעמדו, מומלץ לבני הזוג לאשר את ההסכם אצל אחד מהגורמים הבאים:

* בית המשפט לענייני משפחה לפי ס' 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995.

* נוטריון.

האישור ע"י גורמים אלו יינתן לאחר שהם יווכחו, כי בני הזוג חתמו על ההסכם כשהם מבינים את תוכנו, השלכותיו ותוצאותיו, וכי חתימתם נעשתה מרצונם החופשי.

לאחר אישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה, ההסכם יקבל תוקף של פסק דין, והיה ניתן לביצוע בהוצאה לפועל.

לעומת זאת, כדי שלהסכם ממון יהיה תוקף משפטי, חובה לאשר אותו. אם בני הזוג חתמו על הסכם הממון לפני הנישואין, הם יכולים לפנות לנוטריון, לרושם נישואין או לבית המשפט/לבית דין הדתי כדי לאשר אותו. אך, אם ההסכם נחתם לאחר הנישואין, בני הזוג חייבים לאשרו בבית המשפט או בבית הדין הדתי.

מהם היתרונות של הסכם לחיים משותפים?

  1. הכרה רשמית בזוגיות – כפי שצוין, ההסכם כולל סעיף שמכיר בזוגיות של בני הזוג. זהו יתרון חשוב עבור בני זוג ידועים בציבור ועבור בני זוג חד-מיניים, מכיון שכך אין מחלוקת לגבי הזוגיות שלהם. כמו כן, ההוכחה הזו רלוונטית לקבל הטבות שונות המגיעות ממוסדות כגון: ביטוח לאומי ורשויות אחרות.
  2. ביטחון וודאות – הסכם חיים משותפים מבטיח, שכל צד ידע מראש מהן זכויותיו הרכושיות במקרה של פרידה. מהם הנכסים המשותפים וכיצד יחולקו, איזה רכוש הוא נפרד ויהיה רק שלו לאחר הפרידה, מתי התחיל השיתוף וכד'.
  3. תוקף משפטי מיידי – כאמור, בניגוד להסכם ממון, אין צורך באישור של גורם כלשהו כדי שההסכם ייכנס לתוקף. על כן, ההסכם מקבל תוקף משפטי מלא באופן מיידי לאחר חתימת הצדדים עליו.
  4. חסכון כספי ומניעת עוגמת נפש – מכיון שהסוגיות הרכושיות והאחרות מוסדרות בהסכם, ניתן לחסוך בהוצאות עתידיות על עורכי דין וניהול הליכים משפטיים ממושכים במקרה של פרידה וחלוקת הרכוש.

 

ניסוח הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים הוא הסכם שיש לו חשיבות עצומה, ולכן חשוב להקפיד על ניסוחו.
לא אחת, ההגדרה של ידועים בציבור היא עמומה, והסכם שמנוסח היטב יכול לסייע במניעת עמימות זו.

חשוב שההסכם יהיה ברור ומובן לשני הצדדים וגם לכל מי שקורא אותו, כך שלא ייתכנו מספר פרשנויות, וניתן יהיה לבצע אותו בהוצאה לפועל, במקרה הצורך.

עו"ד המתמחה בדיני משפחה ובניסוח הסכמים יוכל לסייע לכם להגיע להסכם כולל וברור אשר מפרט את ההסכמות אליהן הגעתם.

חשוב שעורך הדין יהיה בעל נסיון רב, ושיתמצא היטב בחוק והפסיקה, כדי שההסכם יהיה מותאם לכם אישית וצופה פני עתיד.

אם אתם מעוניינים לערוך הסכם ממון או הסכם חיים משותפים, פנו למשרד עוה"ד דקר, פקס, לוי. במשרדנו ישנם עו"ד, אשר מתמחים בדיני משפחה, ואשר יוכלו ללוות אתכם ולסייע לכם בכל הכרוך בניסוח הסכם ברור, מפורט וכולל, אשר מתאים לכם ולצרכיכם.

צרו קשר בטלפון מס': 03-3724722