ייפוי כוח מתמשך – ניהול ענייניו של אדם בלתי כשיר משפטית

כיצד מוציאים יפוי כוח בר קיימא?

ייפוי כוח מתמשך דרוש לטיפול בענייניו של מייפה הכוח גם לאחר שהוכרז כבלתי כשיר או חסוי עקב מצב הגיל והבריאות. בניגוד לייפוי כוח 'רגיל', ייפוי כוח מתמשך אינו מבוטל אוטומטית בחלוף הזמן או עקב חוסר כשירותו הנפשית של המייפה.

במאמר זה נסביר באילו מקרים דרוש ייפוי כוח מתמשך, וכיצד מוציאים יפוי כוח זה. על ייפוי כוח רגיל קראו כאן.

מה בין ייפוי כוח מתמשך לבין ייפוי כוח 'רגיל'?

ייפוי כוח רגיל הוא מוגבל – ייפוי כוח זה נחתם בדרך כלל למטרה מסוימת או לתקופת זמן מסוימת. לאחר חלוף תקופת הזמן, או אם הושגה המטרה, או כאשר החותם על ייפוי הכוח מוכרז כבלתי כשיר או נפטר – יפוי הכוח מבוטל באופן אוטומטי. בנוסף, מייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכח לפני הזמן, או לחדש אותו, כראות עיניו.

לעומת ייפוי כוח רגיל, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לבעל ייפוי הכוח ("הממונה") לטפל בענייניו הרפואיים, המשפטיים או הכלכליים של מנפיק ייפוי הכוח ("הממנה") במשך תקופת זמן ארוכה או בלתי מוגבלת, גם לאחר שהממנה הלך לעולמו או הוכרז כבלתי כשיר לנהל את ענייניו.

למה כדאי להכין מראש ייפוי כוח מתמשך?

כדאי לשקול חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאותם הטעמים העצובים אך הראליסטיים בגינם מומלץ לערוך צוואה. אף אדם אינו חסין מפני פגיעות פתאומיות שיותירו את משפחתו ועסקיו יתומים, או אף יותירו אותו בחיים, אך במצב שאינו מאפשר לו לבטא את רצונותיו. תאונה, מחלה פתאומית, שבץ שפוגע לצמיתות בכשירות הנפשית – כל אלו אינם ניתנים לצפייה מראש.

אם חשוב לכם שרצונותיכם לגבי צרכים רפואיים כגון: הנשמה מלאכותית עבור חולים סופניים, יכובדו, חשוב לציין זאת ולהסמיך ממונה לקבל החלטה זו. ייתכן שהאפוטרופוס (בהעדר ייפוי כוח – בן הזוג, הורה או ילד) יפעל נגד משאלות החולה, ויעדיף להמשיך להחזיקו בחיים במשך שנים ארוכות של תרדמת, כאשר לחולה אין סיכוי ממשי לצאת ממנה.

במקרה שאדם הופך, חלילה ל"צמח", הרי שאם הכין מבעוד מועד ייפוי כח מתמשך, ההחלטה לגבי המשך הטיפול הרפואי בו, תתקבל לפי רצונו ולא לפי רצון הרופאים או בני המשפחה.

ייפוי כוח מתמשך חשוב לעת זקנה

לעתים קרובות, המדינה או קרובי משפחה יטענו שאדם מבוגר הוא בלתי כשיר וצריך אפוטרופוס מעצם היותו מבוגר, או מעצם רצונו לעשות ברכושו כראות עיניו. שינוי צוואה, תמיכה בחברים או חברות, חתונה בגיל מבוגר – פעולות אלו ואחרות, שלא היו מתקבלות באהדה בגיל צעיר יותר, אך לא הייתה עליהן מחלוקת, יכולות להיות הבסיס לטיעון משפטי או לניסיון להכריז על הקשיש כבלתי כשיר. במקרים כאלו, טוב שיטפל בענייניכם אדם שטובתכם עומדת לנגד עיניו, וכן הוא מבין את החשיבות של עצמאות כלכלית ואפשרות לקבל החלטות לגבי שימוש חופשי ברכוש שנצבר ביושר.

במה מוסמך לטפל מיופה הכוח?

בנוסף לסוגיות רפואיות, מיופה הכח יכול להיות מוסמך לשלם חשבונות שוטפים בשם המייפה, לנהל את עסקיו, קרנות חיסכון ופנסיה, ולקבל החלטות פיננסיות כלליות.
יש לציין, כי גם אם בעל ייפוי הכח מוסמך לנהל את כלל ענייניו של הממנה, מומלץ לנסח שני ייפויי כוח נפרדים: האחד לנושאים רפואיים והשני לנושאים פיננסיים-רכושיים.

כללי ייפוי כוח מתמשך:

כדי להוציא ייפוי כוח מתמשך, על הממנה לקבוע אדם בו הוא בוטח לטפל בעסקיו או בהחלטות הרפואיות שלו, במקרה שמצבו הנפשי ידרדר עקב תאונה, זקנה, או מחלה, עד כדי כך שיהיה מוגבל מבחינה נפשית, שכלית או גופנית, כדי להיות כשיר להחליט בנושאים אלו בעצמו.
* ייפוי הכוח המתמשך יכול להתייחס להחלטות רפואיות או כלכליות. עם זאת, עדיף להפריד בין ייפוי כוח רפואי ופיננסי, גם אם מיופה הכוח הוא אותו אדם.
* יש לחתום על ייפוי הכח בפני עורך דין, ועל בעל ייפוי הכוח להתחייב לנהוג לפי הוראותיו.
* ניתן למנות מיופה חלופי במקרה שבעל ייפוי הכח לא יוכל למלא את התחייבויותיו.
* ניתן למנות גם מספר בעלי ייפוי כוח, אך במקרה זה חשוב לקבוע את היקף הסמכויות, ודרך להכריע במקרה של חילוקי דעות.

מי רשאי לערוך ייפוי כח מתמשך?

הממנה ומיופה הכוח צריכים לחתום על  טופס ייפוי הכח בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת אצל האפוטרופוס הכללי, המסמיכה אותו לחתום על ייפוי כוח מתמשך. כמו כן ישנו תנאי, כי אין לעורך הדין עניין אישי בייפוי הכוח. מיופה הכוח יצטרך לאשר על גבי הטופס שהוא מבין את המוטל עליו מכוח ייפוי הכוח. עורך הדין יצטרך לאשר כי הוא התרשם שהממנה ערך את ייפוי הכוח מרצונו והסכמתו החופשיים.

ניתן להפקיד את ייפוי הכוח במשרד האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים.

מחיר ייפוי כח מתמשך

שאלת עלות ייפוי כח מתמשך רלוונטית לאנשים רבים, אשר מתלבטים בנושא. אין לשאלה זו תשובה חד-משמעית, ועלות עריכת ייפוי כח מתמשך יכולה להשתנות בהתאם למורכבות ייפוי הכח, אותו עורך עורך הדין. כמו כן ישנה חשיבות רבה לנושאים המוסדרים בייפוי הכח המתמשך.
עם זאת, יצוין, כי ועדת שכר טרחה ופורום משפחה בלשכת עורכי הדין פרסמה בחודש מאי 2019 הצעה לתעריף שכר טרחה מינימלי מומלץ עבור הכנת ייפוי כוח מתמשך, אשר עומד על 5000 ₪ ליחיד ו-7500 ₪ לזוג.

אם אתם מעוניינים להיערך מראש ולהכין ייפוי כח מתמשך, צרו קשר עם משרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי, בירושלים ובתל אביב. נשמח לתת לכם מידע ולסייע לכם בניסוח ייפוי כוח מתמשך, או בשאלות משפטיות רלוונטיות אחרות.