מזונות משקמים

אם את אחרי פרידה מבן זוגך, שהיה הידוע בציבור שלך, וקשה לך כלכלית, בדקי האם את זכאית לקבל "מזונות משקמים". 

מהם מזונות משקמים ובאילו נסיבות ניתן לקבלם?

אם את אחרי פרידה מבן זוגך, שהיה הידוע בציבור שלך, וקשה לך כלכלית, בדקי האם את זכאית לקבל "מזונות משקמים". 

מהם מזונות משקמים ובאילו נסיבות ניתן לקבלם? 

מזונות אישה לפי הדין העברי

לפי הדין העברי, בעל חייב במזונות אשתו כל עוד הם נשואים זה לזו. במקרים חריגים, הבעל יהיה פטור ממזונות אשתו (למשל, כשאשתו בגדה בו, עשתה מעשה כיעור ועוד..). כאשר בני הזוג מתגרשים והאישה מקבלת גט מבעלה, אין הוא חייב עוד במזונותיה.

המזונות ייקבעו לפי העיקרון שמתווה ההלכה: "עולה עימו ואינה יורדת".

מזונות משקמים לידועה בציבור

יש הסבורים כי מעמדה של הידועה בציבור נופל ממעמדה של אישה נשואה לעניין המזונות, אולם אין כך הדבר, שכן בפסקי דין רבים הוכרה זכותה של ידועה בציבור לקבל מזונות משקמים מבן זוגה לאחר הפירוד מתוך הבנה כי יש לאפשר לידועה בציבור להסדיר את חייה לאחר הפירוד. המטרה היא שבן הזוג ממנו נפרד האחר, יוכל להשתקם ולכלכל את עצמו.
מדובר במזונות שניתנים לתקופה מוגבלת, ולא למשך כל החיים.

וכפי שפסק בית המשפט העליון בע"א 8256/99, אם בתי המשפט מפעילים דוקטרינות אזרחיות לקביעת שיתוף נכסים בין ידועים בציבור, אין סיבה שלא יופעלו דוקטרינות אלה גם באשר לחובת המזונות.

בין בני זוג ידועים בציבור חובת המזונות מבוססת על הסכמה מכללא (הסכם משתמע – מכח התנהגות) ועל עיקרון תום הלב. לפי עיקרון תום הלב, הקבוע בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג- 1973, יש להגן על הצד החלש במערכת היחסים הזוגית, ולאפשר מזונות משקמים, לאחר הפירוד.

בשונה ממערכת יחסים בה בני הזוג נשואים, וחובת המזונות חלה עד מתן הגט, הרי שבין בני זוג ידועים בציבור, ישנה אפשרות לנתק את הקשר באופן מידי. אצל בני זוג נשואים ישנו הליך פורמלי שלוקח זמן עד הגירושין וקבלת הגט, ובמשך אותו זמן, נמשכת הזכאות למזונות אישה. לעומת זאת, במסגרת מערכת יחסים של ידועים בציבור, אין אקט פורמלי שצריך להתבצע, כך שלמעשה צד אחד יכול בכל רגע נתון לקום ולעזוב, וסיום הקשר יהיה מידי. מצב זו מאוד בעייתי, שכן הוא מותיר את הצד החלש מאחור, ואם הוא תלוי בו כלכלית, אין לו די זמן ואמצעים להסתגל למציאות החדשה שנכפתה עליו.

על כן, בתי המשפט קבעו, כי שיקולים של הגינות ויושר מצדיקים לאפשר פסיקת מזונות משקמים לצד החלש לאחר הפירוד. אם לא כן, עלולה להיווצר מציאות קשה, שבה המחויבות הכלכלית של הצד החזק במערכת היחסים נפסקת באופן מיידי, והצד החלש נותר ללא אמצעים מספקים לדאוג לעצמו, שכן קודם לכן כאשר מערכת היחסים התקיימה, התנהל בין בני הזוג מבנה יחסים שכלל תלות כלכלית.

למשך איזו תקופה ייפסקו מזונות משקמים?

משך תשלום המזונות המשקמים והסכום שלהם משתנים ממקרה למקרה, בהתאם לנסיבות הספציפיות שבפני בית המשפט, אשר קשורות ליחסי הצדדים. מבין הנסיבות ניתן למנות את הנסיבות הבאות: משכה של מערכת היחסית בין בני הזוג, אופי התלות הכלכלית, האם לאחד מבני הזוג נוצרו הפסדים כלכליים בשל ויתורים למען הזוגיות, מצבם הבריאותי וגילם של בני הזוג, פוטנציאל השתכרות של בן הזוג החלש ועוד… פרמטרים אלו ישפיעו על משך התקופה בה הצד החלש יקבל מזונות משקמים ועל גובה הסכום.

כיצד ייקבע סכום המזונות המשקמים?

כאמור, המטרה של מזונות משקמים היא לאפשר לצד החלש להשתקם לאחר הפרידה וניתוק התלות הכלכלית בבן הזוג. על כן, לרוב ייפסק סכום חד-פעמי לטובת הצד החלש או תשלומים חודשיים, בהם יישא הצד החזק, וזאת לתקופה מוגבלת, אשר בית המשפט יקבע מראש. לרוב מדובר בתקופה לא ארוכה – שנה עד שנים בודדות בלבד לאחר הפירוד. מובן שהכול תלוי בנסיבות המקרה ואין דין פירוד אחד כדין פירוד אחר.

בבואו של בית המשפט לפסוק את סכום המזונות המשקמים ומשכם הוא יבחן את הפרמטרים המצוינים מעלה, שכן הם ישפיעו על זכאותה של הידועה בציבור למזונות משקמים.

יצוין, כי אם לבני הזוג יש ילדים משותפים, חובת המזונות כלפיהם תחול בכל מקרה, ואין זה משנה אם האב יחויב בתשלום מזונות משקמים לאם (בהנחה שהיא הצד החלש במערכת היחסים) או לא.

מזונות משקמים וזכויות רכושיות

הזכות של אחשה ידועה בציבור לקבל מזונות משקמים היא בנוסף לזכותה לקבל מחצית מהרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים שלה ושל בן זוגה. המזונות המשקמים לא מחליפים את זכויותיה הרכושיות של האישה. הם נוספים להם.

האם בכל מקרה ייפסקו לידועה בציבור מזונות משקמים?

התשובה לכך היא שלילית. בית המשפט יבחן כל מקרה לפי נסיבותיו, ובמקרים שבהם יגיע למסקנה כי מערכת היחסים לא מבססת הסתמכות וערבות הדדית, לא ייפסקו מזונות שיקומיים לידועה בציבור. כך למשל, נדחתה תביעה בתמ"ש 5659-07-12 אשר הוגשה לחיוב הנתבע במזונות משקמים לתקופה שלאחר פרידתו מהתובעת, ידועתו בציבור.

בית המשפט קבע, כי מערכת היחסים בין הצדדים לא החיתה מערכת יחסים של תמיכה וערבות הדדית – לא בעיני האדם הסביר ואף לא כפי שהייתה ידועה לתובעת. מערכת היחסים התאפיינה בניצול ובכפיה. על כן, לא ניתן לחייב את הנתבע במזונות משקמים על בסיס הסכם מכללא, ויש לדחות את התביעה למזונות.

מזונות משקמים לאישה נשואה

מזונות משקמים רלוונטיים גם לגבי נישואים אזרחיים. מטרתם של מזונות משקמים לאשה נשואה בנישואים אזרחיים זהה למטרה של מתן מזונות משקמים לידועה בציבור, שכן אישה שנשאה לבעלה בנישואים אזרחיים, לא תהיה זכאית למזונות מבעלה מכוח הדין היהודי.

המטרה של פסיקת מזונות משקמים לנשים שנשאו בנישואין אזרחיים היא לאפשר להן להשתקם מבחינה כלכלית לאחר הפירוד.

במשרד עוה"ד דקר, פקס ושות' ישנם עורכי דין המתמחים בדיני משפחה וירושה, ואשר יש להם ניסיון רב בהגשת תביעות גירושין ותביעות מזונות.

עורכי הדין ישמחו לסייע בהגשת תביעה מתאימה, כולל תביעה לפסיקת מזונות משקמים.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי