מזונות במקרה של משמורת משותפת

מזונות במשמורת משותפת

קביעת גובה דמי המזונות עבור הילדים, ומי מהצדדים ישלם אותם, היא חלק משמעותי ביותר בהליך הגירושין.

משמורת משותפת

משמורת משותפת היא הסדר של חלוקת זמן שווה של הילדים עם הוריהם. המשמעות היא שבני הזוג יגדלו את ילדיהם ויהיו מעורבים בחייהם באופן שווה. כלומר- לאחר הגירושין לא יווצר מצב שהורה אחד יהיה דומיננטי מאוד בחיי ילדיו והשני פחות. כאשר ההורים מסוגלים לנהל מערכת יחסית תקינה לטובת הילדים, זהו ההסדר שמשרת בצורה הטובה ביותר את טובת הילד, שכן שני הוריו יהיו מעורבים בחינוכו ובחייו במידה שווה.

משמורת משותפת מזונות

בהרכב מורחב של 7 שופטים ובפס"ד תקדימי נקבעה הלכת בע"מ 919/15 אשר יצרה שוויון בין הוצאות האב להוצאות האם במזונות של ילדים מעל גיל 6, אשר נמצאים במשמורת משותפת.

מדובר בשינוי מההלכה שנהגה עד כה ואשר הושפעה מהדין העברי. בפסק הדין נקבע, כי בהתאם לעיקרון השוויון בין המינים ובהתקיים התנאים המשפטיים למשמורת משותפת, אין מקום להעברת דמי מזונות מהאב לאם מעבר לחובה שכל צד ישא בהוצאות הילדים בזמני השהות שלו עמם.

ע"פ הלכת בע"מ 919/15, חיוב במזונות ילדים מגיל 6 ועד 15 הוא מדין צדקה ולא יחול רק על האב.

החלוקה בין ההורים תקבע בהתאם ליכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות והאמצעים העומדים לרשותם, כולל שכר עבודה ובשים לב לנסיבות של כל מקרה ומקרה.
אם לאחד מההורים יש הכנסה נוספת משכר דירה, תמלוגים או כל הכנסה אחרת היא תלקח בחשבון לצורך קביעת החיוב.

נקבע, כי במקרה של משמורת משותפת, על בית המשפט לענייני משפחה להפעיל את שיקול דעתו בנסיבות כל מקרה ומקרה לצורך קביעת החיוב במזונות.

בהקשר זה ניתן להזכיר גם את הביטוי 'הורות משותפת', העוסקת בכל היבטי האחריות ההורית ומהותה היא הנשיאה המשמעותית באחריות ההורית של כל אחד מההורים, והשגת הסדר המבוסס על הסכמה בין ההורים. דמי מזונות בהורות משותפת אמורים להתחלק שווה בשווה בין שני ההורים – כמובן, תוך התחשבות בהשתכרות של כל אחד מהם.

מזונות במקרה של משמורת משותפת

משמורת משותפת ללא מזונות

כשמדברים על גובה דמי מזונות במשמורת משותפת, הרי שכיום, שלא כמו בעבר, לוקחים גם את ההכנסות של האם בחשבון, כך שבית המשפט יכול לפסוק משמורת משותפת ללא דמי מזונות ילדים בכלל. כמובן, בנסיבות המתאימות וכאשר אין סיבה להשית על האב חיוב זה מעבר למה שהוא משלם כאשר הוא שוהה עם ילדיו.
במצב שבו הכנסות האם יהיו שוות להכנסות של האב ואף יעלו על הכנסותיו – יבוטלו דמי המזונות לגמרי. כלומר, גירושין ללא מזונות הם מצב שבהחלט יכול לקרות כיום. לא עוד חיוב אוטומטי של האב במזונות ילדיו.

האם יש מזונות במשמורת משותפת?

כאמור, ייתכנו מקרים בהם בית המשפט לא יפסוק מזונות בהסדר של משמורת משותפת. עם זאת, כל מקרה ייבחן לגופו, ובית המשפט יקבע את גובה דמי המזונות (במקרים המתאימים) באופן הבא:
תחילה, בית המשפט יקבע מהם הצרכים ההכרחיים של הקטינים על סמך ההוצאות שהוצאו עבורם עד כה.

הפסיקה קבעה את סכום דמי המזונות ההכרחיים המינימליים אך עם זאת סכום זה משתנה בהתאם לכל מקרה ומקרה. בנוסף, בית המשפט יקח בחשבון הוצאות מיוחדות בגין חינוך ובריאות כהוצאות הכרחיות, ויוסיף אותן לצרכים ההכרחיים של הילדים.

בית המשפט יבחן את הכנסות ההורים, ולאחר מכן את צרכי הקטינים התלויים בשהות, כגון: מזון, מים, חשמל ומדור וכן הוצאות שאינן תלויות שהות: תשלום ארנונה, דמי ועד בית וכד'.

תשלום מזונות במשמורת משותפת ייקבע לאחר בחינה מדוקדקת של כל הפרמטרים הנ"ל, שתבוצע ע"י בית המשפט.

האם אפשר לשנות הסדרי משמורת שנקבעו בפסק דין?

התשובה חיובית. על אף שמדובר בפסק דין שיש לו תוקף משפטי, הרי שבהסכמת הצדדים אין מניעה שבית המשפט ישוב ויידרש לשאלה זו בהתאם לעקרון טובת הילד.

בהתאם לכך, ואם ייקבע הסדר אחר, תושפע גם שאלת תשלום המזונות. גובה תשלום מזונות במקרה של משמורת משותפת יהיה שונה, ככל הנראה, בהסדר שאינו משמורת משותפת.

בבחינת שינוי הסדרי המשמורת, בית המשפט ישמע את הקטין. הקטין יביע את דעותיו ורצונותיו, אשר יש להם רלוונטיות להכרעת בית המשפט.

כמו כן, בית המשפט יבקש דו"ח של עובדת סוציאלית שתתן את המלצותיה לחלוקת זמני השהות בין הצדדים.

איזון נטל חלוקת מזונות הילדים בין ההורים

בע"מ 919/15 היה אמור לאזן את חלוקת נטל המזונות בין ההורים במשמורת משותפת. עם זאת, נדרשת תקשורת טובה ופתוחה בין ההורים, כדי שהאיזון באמת יצליח ויקרה בפועל.

דרוש אמון ושיתוף פעולה בין ההורים כדי ליישם את ההסדר, והעדר השקיפות בין ההורים במובן זה שהם לא יודעים כמה כסף הוציא ההורה האחר על צרכי הילדים במשמורת שלו, עלול להקשות על הצדדים ולגרום לסכסוכים.

כמו כן, בעקבות פסק הדין, נוצרה בעיה משמעותית – החשש שצד יבחר במשמורת משותפת מתוך רצון להשתמט מתשלום מזונות ולא בשל עקרון טובת הילד.

מזונות ילדים הם חלק רגיש בהליך גירושין. אם אתם לקראת הליך גירושין, ואתם מתלבטים לגבי הסדר המשמורת/שהיה המתאים ומתוקף כך לא יודעים כמה מזונות תצטרכו לשלם – פנו לייעוץ של עו"ד המתמחה בדיני משפחה, ואשר יש לו נסיון רב בליווי זוגות מתגרשים.
במשרד עוה"ד כהן, דקר, פקס וברוש, יש עו"ד המתמחים בדיני משפחה ואשר מוסמכים גם כמגשרים. הם יעזרו לכם בכל שלבי ההליך.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי