במקרים ובהם חייב אינו מעוניין בתשלום מזונות ניתן לאלצו בתשלום דרך ההוצאה לפועל. לכל נושה שפסק דין קבע כי יש לשלם לו מזונות והחייב אינו עומד בתשלומים אלו – רשאי הנושה למימוש פסק הדין באמצעות ההוצאה לפועל.

כיצד ניתן להגיש תביעת מזונות במסגרת ההוצאה לפועל?

למי שנקבע עבורו כי הוא זכאי בתשלומי מזונות במסגרת פסק דין והחייב אינו עומד בתשלומים שנקבעו, רשאי הנושה לפנות ללשכה להוצאה לפועל הקרובה למקום מגוריו, כמי, למשל, שמתגורר באזור ירושלים רשאי לפנות להוצאה לפועל ירושלים מזונותולפתוח שם תיק לצורך גביית חוב מזונות, תוך שהוא מצרף לתיק העתק כתב תביעה חתום ומאושר על ידי בית המשפט, פסק דין מקורי למזונות או עותק נאמן למקור, הוצאות כספיות הנוגעות לפסק הדין ובהן קבלות, צילום תעודת הזהות והספח של הנושה, אישורים לדמי מזונות של הנושה מהמוסד לביטוח לאומי.

ההליכים במסגרת ההוצאה לפועל

לאחר שהגיש הנושה תביעת מזונות דרך הוצאה לפועל, בקשתו למימוש פסק הדין מועברת לעיונו של רשם ההוצאה לפועל, שלו הסמכות לפעול ולבצע פעולות המתבקשות על מנת להביא לגביית החוב.
תביעת מזונות בהוצאה לפועל תביא את רשם ההוצאה לפועל, כצעד ראשון, לשלוח אזהרה לחייב ובה יובהר שעליו לשלם חובו או להגיש בקשה לחקירת יכולת או להכריז על עצמו בחייב מוגבל באמצעים בתוך 20 ימים.
אם החייב בחר לא לנקוט באחת האפשרויות באותה אזהרה ומועד 20 הימים חלף, רשאי רשם ההוצאה לפועל לפעול במסגרת עיכוב הליכים בהוצאה לפועל מזונות אשר יכולים לכלול עיקול כספים של החייב, עיקול נכסיו של החייב אצל צד ג', עיקול מקרקעין של החייב במקרה ומדובר על חוב של 50 אלף ₪ ויותר, עיקול משכורתו של החייב ואף עיקול רכבו הפרטי.
לאחר שרשם ההוצאה לפועל בפעיל את אפשרויות העיקול ובחלוף 30 ימים נוספים מרגע הטלת העיקול, בסמכותו של הרשם להורות על מימוש כספי החייב ולהעבירם אל תיק המזונות עד לכיסוי החוב הקיים.
לנושה אף קיימת זכות לבקש מהרשם להוצאה לפועל להוציא צו למסירת מידע אודות נכסיו, כספיו, הוצאותיו והכנסותיו של החייב או כל מידע נוסף שיש בו לשפוך אור על יכולותיו הכלכליות הלכה למעשה של החייב. על הנושה להכיר כי קבלת כתובת החייב איננה דורשת אישורו של הרשם להוצאה לפועל.
במסגרת הליכים אלו רשאי החייב בטענת פרעתי מזונות ואף להגיש בקשה לעיכוב הליכים ולבקש שייקבע דיון בעניין בקשותיו טרם הוטלו העיקולים על ידי רשם ההוצאה לפועל.

סיוע של עורך דין

הוראות החוק והתקנות הנוגעות לניהול תיק מזונות בהוצאה לפועל קיימות על מנת שיוכלו הנושים להביא למימוש מזונותיהם. שימוש בעורך דין הוצאה לפועל מזונות יאפשר לכם לגבות את חוב המזונות תוך פתיחת תיק בהוצאה לפעול מזונות תחת מעטפת משפטית ומקצועית של עורכי דין המכירים התחום מקרוב.
עורכי הדין המטפלים בתיקים אלו יוכלו לבחון בצורה רחבה את המקרה הייחודי לכם, על מנת לבחון דרך פעולה, בין אם באמצעות עיקול מזונות הוצאה לפועל, הגשת בקשה להוצאה לפועל מזונות זמניים או כל אפשרות אחרת שהחוק מאפשר לכם.