חוק המזונות והדין האזרחי – כל מה שרציתם לדעת!

החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט- 1959 מעגן את זכויותיהם של ילדים קטינים ומסדיר את חובתם של ההורים לשאת במזונות ילדיהם. על פי החוק הישראלי, כל הורה חייב לשאת בצרכים של ילדיו למחייתם. אם כן, חשוב לנו לעשות לכם קצת סדר בבלאגן ולדון בחוק המזונות על היבטיו השונים והקשר לדינים אזרחיים בישראל.

מהי חובת ההורים לפי חוק המזונות?

החוק לתיקון דיני משפחה, קרי "חוק המזונות" – מחיל בהוראותיו (סעיף 3 א') את חובת הורה למזונות ילדיו ככתוב בלשון החוק: " אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו ושל בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה". דהיינו, חוק המזונות מבאר כי חלה חובה על ההורה במזונות ילדיו על פי הדין הדתי אליו הוא משתייך. במילים אחרות, הדין הדתי קודם לחוק המזונות, ואדם אשר חלה עליו חובת מזונות על פי דיני הדת שלו- סעיפי חוק מזונות הורים אינם יחולו עליו.

מתי יחול חוק המזונות על ההורה?

אם כן, החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות),יחול על ההורה בשני מצבים עיקריים: האחד, במידה ואין חובת מזונות על פי הדין הדתי אשר ההורה משתייך אליו. והשני, כאשר ההורה מוגדר ונחשב לאדם "חסר דת" בישראל, דהיינו אדם שאיננו משתייך לאחת מהעדות הדתיות המוכרות בישראל.
חוק מזונות הורים מבאר בהוראותיו את חובת ההורה במזונות ילדיו הקטינים לפי הדין הדתי(סעיף 3 ב'): "אדם שאינו חייב במזונות הילדים הקטינים שלו ושל בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, או שלא חל עליו דין אישי, חייב במזונותיהם, והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה".
ניתן להבחין בכוונתו של המחוקק לעגן את זכויותיהם של הילדים הקטינים בישראל ולוודא שהוריהם יתחייבו לספק להם את מזונותיהם – הן במקרים שהדין הדתי אינו מחיל את חובת המזונות על ההורה והן במקרים שההורה נחשב ל"חסר דת".
על פי הדין בישראל ישנן עדות דתיות המוכרות בארץ. להלן העדות המוכרות בישראל: העדה היהודית, מזרחית-אורתודוקסית, מוסלמית, לטינית-קתולית, גרגוריאנית-ארמנית, ארמנית-קתולית, סורית-קתולית, כשדית-אוניאטית, כשדית-ארמנית, יוונית-קתולית/מלכיתית, מרונית, סורית אורתודוקסית. כל אדם הכפוף לדין הישראלי ואינו נמנה בין עדות אלו–הוראות חוק המזונות יחולו עליו.

מזונות ילדים קטינים – מהי החובה החלה על ההורים?

החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) מבאר את עניין מזונות קטינים (סעיף 3 א'): "אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו". דהיינו, כל הורה חייב במזונות ילדיו הקטינים. זאת ועוד, מגדיר המחוקק כי:" בלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא". דהיינו, חוק מזונות הורים מתייחס גם לרמת ההכנסה של ההורה וקובע שהיקף דמי המזונות ייקבע באופן יחסי לרמת ההכנסה.

הסכם מזונות ילדים – באישור בית משפט

חוק מזונות הורים מבהיר כיצד ייקבעו היקף המזונות בין שני הורים (סעיף 6):"היקף המזונות, מידתם ודרכי סיפוקם ייקבעו, באין הסכם בין הצדדים, על ידי בית המשפט בשים לב לנסיבות". דהיינו, על ההורים להגיע לידי הסכם ביניהם על המזונות, במידה ולא הגיעו לידי הסכמה, בית המשפט יכריע בעניין המזונות בהתחשבו בכל הנסיבות.

אולם, ישנו סייג חשוב בעניין זה, כאמור בסעיף 12 (א') לחוק: "הסכם בדבר מזונות של קטין וויתור על מזונות כאלה אינו קושר את הקטין, כל עוד לא אושר על ידי בית המשפט". דהיינו, גם אם ההורים הגיעו לידי הסכמה וקבעו ביניהם הסכם אודות המזונות, ההסכם אינו יחול על הילד, טרם אישורו בבית המשפט. וזאת עקב כוונתו של המחוקק לוודא שטובתו של הילד עומדת לנגד עיניהם של הוריו ושהיא באה לידי ביטוי מההסכם ביניהם. בנוסף, יש להדגיש שהחוק מקנה לבית המשפט את הסמכות המלאה לשינוי הסכם שנקבע בין הורים גם לאחר שאושר על ידו, אם ראה לנכון לעשות זאת, כמוזכר בלשון החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) סעיף 13.

זכות הקטין לתביעת מזונות עצמאית

גם לאחר שנחתם הסכם בין ההורים בעניין המזונות ואושר על ידי בית המשפט, קיימת הזכות בידי הקטין להגיש תביעת מזונות. בעת תביעה עצמאית של קטין בעניין מזונותיו, יתקיים "מבחן מהותי דו שלבי": בשלב הראשון, בית המשפט יבדוק האם הערכאה המשפטית דאז קיימה דיון ענייני במזונות הילדים והתחשבה בכל הנסיבות.

בשלב השני, בית המשפט יבדוק האם הקטינים קופחו ,דה פקטו, בסכום המזונות שנפסקו להם. במידה ולא נמצא קיפוח לא יתקיים דיון מחודש. מנגד, במידה ונמצא שהקטין סבל מקיפוח באופן מהותי במזונות שנפסקו לרשותו, עניין המזונות יבחן מחדש גם במסלול התביעה הרגילה ובמסלול תביעה עצמאית.

האם קיימת חובת מזונות לילדים בוגרים ובני משפחה?

על פי דיני משפחה והוראות חוק מזונות הורים, הורה יהיה חייב במזונות ילדו הבוגר ושאר בני משפחתו בשלושה תנאים מסוימים:

  1. במצבים בהם בן המשפחה אינו יכול לספק את צרכיו מעבודה, נכסים או מכל מקור אחר.
  2. לאחר שסיפק את צרכיו, צרכי בן זוגו וצרכי הילדים הקטינים שלו ושל בן זוגו.
  3. כאשר בן המשפחה אינו יכול לקבל את המזונות עקב עיזבון או אינו יכול לקבלם מבן משפחה קודם.

הסדרת מזונות ילדים על הצד הטוב ביותר – משרד דקר, פקס ושות'

משרדנו מתמחה בדיני משפחה, צוות עורכי הדין שלנו – מגשרים בהכשרתם ומתמחים בתחום דיני המשפחה על בוריו. במשרדנו תקבלו סיוע בהסדרת המזונות לילדיכם על הצד הטוב ביותר. משרדנו מתמחה בליווי משפטי בהסכמים כגון: גירושין, חיים משותפים, הורות משותפת וכדומה, הדורשים מומחיות רבת שנים, ניסיון וידע משפטי נרחב בדיני המשפחה. למען ילדיכם, חשוב שתבחרו בעורכי דין מנוסים בתחום וזאת על מנת לשמור על טובתם ולוודא שהסכם המזונות אכן ייטיב עימם. משרדנו יעניק לכם שירות אדיב, מקצועיות ואוזן קשבת. חשוב לציין, מדובר בהסכם בעל השפעה ניכרת על חייכם ועל חיי ילדיכם, על כן קריטי שתקבלו החלטות בנושא בכובד ראש, בצורה שקולה, אחראית ונבונה, ובדיוק לשם כך – יש לכם אותנו.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי