עריכת צוואה בפני נוטריון

צוואה היא מסמך משפטי בו קובע אדם כיצד יחולק רכושו וממונו לאחר מותו. לא מדובר בעניין של מה בכך ויש להקדיש לנושא זמן ומחשבה והיות ולא ניתן יהיה לתקנה או להסביר את רצון המוריש לאחר מותו.

נוטריון הוא למעשה עורך דין בכיר ובעל ותק של לפחות 10 שנים. עליו להיות מוסמך על ידי ועדת הנוטריונים ולהיות בעל רישיון תקף.

נוטריון מוסמך לאמת מסמכים ולאשרם בתור נוטריון. חתימת נוטריון דרושה לשורה של תעודות ציבוריות ולאישור זהות החותם עליה. החל בתרגום מסמכים, אימות מסמכים, ייפוי כוח, אימות תצהירים, תעודות נישואין או גירושין, צוואות, אישורי תעודת לידה, תעודת תואר או מקצוע ועוד.

מהי צוואה נוטריונית?

חוק הירושה, התשכ"ה 1965, מאפשר לקיים צוואה במספר דרכים: צוואה הנעשית בכתב ידו של המוריש, צוואה שנעשית באמצעות עדים, צוואה בעל פה או צוואה בפני רשות (שופט, חבר בית דין, רשם בית משפט או רשם לענייני ירושה).

חוק היורשה (סעיף 22 ז') קובע שנוטריון לעניין הצוואה דינו כשופט ("לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט").

חוק הנוטריונים, תשל"ו 1976 (סעיף 19) קובע: "אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או שעשו בפניו, הכל כאמור באישור".

על פי חוק הירושה, התשכ”א 1965 קיימות ארבע אפשרויות להכנת צוואה :

 • צוואה בעל פה
 • צוואה באמצעות עדים
 • צוואה בפני רשות
 • צוואה בכתב יד

דרישות לקיום צוואה נוטריונית

על פי חוק הירושה (סעיף 22) ישנה אפשרות להגיש את הצוואה בפני הנוטריון בעל פה או בכתב.  במידה והחליט המוריש להגיש את הצוואה בעל פה ישנן שתי דרישות שיש לעמוד בהן על מנת לקיים צוואה נוטריונית:

 • דבריו ירשמו ויוקראו בפני המוריש
 • המוריש מצהיר שזו היא צוואתו והנוטריון יאשר שהצוואה הוקראה בפניו ושהוא הצהיר כי זו צוואתו

הקביעה היא שהצוואה בפני רשות תיעשה על ידי האדם המעוניין להכין צוואה והוא יאמר את דבריו לרשם בית המשפט, לשופט, לרשם לענייני ירושה או לחלופין לחבר בית דין דתי. המצווה יכול לבצע מהלך זה, גם על ידי הגשה של המסמך בכתב לאחד מבעלי הסמכויות הללו או לנוטריון שמעמדו נחשב זהה לזה של שופט ולכן הוא מעניק לצוואה אישור צוואה נוטריוני.

אם המצווה בחר באופציה של אישור נוטריוני, הוא אינו חייב לכתוב את הצוואה בכתב ידו אלא לעדכן את הנוטריון במלוא המידע  באופן מפורט ביותר ובתום הרישום הנוטריון חותם על כך.

על פי נוהל שגובש על ידי המחלקה לרישוי נוטריונים בשיתוף עם הרשם לענייני ירושות ישנן חובות מהותיות שהחלות על הנוטריון על מנת לקיים אישור צוואה נוטריוני:

 • בירור זהות המוריש: באמצעות תעודה מזהה בהתאם לתקנות. אופן הוכחת זהותו יצוין באישור הנוטריוני. בעותק שיישאר בידי הנוטריון יצורף צילום התעודה המזהה.
 • בירור כשירות משפטית: הנוטריון יברר כי המוריש מבין באופן מלאה את משמעות הפעולה וזו נעשית מרצונו החופשי ללא השפעה או לחץ מבחוץ.

בהקשר זה יצוין כי במידה והמוריש מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו ואף אם מתקשה בניודו (כפי שיתואר בהמשך), על הנוטריון לוודא הוצאת תעודה רפואית המעידה על כשירות זו והוצאה ביום קיום הצוואה. התעודה צריכה לציין מפורשת כי המוריש "מאושפז בבית חולים" ו"מרותק למיטתו".

הנוטריון יצרף העתק של התעודה הרפואית בהעתק שיישאר בידיו.

בעניין היקף הגדרת המושג "מרותק למיטתו" יפים דבריה של השופטת אסתר קובו (ת"ע 3982/93) שאמרה כי את ההגדרה יש לפרש בלשון רחבה, והכוונה אף לאדם אשר קשה לו להתנייד, כגון אדם מבוגר אשר מחמת גילו או חוליו קשה לו לצאת מביתו. לפיכך אף במקרים שכאלה יש צורך בקבלת תעודה רפואית בטרם עריכת הצוואה".

 

כיום, ניתן לבצע הפקדה של הצוואה לאחר אישור צוואה על ידי נוטריון באופן מקוון ועצמאי באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי. ההפקדה מרחוק תכלול הזדהות של המוריש או הנוטריון, שליחת מסמך אלקטרוני הכולל העתק צבעוני וסרוק ובהמשך מסירת הצוואה המקורית להפקדה במשרדי הרשם לענייני ירושה. 

בהתאם לכך הנוטריון המנוסה עורך את הצוואה באופן מקצועי ולאחר מכן מקריא לו אותה, עונה על שאלות ומבהיר לו את הסעיפים השונים שרשומים בצוואה.

בתום תהליך זה ולאחר שהמצווה קרא את המסמך שוב ושוב, הוא מאשר את תוכנו וחותם על הצהרה שאכן זו צוואתו ואלו ההנחיות והכוונות שלו. לאחר החתימה על ההצהרה, למסמך הצוואה קיים תוקף חוקי. בית המשפט מעניק משקל רב בהליכים משפטיים לצוואה נוטריונית וזו הסיבה שמצווים רבים מעדיפים לבצע צוואה מסוג זה.

הנוטריון משאיר עותק מהצוואה במשרדו או מעביר אותה לבית המשפט לענייני משפחה עד שיהיה בה צורך.

צוואה בשפתו של המצווה

המצווה חייב להבין כל מילה שרשומה בצוואה ולכן הנוטריון מקריא לו אותה בשפתו, כדי שהוא יבין את כל מה שנכתב בה וכדי שהמצווה יאשר שאכן הבין את הנוסח במלואו והוא מאשר את הצוואה הנוטריונית.

ההבדלים והיתרונות בין צוואה נוטריונית לצוואה רגילה

על פי סעיף 19 לחוק הנוטריונים, העובדה שנוטריון מאשר את הצוואה, מבחינת בית המשפט זוהי ראיה שהיא מספקת אם יהיה צורך בהליך משפטי בעתיד. היתרון של צוואה נוטריונית הוא בכך שהיא קבילה על כל סעיפיה ולכן הסיכוי שחלק מהיורשים או כולם יתנגדו לקיומה של הצוואה, הוא מינורי.

זאת לעומת צוואה רגילה אשר בה יש סיכוי רב יותר להתנגדות של חלק מהיורשים, אשר יבקשו להתנגד לקיומו של צו קיום צוואה מסיבות כאלה ואחרות של כשירות הצוואה.

בנוסף לכך בסוג זה של צוואה אין צורך בהגעתם של עדים בחתימה שלהם ולכן היא נערכת בסודיות מוחלטת ואף אחד מלבד המצווה והנוטריון אינם יודעים את תוכנה. זאת לאור העובדה שמדובר בנוטריון שסמכויותיו מקבילות לאלו של שופט ולכן אין על צוואה זו עוררין.

היתרונות בצוואה בפני נוטריון

צוואה שנעשתה בפני נוטריון מגדילה את סיכויה להיות קבילה ומקשה את הדרך של מתנגדי קיום הצוואה להצליח בכל הליך משפטי.

חשיבות התוקף המשפטי הגבוהה שמעניקה צוואה נוטריונית היא בסיכוי הגבוהה שהצוואה אכן תכובד בבוא העת והקושי המשפטי לבטלה. הדבר יכול למנוע סכסוכים מיותרים לאחר לכתו של המוריש. על כן לאחר קיום הצוואה וחתימתה על ידי הנוטריון מומלץ להפקידה ברשם לענייני ירושות. סעיף 21 (ב) לחוק הירושה אומר כי הפקדת הצוואה היא מעשה אישי של המצווה המצביע על גמירות דעתו. על כן, מדיניות הרשם לענייני ירושות אוסרת על הנוטריון לבצע זאת בעצמו, ללא הוראה של המוריש. הנוטריון יכול לעשות זאת עבור המוריש, אך רק לאחר הוראתו הברורה.

יתרון נוסף שיש לצוואה נוטריונית היא היעדר הדרישה לעדים, דבר המאפשר לעשותה בפרטיות ובסודיות מוחלטת.

על התקיפות המשפטית של צוואה כזו ניתן ללמוד מפסק דין של בית משפט לענייני משפחה בטבריה שדחה בקשה של אלמנה וביתה לקיום צוואה של מנוח שנפטר ממחלה קשה וערך צוואה נוטריונית 4 ימים בלבד לפני מותו ללא ידיעתם, בה הוא מדיר אותן מכל רכושו ומעבירו לחברו (ת"ע 41070-08-10). זאת, אף שהצוואה הייתה חסרה אישור רפואי המעיד על כשירותו, כנדרש. וכך כתב השופט אסף זגורי בפסיקתו "המנוח אמנם סבל מתשישות גופנית עקב הטיפולים ומחלת הסרטן, אך הוכח כי היה צלול, התמצא בזמן ובמקום והיה בהכרה מלאה. בהיותו בבית החולים, יצר המנוח קשר עם הנוטריונית… הסביר לה את נסיבות עריכת הצוואה, רצונו להדיר את אשתו ובתה מצוואתו ונכונותו לתגמל את המשיב, חברו הטוב, בשל תמיכתו בו. בעקבות יצירת אותו קשר, הוכנה צוואת המנוח והנוטריונית הגיעה לבית החולים… כדי להקריאה בפני המצווה ולוודא גמירות דעתו בפניה".

באשר לאישור הרפואי כתב השופט כי אכן "הנוטריונית לא פעלה בהתאם למוות תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים והאישור הרפואי שהחזיקה בו, הוכן 5 ימים קודם חתימת הצוואה ולא בנוסח המתאים. עם זאת, אין בכך כדי לאיין הצוואה ולהביא לפסלותה אלא להעביר נטל ההוכחה לפתחו של המשיב. צוואת המנוח הייתה כי כל רכושו וכספיו יימסרו לחברו וצוואה זו יש לקיים". כמו כן פסק השופט זגורי הוצאות משפט על העותרות בסך 15 אלף שקלים.

סעיף 22 לחוק הירושה מפרט את אופן ביצוע הצוואה בפניו של נוטריון:

 • המצווה אשר מעוניין לערוך צוואה בפני הרשות, מבצע זאת על פי ראות עיניו, בכתב או בעל פה.
 • אם האופציה שנבחרה היא צוואה בעל פה, הדברים יירשמו ולאחר מכן יוקראו בפניו כדי לאשר את הנוסח.
 • בתום הליך זה, המצווה יצהיר כי אכן זו צוואתו לאחר שהקריאו בפניו את הנסח שעליו הוא החליט.
 • כאשר מדובר בצוואה בכתב, לא מתבצע כל רישום אלא ממלאים את כל הדרישות בהתאם לסעיף 22 לחוק.
 • על פי ההלכה, צוואה שאין בה פגם הרי שהיא צוואת אמת ועל כל מי שטוען שהיא לא תקפה, להציג ראיות לכך כיוון שעליו מוטלת חובת ההוכחה.

הצגת תעודת רפואית בעת עריכת צוואה נוטריונית

כאשר נערכת צוואה בפני נוטריון יש להחיל את תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים תשל”ז-1977 הקובעת כי:

“(ה) לא ייתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שישמר בידי הנוטריון.”

לכן במקרה שמדובר בצוואה בעל פה אשר ניתנת כשמצבו הבריאותי של המצווה הוא קריטי וקיים חשש שלא יספיק להכין צוואה בכתב, הוא מבקש לומר צוואה בעל פה כיוון שהוא כשיר לכך מבחינה שכלית והוא מבקש להעניק תוקף לצוואתו. לכן נוטריון מגיע למיטת חוליו, מכין את המסמך ויש לכך אישור צוואה על ידי נוטריון.

תקנה 23 לתקנות הנוטריונים תשל"ז-1977

תקנה 23 מסדירה אופן ניהול ועריכת הצוואה בפני הנוטריון:

"(א) נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, ימסור הנוטריון את מקור הצוואה לידי המצווה; סירב המצווה לקבלה, תופקד הצוואה על חשבונו של המצווה אצל רשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה.

(ב) נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לענייני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף לפי מועד הפקדתה של הצוואה, או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי העניין.

(ג) הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו את אישור הרשם לענייני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו."

התנגדויות לצוואה נוטריונית

כאמור, צוואה שנעשתה בידי נוטריון ובוודאי כזו שהופקדה בידי רשם הירושות, היא צוואה שנעשתה בידי הרשות, ולה תוקף משפטי גבוהה. קשה להביא לביטולה, אך כשם כל מסמך משפטי ניתן למצוא בו פגמים אשר אותם ניתן להציג בפני בית המשפט לענייני משפחה בבואו לדון בהתנגדויות לקיום הצוואה.

חוק הירושה קובע על הצוואה להכיל רכיבי יסוד מסוימים. אי קיום רכיב מסוים לא פוסל אוטומטית את הצוואה.

 • רצון חופשי: במידה ויוכיח כי המוריש לא הבין את משמעות הצוואה, לא היה צלול בדעתו או היה נתון ללחצים חיצוניים בעת עריכתה הדבר עשוי להביא לאיבוד תוקפה של הצוואה
 • הבנת טיבה של צוואה: גם אדם כשיר קוגניטיבית אך נזקק בשל היותו מרותק למיטה לסיוע בכל עניין, לרבות ביחס לנכסיו, עשוי לא להיות מודע להיקף רכושו והשלכות הצוואה על היורשים הפוטנציאליים
 • ניגוד עניינים: חוק הנוטריונים אוסר על נוטריון לקיים צוואה לשותף, עובד שלו או קרוב (בכלל זה בן או בת זוג, הורה, סב, הורה של בן הזוג, צאצא, צאצא של בן הזוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם)
 • שפה: על הצוואה להיות מתורגמת לשפה בה המוריש שולט על מנת שיוכל להבין את תוכנה. במידה ומוכח שהמוריש לא היה בקיא בשפה, או שהנוטריון לא קרא את כל הצוואה בפניו, או דילג על חלקים מהותיים מתוכה היא עשויה לאבד את תוקפה
 • תעודה רפואית: במידה ומדובר באדם מאושפז, מרותק למיטה או מתקשה להתנייד עליו לשאת תעודה רפואית בנוסח המתאים ובתאריך של יום חתימת הצוואה. במידה וקיים בתעודה זו פגם, מדובר בפגם צורני ונטל ההוכחה יעבור במקרה זה למבקש את הצוואה.

בהתנגדויות לצוואה בדרך כלל מוזמן הנוטריון למתן עדות. במהלך העדות יוכל בית המשפט  ללמוד ממקור ראשון מה היה רצונו של המנוח. בחקירתו של הנוטריון ניתן יהיה להתרשם אם הקפיד על כללי הכנת הצוואה ואם נפלו פגמים כלשהם במהלכה.

משרד דקר פקס ושות', מתמחה בדיני ירושה ועיזבון וישמח להעניק לכם מגוון שירותים משפטיים בנושא עריכת צוואה והפקדתה, התנגדות לצוואה קיימת ועוד באמצעות נוטריון מומחה לדיני ירושה שיהיה זמין עבורכם.