פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין

פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין

אם אתם ניצבים בפתחו של הליך גירושין, ומנסים להשיג ראיות המחזקות את טענותיכם, חשבו פעמיים ובדקו איך אתם משיגים אותן. ראיות שהוגו תוך פגיעה בפרטיות לא יהיו קבילות בבית המשפט – מה המשמעות של הדבר? קראו במאמר שנכתב ע"י עורכי הדין דקר, פקס, לוי

שמירה על פרטיות בהליך גירושין

שמירה על פרטיות במסגרת הליך גירושין חשובה מאוד ונחוצה להצלחת ההליך. לעתים במהלך הליך הגירושין, הרוחות מתלהטות ובני הזוג מתנצחים זה עם זו ופוגעים האחד בשני וגם בסביבתם הקרובה. שמירה על הפרטיות והכבוד תסייע להשאיר את העבר מאחור ולהתקדם לעבר עתיד טוב ושקט יותר.
ניתן לשתף את בני המשפחה ואת החברים הקרובים בהליך, אבל חשוב לשמור על כבוד בני הזוג.

ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות

בהליכי גירושין שמתנהלים בבית הדין הרבני או בבתי המשפט לענייני משפחה יש להציג ראיות, כמו בכל הליך משפטי אחר.
כך למשל, בבית הדין הרבני יש להציג ראיות המעידות על בגידה, במקרה שאחד הצדדים טוען כי הצד האחר בגד בו.

באותו האופן, אם במסגרת תביעה רכושית שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה, אחד הצדדים טוען שהצד האחר מעלים נכסים, הוא יצטרך להראות חשבונות/תדפיסים מהבנק שמוכיחים את טענותיו, או ראיות רלוונטיות אחרות.

לעתים צד יעשה כמעט הכל כדי להוכיח את טענותיו, כולל פעולות שעולות כדי פגיעה בפרטיות של הצד האחר. במקרים אלו עולה השאלה, איזה ערך גובר – האם בירור וגילוי האמת או שמירה על פרטיותו של אדם.

בית המשפט רואה פעולות אלה בחומרה, ולרוב לא מאשר הצגת ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות.

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") אוסר על פגיעה בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו, ומגדיר מהי פגיעה בפרטיות.

פגיעה בפרטיות נחשבת לפגיעה חמורה גם מתוקף כך שהזכות עוגנה כזכות חוקתית בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בסעיף 7. (א) נקבע, כי כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

חוק הגנת הפרטיות קובע בסעיף 32, כי חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות יהיה פסול לשמש ראיה בבית משפט, ללא הסכמת הנפגע, אלא אם בית המשפט התיר מטעמים שיירשמו להשתמש בחומר, או אם היו לפוגע, שהיה צד להליך, הגנה או פטור לפי החוק.

כלומר: הכלל הוא, שלא ניתן יהיה להשתמש בבית המשפט בחומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות. החריגים לכלל הם: היתר מבית המשפט, הגנה או פטור.

סעיף 18 לחוק מונה מספר הגנות, אשר התקיימותן מעניקה לפוגע הגנה מפני אחריות לפגיעה בפרטיות, ביניהן: הפגיעה נעשתה בתום לב באחת מהדרכים המפורטות בחוק, בפגיעה היה עניין ציבורי שמצדיק אותה ועוד.

סעיף 19 לחוק מקנה פטור לאדם שהוסמך לעשות מעשה על פי דין או לרשויות הביטחון, כאשר הפגיעה בפרטיות נעשתה באופן סביר במסגרת תפקידם ולצורך מילויו.

פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין

דוגמאות לפגיעה בפרטיות בהליך גירושין

כאשר צד אחד בודק ומחפש ראיות בטלפון האישי של הצד האחר או במחשבו האישי, ומציג לבית המשפט תכתובות מייל, מסרונים וכדומה, ללא הסכמת הצד האחר – הרי שמדובר בפגיעה בפרטיות.

כך למשל, בג"ץ 6650/04 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה דן בשאלת תחולתו של חוק הגנת הפרטיות בבתי הדין הרבניים.

במקרה זה, במסגרת תביעת גירושין וכדי להוכיח את טענותיו כי מתקיימת עילת גירושין, הבעל הציג בפני בית הדין הרבני ראיות לכך שאשתו קיימה יחסי אישות עם גבר אחר. האשה טענה, כי ראיות אלו הושגו תוך פגיעה בפרטיותה. בית הדין הרבני קבע, כי הראיות קבילות בכל זאת. האשה ערערה לבית הדין הרבני הגדול, אך ערעורה נדחה.

ואולם, בית המשפט העליון קבל את הערעור של האשה, וקבע כי חוק הגנת הפרטיות חל בבית הדין הרבני ובכלל זה סעיף 32, הקובע כי חומר שהוגש תוך פגיעה בפרטיות, לא יוכל לשמש ראיה בבית המשפט.

נקבע, כי פרטיותה של האשה נפגעה כאשר בעלה צלם אותה. האשה לא הסכימה שבעלה יצלם אותה כשהיא נמצאת במצב אינטימי עם אדם אחר. מעבר לכך, כשהבעל עזב את בית המגורים, הבית הפך לרשות היחיד של האשה לעניין צילומה. כך, שאין להתיר את הצילומים כראיה, שכן הם מהווים פגיעה בפרטיות והפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות, אשר חל גם על בתי הדין הרבניים.

במקרה אחר שנדון בבית המשפט לענייני משפחה, נפסלה הקלטה שהציג האיש מתוך הטלפון הסלולרי של האשה. בית המשפט קבע שעיקרון חשיפת האמת אינו מוחלט, וכי החדירה לטלפון הנייד הפרטי של האשה היא חדירה למתחם פרטי ביותר של האדם, אשר מהווה פגיעה בפרטיות.

פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין יכולה להיות לא נעימה בכלל ואף לא חוקית. אם אתם עומדים בפני הליך גירושין, ורוצים להציג בפני בית המשפט או בפני בית הדין ראיות שהגשתם בכל מיני דרכים שעלולות להוות פגיעה בפרטיות, מוטב כי תתייעצו קודם עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה ובדיני הגנת הפרטיות.

עורך דין פגיעה בפרטיות יוכל לומר לכם האם הראיה שהשגתם תהיה קבילה בבית המשפט או לא. במקרה שהראיה הושגה תוך הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות, בית המשפט לא ישתמש בה, אלא אם כן יעמדו לכם הגנות החוק. כמו כן תהיו חשופים לסנקציות מכוח החוק.

במשרד עוה"ד דקר, פקס, לוי ישנם עורכי דין המתמחים במשפט בדיני משפחה והגנת הפרטיות. לעוה"ד יש נסיון רב בניהול תביעות גירושין ותביעות הקשורות להוראות חוק הגנת הפרטיות.

ניתן לפנות לעורכי הדין ולקבל ייעוץ והכוונה לגבי סיכויי הגשת התביעה.