עורך דין צוואה וירושה

עורכי דין לענייני ירושה

עו"ד צוואה וירושה עוסק בסכסוכי ירושה ובכל מה שנוגע לצוואה – עריכת צוואה, התנגדות לצוואה, הגנה על צוואה, הסכם מתנה או ביטול הסכם מתנה.

כמו כן עורך דין צוואה וירושה מגיש בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה במשרדי רשם הירושה ברחבי הארץ.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ונכסיו לאחר מותו.

חוק הירושה, תשכ"א-1965(להלן: "החוק") מאפשר לכל אדם לערוך צוואה מלבד מקרים יוצאים מן הכלל, כמו: קטין או פסול דין.

החוק קובע ארבע דרכים אפשריות לעריכת צוואה, כדי שיהיה לה תוקף משפטי מחייב: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה.

אין חובה בדבר עריכת צוואה אצל עו"ד, אך מומלץ לערוך צוואה אצל עורך דין שיש לו ניסיון וידע בעריכת צוואות, שכן מדובר בנושא רגיש מאוד, בעל משמעות רבה, וחשוב שהצוואה תהיה ערוכה לפי הכללים שבחוק ושתהיה מפורטת ככל האפשר, כדי למנוע מצב, שבבוא העת ינסו לתקוף את תוכנה או לבטל אותה.

כדי לממש צוואה של אדם שהלך לעולמו, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה. הבקשה תוגש ע"י הזכאים על פי הצוואה. עו"ד צוואה וירושה יוכל לסייע לכם בהגשת הבקשה. יש להוציא את הצו כדי לאשר את הנוסח של הצוואה וכדי שהיא תכנס לתוקף, ואפשר יהיה לפעול על-פי הוראותיה. לבקשה יש לצרף מספר פרטים ומסמכים, ואם המבקש מיוצג ע"י עו"ד, יש לצרף לבקשה ייפוי כח.

 

מהי ירושה?

במקרה שאדם אשר הלך לעולמו ולא השאיר אחריו צוואה תקפה, חלוקת עזבונו תתבצע לפי המפתח שקבוע בחוק הירושה. מכאן, שירושה היא העברת הרכוש של הנפטר ליורשיו על-פי דין.

החוק קובע, כי בן הזוג ירש מחצית מרכושו של הנפטר, וילדיו (או נכדיו, אם ילדיו נפטרו לפניו) יחלקו במחצית השנייה, בחלקים שווים ביניהם.

אם לנפטר לא היו ילדים או נכדים, בן הזוג יירש את העיזבון ביחד עם הורי הנפטר. במקרה כזה בן או בת הזוג יירשו שני שלישים מהעיזבון, וההורים – שליש.

במקרה שלנפטר לא היו ילדים, נכדים, הורים או בן זוג – העזבון יעבור לקרובים מדרגה שנייה.

אם אין קרובי משפחה, מדינת ישראל תירש את רכושו של המנוח.

כדי לחלק את עזבונו של הנפטר, אשר לא הותיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה, שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש.

כל בקשה לצו ירושה מתפרסמת בעיתון יומי. אדם שמעוניין להתנגד לה, יגיש התנגדות תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון. את ההתנגדות יש להגיש בכתב לרשם לענייני ירושה.

לאחר הגשת ההתנגדות, הרשם יעביר את הבקשה למתן צו ירושה לבית המשפט למשפחה, ובית המשפט למשפחה יקבע האם יש מקום לקבל את הטענות. אם יחליט שכן, צו הירושה לא יינתן. במקרה של דחיית טענות ההתנגדות, בית המשפט ייתן את צו הירושה כמבוקש.

עורך דין צוואה וירושה

מה תפקידו של עורך דין לענייני ירושה?

תפקידו של עו"ד לענייני ירושה וצוואה הוא לתת ייעוץ ללקוחותיהם בכל השלבים הרלוונטיים לצוואה ולירושה החל בשלב עריכת הצוואה וכלה בהתנגדויות ובייצוג בכל הערכאות המשפטיות השונות.

עורך הדין, מתוקף תפקידו, יסייע וייתן המלצות והנחיות כיצד לכתוב צוואה ברורה, אשר מנוסחת היטב ומפרטת כיצד יחולק הרכוש של עורך הצוואה לאחר מותו.

כמו כן, ליורשים ע"פ הצוואה, עו"ד ירושה יסייע לממש את הצוואה ולהוציא צו קיום צוואה.

במקרה שמוגשת התנגדות לצוואה, לעו"ד ירושה וצוואה יש תפקיד חשוב מאוד. לא אחת, צוואה שהשאיר אדם לאחר מותו, לא משקפת את רצונו המלא בעיני קרוביו. במקרים כאלו, הם מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה. משרד עוה"ד כהן, דקר, פקס וברוש בעל ניסיון רב בהליכי התנגדות לצוואה ופסילתה.

מן הצד השני של הדברים, לעתים נדרשת פעולה של הגנה על הצוואה, כלומר: הגנה מול ההתנגדויות שהוגשו לגביה. משרד עוה"ד כהן, דקר, פקס וברוש מסייע ללקוחותיו גם במקרים כאלו, כאשר מוגשת התנגדות לצוואה ויש צורך להגן עליה.

עורך דין ירושה מסייע ליורשים הפוטנציאליים להוציא צו ירושה במקרה שהמנוח לא השאיר אחריו צוואה תקפה.

כמו בהתנגדות לצוואה, גם בהתנגדות לצו ירושה, עו"ד המתמחה בתחום יכול לסייע. התנגדות כזו מגיעה לרוב מצד יורשים פוטנציאלים, שסבורים כי הם היו אמורים לרשת את המנוח.

 

סכסוכי ירושה

סכסוכי ירושה אינם נדירים, ויכולים לפרוץ בשל סיבות שונות. כך למשל, כאשר מדובר בבני זוג מאותו המין שחיו כידועים בציבור ואחד מהם נפטר. אמנם קיימת פסיקה לפיה בני זוג מאותו המין זכאים לרשת אחד את השני כידועים בציבור, אך לא מדובר בהלכה מחייבת.
במקרה כזה, תוכל להישמע הטענה, מצד אדם אחר שסבור כי הוא יורש פוטנציאלי, שבן הזוג שנותר בחיים לא זכאי לרשת את הנפטר.

דוגמה נוספת לסכסוך ירושה היא, כאשר יורש מסוים טוען, שבמסגרת צוואה בעל-פה, המנוח הבטיח לו נכס מסוים.

במקרים כאלו, עו"ד ירושה מסייע לפתור את הסכסוך ולמנוע מצב של העצמתו והתמשכות ההליכים בגינו.

במקרים המתאימים, כדי למנוע את החרפת הסכסוך, ניתן לנסות לפתור את המחלוקת באמצעות הליך גישור. כך, הצדדים לסכסוך יוכלו לפתור את הסכסוך במהירות יחסית ובעלות נמוכה יותר.

משרד עוה"ד כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין בפתח תקווה ובירושלים, עוסק בדיני משפחה וירושה, בגישור ובייצוג משפטי של יורשים בסכסוכי ירושה. המשרד מטפל בעריכת צוואות, בהגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה, וכן ברישום צווי הירושה וצווי קיום הצוואה בלשכות רישום המקרקעין.