הסתלקות מירושה לטובת נכד

ישנם מקרים בהם אדם יעדיף, מסיבותיו הוא, לא לקבל את חלקו בירושה. סעיף 6(ב) לחוק הירושה, תשכ"ה 1965 מקנה מאפשרות הסתלקות לבן זוג או ילדו או אחיו של המוריש: "מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש".

מכאן ניתן להבין כי הסתלקות מירושה לטובת נכד אינה אפשרית, על פי החוק הקיים. עם זאת, במצבים בהם ישנה צוואה, והנכד מקבל דבר מה, בין אם מדובר בסכום כסף או רכוש אחר, ניתן להסתלק מהירושה לטובתו, בהינתן שהנכד הוא אחד היורשים.

במקרים בהם הנפטר לא הותיר צוואה, עזבונו יחולק לפי חוק הירושה – יורשים על פי דין, ובמרבית המקרים הנכדים לא יהיו בין היורשים. במקרה כזה, לא ניתן יהיה להסתלק מהירושה לטובת הנכד משום שהוא אינו בין היורשים (אלא אם כן ילדיו של המוריש נפטרו ואז יורשים צאצאיהם – נכדיו של המוריש).

מובן, שכל אדם יכול להעביר סכום כסף או רכוש במתנה לאדם אחר, יהיו הסיבות אשר יהיו, לאחר חלוקת העיזבון. אך לדבר משמעות מבחינת המיסוי: בעוד על כספים הניתנים משום מכירת נכס בירושה אין מיסוי על מכירת נכס לאחר חלוקת העיזבון, יחולו מיסים ככל עסקת מקרקעין אחרת.

 

האפשרויות העומדות בפני המסתלק מהירושה:

על מנת לחלק את העיזבון על בסיס הצוואה יש צורך בצו קיום צוואה שמוציא הרשם לענייני ירושה, הצו שנותן תוקף משפטי לצוואה.

במקרה שצוואה שכזו לא קיימת ויש צורך בחלוקה לפי יורשים על פי דין יש צורך בצו ירושה על מנת לקבוע מי הם אותם יורשים. צו זה מוציא רשם הירושות ויש צורך לפנות אליו בבקשה למתן צו ירושה. במצב שזהות היורשים אינה ברורה, הדיון בצו הירושה עובר לבית המשפט לענייני משפחה.

האפשרויות העומדות בפני מי שמעוניין לשנות את חלוקת העזבון ממה שנכתב בירושה הם בהסכם בין יורשים לפי הוראות סעיף 110 לחוק הירושה או דרך הסתלקות מיורשה לפי סעיף 6 לחוק הירושה, כל זאת לפני צו קיום הצוואה.

הסכם בין יורשים חייב להיערך בין היורשים עצמם והוא מסדיר מי מקבל מה ועל כן דורש את הסכמת הצדדים. הוא יכול, אך לא חייב, לכלול תשלומי איזון נניח במקרה של נכס שאחד היורשים רוצה לשמור לעצמו, הוא משלם את ערך החלקים האחרים לשאר היורשים. כל עוד הוא משתמש בכספים מתוך הירושה עצמה, לא יוטל עליהם מיסים. אך אם הוא מעביר כספים מחשבונות מחוץ לירושה יחשב הדבר כעסקת נדל"ן רגילה ויחולו עליה כל המיסים הרגילים.

הסתלקות מירושה היא הן מהרכוש והן מהחוב. היא לא חייבת את הסכמת הצדדים אך יכולה להיעשות לאחר שהמוריש נפטר ובטרם חולק עיזבונו בלבד. יש לזכור שהדבר אפשרי לטובת נכד רק במקרה והוא מוגדר יורש (בצוואה או ביורשים על פי דין).

חשוב לזכור ,  שההסתלקות היא חד כיוונית ומרגע שנעשתה לא ניתן לחזור בה.

הסתלקות אינה אפשרית משום חוסר תום לב, למשל במקרה והיורש מנסה להתחמק מתשלום חוב לנושים או חוב הקיים לגבי או נכס אשר יורשים אותו. במקרים כאלה הנושים עשויים לפנות לבית המשפט וזו יבטל את ההסתלקות.

ההסתלקות נעשית בתצהיר כתוב המאומת על ידי עורך דין ומוגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, תלוי בגוף הדן בבקשה לצו קיום צוואה או צו מתן ירושה, בהתאם לפרטי המקרה.

 

מדובר בהליך המחייב יעוץ וליווי משפטי, ולו רק בשל התצהיר המחייב אימות על ידי עורך דין. 

משרד עורכי הדין דקר, פקס ושות', מתמחים בדיני ירושה ועיזבון וישמחו להעניק לכם מגוון שירותים משפטיים בנושא על ידי עורך דין מומחים בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחום שישמחו לייעץ, להיפגש ולענות על כל שאלה.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי