צו ירושה על פי דין

צו ירושה על פי דין מופעל כאשר המנוח לא השאיר צוואה. לכן רכושו וממונו מתחלקים בין יורשיו על פי הסדר של היורשים אשר נקבע בחוק. לאור הסוגים השונים של המשפחות, נקבע סדר לכל סוג של משפחה. במקרה של הפעלת צו ירושה על פי דין, מפעיל רשם הירושות את האופציה הנכונה על פי המבנה המשפחתי.

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה

על פי חוק הירושה התשכ"ה 1965

השיטה שקבע משרד המשפטים הישראלי במקרים שבהם מבצעים חלוקת ירושה בהעדר צוואה מבוססת על נושא קשרי דם. העיקרון המנחה בעניין יורשים חוקיים על פי דין הוא שיש להעביר את הירושה על פי אילן היוחסין המשפחתי מאבות לבנים, כיוון שאלו הם קרובי המשפחה בדרגה ראשונה. בן או בת הזוג גם הם נקראים קרובי משפחה מדרגה ראשונה, אף על פי שאין קשר דם ביניהם, אך הם היו נשואים.

כאשר מבצעים ירושה על פי דין ללא צוואה, הדרגה הבאה באילן היוחסין המשפחתי הם ההורים של הנפטר אם הם עדיין בחיים, צאצאים וקרובי משפחה נוספים, על פי המדרג שעליו הוחלט בחוק.

על פי החוק נכללים בחלוקת הירושה גם תינוקות שעדיין לא נולדו וזאת בתנאי שהם יולדו עד 300 יום מיום הפטירה של המנוח, זאת כיוון שהם כבר נמצאים ברחם של אימם ולכן אפשר להביא אותם בחשבון כיורשים עתידיים.

במקרים חריגים שבהם אין לנפטר קרובי משפחה כלל, אין לו יורשים ולכן מלוא העיזבון שלו מועבר לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, כיוון שהמדינה מלאימה את העיזבון לאור העובדה שאין יורשים.

מי היורשים כשאין צוואה

על פי חוק הצוואות, חלוקת ירושה בהעדר צוואה מתבצעת על פי הסיווג המשפחתי כדלקמן:

 • יורשים ללא צוואה בשלב הנורמטיבי מבצעים חלוקה שווה בין בת הזוג או בן הזוג אשר מקבל מחצית מהירושה וילדיו של הנפטר מקבלים את המחצית השנייה. מחצית זו מתחלקת באופן שווה בין כל ילדיו החוקיים, על פי מספר הילדים שנולדו לו.
 • כאשר מתבצעת חלוקת ירושה ללא צוואה, לבן הזוג או לבת הזוג קיימת גם הזכות לקבל את המכונית שהייתה רשומה על שמו של המנוח ואת חפציו. אם מדובר בבת זוג שנותרה, היא מקבלת גם את ערך הכתובה שלה, תוספת כתובה ובאפשרותה לבקש במקרים חריגים גם מזונות מתוך העיזבון כולו.
 • על פי חלוקת ירושה לפי חוק הירושה דינם של ידועים בציבור הוא זהה לזוג נשוי וזאת אם הם לא נותרו עדיין נשואים לאדם אחר. אם הם מציגים עובדות שעל פיהן הם ניהלו משק בית משותף והם חיו כידועים בציבור, האישה תקבל את הירושה על פי חלוקה זהה לבת זוג נשואה.
 1. "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש".
 • אדם שנפטר ובת הזוג שלו הייתה אמורה לקבל מחצית מהירושה אך אין להם ילדים, החלוקה מתבצעת להוריו ולאחיו אם הם בחיים. האישה תקבל שני שליש מתוך כלל הירושה ואת השליש הנותר יחלקו ביניהם בחלקים שווים ההורים והאחים.
 • צו קיום ירושה ללא צוואה קובע כי במקרים שבהם לנפטר היה בן זוג או בת זוג, אך מלבדה אין לו קרובי משפחה, לא ילדים, לא הורים ולא אחים, כל העיזבון עובר לבן או לבת הזוג.
 • חוק הירושה ללא צוואה קובע כי אם לנפטר לא היה בן זוג או בת זוג וגם לא היו לו ילדים, מלוא הירושה מועברת להוריו של הנפטר ולאחיו ולאחיותיו. הם חולקים בכל מה שקיים בעיזבון.
 • ילדיו של הנפטר יקבלו בחלקים שווים את מלוא העיזבון, אם לא היה לו בן זוג או בת זוג.
 • אם כאשר הנפטר הלך לעולמו, ילדיו כבר לא היו בחיים, מלוא הזכויות מועברות לנכדיו.
 • כספים שהיו אמורים לעבור לאחד מילדי הנפטר, אך הוא הלך לעולמו לפני אביו, יקבלו הנכדים את הכספים שהיה אמור לקבל אביהם המנוח, בחלוקה שווה.
 • על פי דיני ירושה ללא צוואה אם אחד מהיורשים הלך לעולמו לאחר מותו של המנוח, החלק שלו מועבר ליורשים, על פי ההנחיות שכתובות בצו הירושה.
 • כאשר מבצעים ירושה ללא צוואה, אם למנוח לא היו בן או בת זוג, לא היו ילדים, אחים והורים, הירושה מתחלקת באופן זהה להורי הוריו של המנוח וגם לצאצאים שלהם.
 • על פי חוקי ירושה ללא צוואה, אדם שהיה ערירי ואין לו קרובי משפחה כלל, כל רכושו וממונו מועברים למדינה. האפוטרופוס הכללי מנהל תיק זה ובמשך כמה שנים הכול נשמר כמות שהוא וזאת כדי לאפשר ליורשים להגיע ולדרוש את חלקם. אם לאחר כמה שנים על פי מה שנקבע בחוק, אף יורש לא דרש את חלקו מלוא העיזבון עובר לרשותה של המדינה.
 

צו ירושה

צו ירושה הוא צו משפטי אשר מפיק הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים. על פי צו זה מתבצעת חלוקת העיזבון של אדם שנפטר ולא הותיר צוואה. חלוקת רכוש ללא צוואה אינה מפורטת בצו זה אלא כתוב בה למי מגיע זכויות בירושה, כיוון שהוא יורש של המנוח. כמו לדוגמה בן הזוג, בת הזוג, ילדיו, ההורים, הצאצאים וכו'. הסיווג מתקבל על פי המצב המשפחתי של כל משפחה ומשפחה ואין מדובר בנוסח זהה, אלא בסיווג שנקבעה לאחר בדיקת השושלת המשפחתית הספציפית.

הפקת צו ירושה

כאשר אדם נפטר והוא הותיר עזבון ללא צוואה, קרובי משפחתו אינם יודעים מה עליהם לעשות ואינם מבינים מה קורה אם אין צוואה. הצעד הנכון ביותר הוא לפנות לעורך דין אשר מתמקצע בדיני ירושות. הוא יגיש בקשה לבית המשפט להפקת צו ירושה, כדי לבצע את מהלך ירושה ללא צוואה. את הבקשה הוא מגיש באחד מבתי הדין הרבניים או בלשכת הרשם לענייני ירושה וזאת כדי לקבל צו ירושה ללא צוואה.

הפקת צו ירושה והפעלתו הוא הפתרון למקרים שבהם יש לבצע חלוקת רכוש כשאין צוואה. בן או בת הזוג וילדיו מעריכים שהם היורשים, אך מכיוון שאין אפשרות לבצע חלוקת רכוש בהעדר צוואה, הם מחויבים להמתין להפקת צו זה ורק לאחר מכן הם יוכלו לטפל בחלוקה של ממונו ורכושו.

 

משרדנו מתמחה בתחום הצוואות והירושות וישמח לעמוד לשירותכם