פירוק שותפות במקרקעין בהסכמה

שיתוף מקרקעין הוא כל מצב בו יש לנכס יותר מבעל אחד. הדוגמה הנפוצה לכך היא דירה שנרכשה על ידי 2 בני זוג, ושניהם שותפים שווים לנכס. אך הדבר יכול להיות גם אחים שרכשו את בית הוריהם, שותפים עסקיים וכדומה.

לפירוק השיתוף יש צורך בהליך משפטי בתחום המקרקעין, אשר באמצעותו אפשר לפרק שותפות בנכס. חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 קובע בסעיף 37(א), כי כל שותף במקרקעין זכאי בכל עת לדרוש לפירוק שיתוף. גם הפסיקה מכירה בכך ששותף לא צריך להיות כבול לשותפיו בניגוד לרצונו, וכי החופש שקיים לשותף לדרוש פירוק שיתוף הוא עיקרון על, למעט חריגים בודדים.

שיתוף בהסמכה נעשה באמצעות הסכם, אותו ניתן אך לא חובה, לאשר בבית משפט והוא חוסך את המאבק המשפט והארוך בין כותלי בין המשפט. במקרה הזה מדובר בהליך קצר ומהיר.

שותפות יכולה להסתיים גם באופן טבעי, עם סיום ההסכם עליו השותפים חתומים, או פיטרתו של אחד מהם, הכרזה על אחד מהם כפושט רגל או כל סיבה אחרת.

 

פירוק שיתוף בהסכמה

לפירוק שיתוף בהסכמה ישנם יתרונות ברורים להתדיינות משפטית ארוכה ויקרה. ברגע שזו מתחילה, אף אחד מהצדדים אינו שולט בתהליך. אם מגיעים לבית המשפט חשוב לדעת כי הוא מנהל את התהליך וגם כופה את הפתרון על הצדדים. יתרה מכך, ניהול נכון של מכירת מקרקעין ותכנון מס נכון יכול להשתלם מאוד מבחינה כלכלית ולשם כך דרושה הסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר.

ישנם מספר דרכים לפרק שיתוף בהסכמה. בדרך כלל אחד הצדים ימכור את חלקו בשותפות לשותפים האחרים או לצד שלישי. במקרים אחרים יכולים כל בעלי השותפות למכור את הנכס לגורם שלישי ולהתחלק בניהם לפי אחוזי השותפות של כל אחד.

הדבר יכול להיות במכירת דירת מגורים, עסק, מגרש, חנות, קבוצת השקעה בנדל"ן או כל שותפות אחרת.

פירוק שיתוף במקרקעין בהסכמה יכול להיעשות במספר דרכים:

  • פירוק שיתוף במקרקעין על פי הסכם

כל הסכם במקרקעין, יש לקבל את אישור המפקח על המקרקעין על מנת לוודא כי הפירוק נעשה על פי  החוק

  • פירוק שיתוף על פי חלוקה בעין

פירוק של נכס על ידי כך שיוצרים בו יחידות חדשות. במקרים המתאימים יתקיימו תשלומי איזון בין השותפים. כל מקרה לגופו. לדוגמא, 2 אחים שותפים בבעלות 2 דירות בעל ערך שונה. במקרה כזה כל אחד מהאחים מקבל לבעלותו את אחת הדירות, אך האח שקיבל את הדירה בעל הערך הגבוהה יותר ישלם לאח השני את ההפרש.

  • פירוק שיתוף במקרקעין באמצעות רישום בית משותף

במקרים בהם הדבר מתאפשר ניתן לחלק את הנכס בין השותפים בהתאם לחלקם היחסי בנכס.

  • פירוק השיתוף באמצעות מכירה

פירוק באמצעות מכירת הנכס וחלוקת הכספים בהתאם לחלקם של השותפים בנכס.

 

פירוק שותפות במקרקעין בין בני זוג

חשוב לדעת כי אם בני זוג מעוניינים לפרק את השותפות שלהם בדירת המגורים המשותפת להם, הכללים שונים מאשר פירוק שותפות רגלה.

בראש ובראשונה הערכאה המוסמכת לדון בכך היא בית המשפט לענייני משפחה. כאשר הדבר נעשה בהסכמה, פירוק שותפות בין בני זוג שלא כחלק מהליך גירושין יהיה זהה לפירוק שותפות בכל עסקת מקרקעין אחרת. עם זאת, כאשר מדובר בחלק מהליך גירושים וישנם ילדים, בעיקר קטנים, בית המשפט ירצה לבחון האם לילדים ולמי שקיבל את המשמורת עליהם, יהיה סידור מגורים אחר. אם הגעתם לבית המשפט הוא יתייחס באופן שונה למצבים בהם בן או בת הזוג, בעיקר עם ילדיו הקטנים, עשוי להישאר ללא קורת גג. במקרים כאלה, בית המשפט יתערב באיך יבוצע הפירוק ומתי.

בפירוק שיתוף בין בני זוג צריך להתייחס לשתי קטגוריות. האחת, בני זוג שנישאו לפני נכנס לתוקף (כלומר זוגות שנישאו לפני 1.1.1974) והשנייה, בני זוג שנישאו לאחר מכן.

על זוגות שנשאו לפני חוק יחסי ממון חלה חזקת השיתוף, והם רשאים לתבוע פירוק שיתוף בכל שלב בנישואין. התביעה לפירוק שיתוף רלוונטית לגבי כל הנכסים, ביניהם: דירת המגורים ונכסי מקרקעין נוספים אם יש, רכב, מניות, פנסיה, חסכונות, קופות גמל, מוניטין ועוד.

על זוגות שנשאו לאחר כניסת חוק יחסי ממון לתוקף, יחול הסדר איזון המשאבים, לפיו כל רכוש שנצבר במאמץ משותף של בני הזוג יאוזן בין הצדדים באופן שווה. זאת, מלבד ירושות, מתנות ושאר נכסים שהיו בבעלות אחד מהצדדים לפני שהתחתנו, כמו גם פיצויים בגין נזקי גוף וגמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

שלבי הליך הפירוק

פקודות השותפויות, תשל"ה 1975 מגדירה כי שותפות שלא הוקצבה בזמן ניתן לסיימה על ידי הודעה של אחד מהשותפים על רצונו בפירוק.

למעשה, מרגע מסירת ההודעה מתחיל הליך הפירוק, אלא אם צוין בהודעה תאריך מוגדר לתחילתו של ההליך. פירוק בדרך שבהסכמה היא כמובן הדרך היעילה, הזולה והמהירה לסיום השותפות, אך בפעמים בהם אחד השותפים מתנגד לכך או מתנגד לתנאים בהם השותפות תתקיים הדבר עשויה להגיע אל בית המשפט.

מרגע שהחל הליך הפירוק הוא מתחלק למספר שלבים שיש לבצע:

שלב ראשון: כיסוי כל ההתחייבויות והחובות לכל מי שאינו שותף על מנת להימנע מתביעות אישיות כנגד הבעלים לאחר פירוק העסק בכלל זה ספקים, לקוחות, צוותי עובדים וכל נושה אחר.

שלב שני: החזר כספי לכל אחד מהשותפים לכספים ששולמו על ידי עבור הפעילות העסקית וההקמה כמקדמה.

שלב שלישי: פירוק השותפות כולל עימו הוצאות כספיות לא מבוטלות בהם תשלום לאנשי מקצוע כגון עורך דין, רואה חשבון, הגשת טפסים ובקשות, סילוק חובות וכדומה, על כן מומלץ לחשב את כלל ההוצאות הכספיות שההליך מצריך ולשמור עבורן כסף, וזאת במידת האפשר.

שלב רביעי: לאחר כיסוי כל ההתחייבויות אם נותר כסף, יש לחלוקו בין השותפים לפי חלקם היחסי בכפוף למה שהוחלט והוסכם בניהם בהסכם השותפות.

 

בכל מקרה של פירוק שותף, גם כזה שנעשה בהסכמה, מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי מתאים. פירוק שיתוף נושא עימו עלויות, הליכים בירוקרטיים שונים ושלבים אותם יש לעבור בקפידה על מנת למנוע נזקים וסכסוכים בין השותפים.

פירוק שיתוף בהסכמה, נעשה על ידי הסכם ולשם כך יש צורך בעורך דין שילווה את הפירוק ויוודא שנעשה כראוי ויטפל בסוגיות מיסויו שונות.

משרדנו מתמחה מקרקעין בכלל ובפירוק שיתוף בפרט ובו תוכלו למצוא שורת עו"ד מומחים לתחום ובעל ניסיון של שנים שישמחו להיפגש איתכם, לייעץ לכם ולענות לכם על כל שאלה.

הינכם מוזמנים לפנות אלינו דרך הצ'אט באתר או להתקשר למספר: 055-9826594

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי