פונדקאות בישראל לזוגות חד מיניים

פונדקאות בישראל

שוקלים לעבור הליך פונדקאות בישראל? אתם בני זוג נשואים? זוג חד-מיני? כדאי שתקראו את המאמר הבא ותראו אם אתם עומדים בתנאי החוק, ואם פונדקאות בישראל היא פתרון אפשרי שמתאים לכם. עורכי הדין דקר, פקס, לוי במאמר בנושא.

הליך הפונדקאות בישראל מוסדר במסגרת חוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו – 1996 (להלן: "החוק"). החוק מסדיר את הנושא, וקובע כי הפריה חוץ גופית לצורך השתלת ביצית מופרית באם נושאת ("פונדקאית") תתבצע רק ע"פ הסכם לנשיאת עוברים שאישרה ועדת האישורים. החוק קובע מהם התנאים שההורים המיועדים צריכים לעמוד בהם כדי להתאים להליך וכן מהם התנאים שהפונדקאית צריכה לעמוד בהם.

החוק מחייב שהזרע שמשמש להפריה חוץ גופית יהיה של האב המיועד. הביצית תלקח מהאם המיועדת או שתתבצע תרומת ביצית במקרה הצורך. החוק אוסר על תרומת ביצית מהאם הפונדקאית.

הליך פונדקאות בישראל מתאפשר רק להורים מיועדים גבר ואשה שהם בני זוג או לאשה שאין לה בן זוג. פונדקאות בישראל לזוגות חד מיניים לא אפשרית ע"פ החוק כיום. מכיון שכך, פונדקאות לחד מיניים בחו"ל תופסת תאוצה בשנים האחרונות, ומהווה פתרון לאנשים המעוניינים להיות הורים, ובשל מגבלות החוק הישראלי, לא יכולים לבצע את התהליך בארץ.

פונדקאות בישראל – תנאים

החוק מחייב התקיימותם של מספר תנאים לצורך ביצוע הליך הפונדקאות. רק אם יתקיימו התנאים הללו, ההורים המיועדים והפונדקאית יוכלו להתקשר בהסכם שיאושר ע"י ועדת האישורים. התנאים העיקריים הם אלו:

 1. ההורים המיועדים צריכים להיות איש ואשה שהם בני זוג או אם מיועדת יחידה. לפיכך, פונדקאות לזוגות חד מיניים לא אפשרית מכח החוק.
 2. האם הפונדקאית וההורים המיועדים הם תושבי ישראל.
 3. בעבר היתה דרישה כי הפונדקאית תהיה אשה לא נשואה, אולם כיום ועדת האישורים רשאית לאשר גם אשה נשואה אם היא השתכנעה שההורים המיועדים לא הצליחו במאמץ סביר, להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה.
 4. הפונדקאית לא יכולה להיות קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים.
 5. הפונדקאית נכנסה בעבר להריון וילדה ילדים שנמצאים במשמורתה.
 6. הפונדקאית ילדה לכל היותר ארבע לידות.
 7. גיל הפונדקאית הוא 22 עד 39.
 8. האם הפונדקאית לא שמשה כאם נושאת יותר מפעמיים.
 9. ישנה דרישה בחוק להצגת חוות דעת רפואית ופסיכולוגית בנוגע להתאמתם של ההורים המיועדים והאם הנושאת להליך. כמו כן נדרשת וחוות דעת רפואית באשר לאי יכולתה של האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון בשל ליקוי רפואי, או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 1. האם הפונדקאית צריכה להיות בת דתה של האם המיועדת. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן יהיה לחרוג מתנאי זה.
 2. בזמן אישור ההסכם לנשיאת עוברים מלאו להורים 18 שנים לפחות, והמבוגר מבין ההורים הוא בן 54 מקסימום. במקרים מסוימים, ניתן לחרוג מכך.
 3. לגבי הורים מיועדים שהם בני זוג – נדרש שלא יהיו להם יותר משני ילדים משותפים. לגבי אם יחידה – לכל היותר שני ילדים גנטיים.
 4. נדרש שההורים המיועדים לא הורשעו, בישראל או בחו"ל, בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה היא מקימה חשש ממשי לפגיעה משמעותית בטובת הילד שיוולד.
 5. ההורים המיועדים צריכים לחתום על הסכם ויתור על סודיות רפואית.
גישור ירושה

הליך הפונדקאות בפועל

הליך הפונדקאות בישראל מתחיל בקבלת אישור מהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים לפתוח בהליך פונדקאות. החוק מפרט אילו אישורים יש לצרף לבקשה לוועדה.

לאחר מכן, ההורים המיועדים צריכים לחפש ולמצוא אם פונדקאית. ההורים יעברו בדיקות רפואיות ופסיכולוגיות. בהמשך, ההורים צריכים לשכור שירותי עורך דין שמתמחה בפונדקאות כדי שינסח את החוזה בינם לבין הפונדקאית. האם הפונדקאית תהיה מיוצגת ע"י עורך דין אחר. ההורים המיועדים ישאו בכל הוצאותיה של האם הנושאת במסגרת ההליך.

בשבוע ה-20 להריון של האם הפונדקאית, ההורים המיועדים יעדכנו את העובד הסוציאלי הראשי על ההריון ועל תאריך הלידה המשוער. יש לצרף אישורים רפואיים וכתב ויתור על סודיות. העובד הסוציאלי אמור לסייע לבני הזוג בהליך המשפטי, כאשר בסופו בית המשפט לענייני משפחה יתן להם צו הורות על הילד שיוולד. לאחר קבלת צו ההורות, ההורים המיועדים צריכים לרשום את היילוד במשרד הפנים.

חשוב לציין, כי הליך פונדקאות בארץ הוא הליך ארוך ויקר, אשר נע בסביבות 200-300 אלף שקלים.

בדרך כלל, ההורים המיועדים צריכים להפקיד את הסכום בקופת נאמנות. במקרה שלא נעשה שימוש בכל הסכום, הסכום שנשאר מוחזר להורים – כמובן בהתאם להוראות ההסכם.

פונדקאות להורים חד מיניים

הליך פונדקאות חד מיניים לא אפשרי מכח החוק, ולכן פונדקאות להט"ב מתבצעת בחו"ל.

עם זאת, אנו רואים שחל שינוי בגישה בנושא בשנים האחרונות. בג"ץ קבע לאחרונה, במסגרת בגץ 781/15 ‏איתי ארד-פנקס נ' הוועדה לאישור הסכמים, כי יש לאפשר לבני זוג מאותו המין ולגברים יחידניים שיש להם זיקה גנטית ליילוד, לעבור הליכי פונדקאות בישראל.

פונדקאות להומואים או ללסביות בישראל היא בשורה של ממש, שכן החוק, כאמור, לא מאפשר זאת. בית המשפט העליון נתן לכנסת תקופה של שנה לתקן את נוסח החוק, כך שתתאפשר פונדקאות לזוגות חד מיניים מכוחו.

התיקון לחוק הפונדקאות בישראל לזוגות חד מיניים טרם בוצע בפועל, אבל הבג"ץ בהחלט מצביע על שינוי ומעורר תקווה.

הבג"ץ דן בעתירה שהוגשה ע"י שני זוגות גברים שמבקשים להביא ילד לעולם. הדיון נסב סביב השאלה האם יש לאפשר לזוגות בני אותו המין ולגברים יחידים בעלי זיקה גנטית ליילוד, הסדר פונדקאות בישראל, על פי החוק.

בית המשפט קבע, כי הוראות החוק פוגעות בזכויות החוקתיות להורות ולשוויון. נקבע, כי הפגיעה בזכויות לא עומדת בתנאי פסקת ההגבלה שבסעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

" צמצום זכות הגישה בישראל אל הסדר הפונדקאות באופן המייחד אותו בחוק ההסכמים לנשים אשר להן בעיה רפואית להתעבר או לשאת הריון, תוך הדרת אוכלוסייה שלמה של גברים אשר יש בידם לקיים זיקה גנטית ליילוד – פוגעת בזכותם של גברים אלה לשוויון במימוש זכותם להורות. פגיעה מוגברת נגרמת בהקשר זה לקבוצת הגברים ההומוסקסואלים אשר מבחינתם פונדקאות היא במובנים רבים הדרך היחידה לממש הורות גנטי", נכתב בפסק הדין.

אם כן, חוק הפונדקאות לזוגות חד מיניים בישראל או חוק משפחות חד מיניות טרם נחקק, אבל, ייתכן שהשינוי החוקי יגיע בקרוב כמתבקש וכהוראת בית המשפט העליון.

חוק הפונדקאות להט"ב ישנה את פני הדברים, ויאפשר לקהילה הגאה לממש את הזכות להורות גנטית במדינת ישראל.

עו"ד פונדקאות

הליך הפונדקאות, בין בארץ ובין בחו"ל, הוא הליך מורכב. מומלץ, כי אנשים המעוניינים לעבור הליך פונדקאות יפנו בהקדם לעורך דין המתמחה בפונדקאות, אשר יוכל ללוות אותם לאורך כל ההליך ולייעץ להם בנושא.

משרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי בעל מומחיות ונסיון בליווי הליכי פונדקאות. עורכי הדין במשרדנו יתנו לכם את הכלים הנדרשים לצורך התמודדות עם הבירוקרטיה הרבה ועם השאלות המשפטיות הנובעות מההליך.