קביעת אפוטרופוס בצוואה

דיני ירושה קובעים את רמת האחריות של כל אפוטרופוס אשר מונה לתפקיד זה עקב נסיבות שונות ומידע זה נרשם בצוואה של האדם החסוי.

קביעת אפוטרופוס בצוואה

אזרחים מבוגרים בדרך כלל ולעיתים גם צעירים יותר שהם צלולים בחשיבה שלהם, מחליטים להכין צוואה הדדית או אישית, כדי לקבוע את סדר הדברים לאחר מותם. הקו המנחה הוא למנוע מחלוקות עתידיות בין היורשים השונים וכאשר הכול רשום בצוואה באופן ברור וחד משמעי, החשיבה היא שלא יהיו מחלוקות כלל, או שיהיו במידה קטנה יותר.

גם כאשר מדובר באדם שמונה לו אפוטרופוס, הוא יכול לכתוב או להכין צוואה על פי המגבלות הקיימות בחוק הירושה. הדבר אפשרי ואף יאושר בתנאי שבית המשפט משוכנע שאדם זה מסוגל לרדת לעומקם של הדברים והוא מבין את כל מה שכתוב בסעיפים השונים והאקוטיים, לאורכה של הצוואה.

לעומת זאת אדם שהוא אינו צלול ואינו מסוגל לקבל החלטות מושכלות, בית המשפט עשוי לקבל החלטה על קביעת אפוטרופוס בצוואה ויכול למנות גורם מסוים לתפקיד זה, הן אם הוא קטין והן אם הוא בגיר, מדובר באפוטרופוס שיטפל בענייניו באופן ארעי או באופן קבוע. הוא זה שיטפל במלוא ענייניו או לחלופין במקצתם, בהתאם לקביעה של בית המשפט על היקפי הסמכויות.

סיוע של עורך דין צוואות בהכנת צוואה

הכנת צוואה אינה עניין של מה בכך ולכן קיימת המלצה גורפת לבצע הליך זה בסיועו של עורך דין המתמחה בנושא זה, תוך קבלת מהלכי ייעוץ והכוונה משפטיים. כל משפחה היא עולם ומלואו וכל מה שקורה במשפחה אחת אינו זהה לדברים אשר קורים במשפחה אחרת. לכן כאשר מכינים צוואה ומבצעים קביעת אפוטרופוס בצוואה, שוקלים את כל הנתונים ובהתאם לכך מבצעים את האצלת הסמכויות בעומק שהוא הנכון ביותר.

עורך דין מיומן יכין עבור כותב הצוואה, מסמך מפורט אשר כולל את כל הנתונים בצורה מסודרת, פרטים של אחד מהנכסים, פרטי חשבונות הבנק וקופות הפיצויים, פוליסות ביטוח, ניירות ערך וכל נושא בעל ערך כספי. כמו כן את פרטי היורשים באופן מלא ומדויק, תוך קביעה מדויקת וחד משמעית על חלקו של כל אחד מהם בירושה.

המטרה של הכנת צוואה

אחת הסיבות העיקריות שמנחות כל אדם להכין צוואה היא הרצון שלו שהצוואה תקוים לאחר מותו ככתבה וכלשונה. לכן הוא מכין את הצוואה כשהוא צלול, או לחלופין בסיוע האפוטרופוס שלו וזאת אם הוא סומך עליו ואם מדובר באדם שיש ביניהם יחסי אמון. קו החשיבה הוא שלא יוצר מצב שבו האפוטרופוס יטה את הכף לכיוון מסוים וזאת כדי ליהנות מטובות הנאה מסוימות. עלול גם להיווצר שהאפוטרופוס יפעיל שיקול דעת מוטעה כדי לקדם את האינטרסים האישיים שלו במיוחד אם מדובר בממון רב או בנכסים, או יפעל תוך ניגוד עניינים.

האם אפוטרופוס יכול לשנות צוואה

לאפוטרופוס יש אפשרות לשנות את הצוואה עקב סיבות שונות, אשר לא אחת הן גורמות לטלטלות ולהשלכות בעייתיות בקרב היורשים כיוון שדפוס החשיבה וכוונתו של עורך הצוואה לא נשמרו ועם הזמן נוצרו פערים משמעותיים שכרוכים בהבדלים כספיים תהומיים, בין ההנחיה שניתנה בכתב, לבין מה שקורה בפועל.

דוגמה מובהקת לכך היא כאשר אדם מוריש לשני ילדיו כספים, לאחד מהם הוא מייעד כספים שנחסכו בחשבון בנק מסוים ולילד השני, סכומים שנמצאים בחשבון בנק אחר.

אם האפוטרופוס מטעמי נוחות או חיסכון כספי, מחליט לאחד את כל הכספים באחד מחשבונות הבנק, הוא יוצר מצב שבו אחד הילדים נהנה מסכומי כסף גבוהים ואילו האחר נותר ללא כספי ירושה כלל.

זו הסיבה שכאשר מדובר בשינויים אקוטיים כמו מכירת דירה, נכס מקרקעין אחר, או לחלופין ביצוע שינוי תהומי בנושא הממון, האפוטרופוס זקוק לאישורו של בית המשפט לביצוע מהלך זה וזאת לאור האחריות הרבה שרובצת על כתפיו. בית המשפט רואה לנגד עיניו רק מטרה אחת והיא כיבוד הצוואה בדיוק בהתאם לבקשתו של מי שכתב אותה, או שהיא נכתבה על ידי עורך דין או גורם אחר בשמו.

מינוי אפוטרופוס בצוואה

קיימים כמה סוגים של אפוטרופוסים שנרשמים בצוואות וזאת לצורך רישום מפורט של מינוי אפוטרופוס בצוואה:

אפוטרופוס עבור פסול דין

אדם שהוגדר על ידי גורם רפואי מוסמך שהוא בעלי ליקוי שכלי או מחלת נפש באופן קבוע ובית המשפט אישר קביעה זו, אינו כשיר ברוב המקרים להכין לעצמו צוואה כיוון שההבנה שלו אינה רוחבית ולכן הוא אינו מבין את מהותם של מלוא הסעיפים בצוואה.

אם אדם זה הכין צוואה בעצמו, ברוב המקרים בית המשפט מבטל את תוקפה, למעט מקרים חריגים שבהם החסוי אכן מבין את פירושם של הסעיפים המשמעותיים לאורכה של הצוואה.

אפוטרופוס לענייני גוף

כאשר אדם אינו עצמאי ואינו מסוגל לקבל החלטות שקולות בנושאים בריאותיים, בדרך כלל בן הזוג שלו, או אחד מילדיו מתמנה כאפוטרופוס לגופו. הוא זה שיקבל החלטות לגבי טיפולים רפואיים כמו ניתוח, קבלת מנות דם ועוד. נושא זה מפורט באופן מדויק ומוקפד בצוואה כדי להגדיר את גבולות האחריות של אדם זה. לאור יחסי האמון בין בני המשפחה אדם זה מבצע את תפקידו בדרך כלל על הצד הטוב ביותר והוא פועל בעקביות בהתאם להנחיות שרשומות בצוואה.

אפוטרופוס לענייני רכוש

לאפוטרופוס לענייני רכוש יש סמכויות להוציא אל הפועל בקשות שונות הקשורות לנכסים בעלי שווי ממוני כמו מקרקעין, כספים במקומות שונים כמו חסכונות בבנק, בקופות גמל, מניות בשוק ההון ועוד.

לאור העובדה שמדובר בנכסים בעלי שווי כספי גבוה, יהיה על האפוטרופוס לקבל אישורים למהלכים ספציפיים, כדי שלא יבצע פעולות כראות עיניו ויצור מצב של איפה ואיפה בין היורשים.

מינוי אפוטרופוס לקטין בצוואה

ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם, הן אם מדובר בזוג נשוי, בבני זוג שחיים בנפרד, גרושים וכו'. זוהי זכות אלמנטרית של כל אב ואם ולא קיימת כל אפשרות לשלול מהם אחריות זו. במקרה שבו אחד מבני הזוג הולך לעולמו, בן הזוג שנותר הופך להיות האפוטרופוס היחיד של הילדים המשותפים.

יש הורים שבמצבים מסוימים מכינים צוואה, כדי להיערך לבאות והם ממנים בדרך כלל קרוב משפחה מדרגה ראשונה שהוא יהיה זה שיגדל את הקטין לאחר מותו של האב או של האם. אם מדובר במקרים מצערים שבהם שני בני הזוג הולכים לעולמם, או אם מדובר באדם שהוא חד הורי, הבקשה שלהם היא שהסבא, הסבתא, או אחד הדודים או הדודות יגדל את הילד.

עם זאת על פי חוק האומנה, מי שמגדל את הילד לא יכול במקביל לשמש גם כאפוטרופוס וזאת גם כאשר הוא מגדל באופן נורמטיבי את הילד. מקרים מסוג זה הגיעו לבתי המשפט לענייני משפחה. כל מקרה נבדק לגופו ובית המשפט פסק על מינוי קרובי המשפחה גם לאפוטרופוסים, או לחלופין מינו לתפקיד זה קרוב משפחה אחר.

המגמה היא לפעול תמיד לטובת הילד, אך במקרים רבים של מינוי אפוטרופוס לקטין בצוואה נוצר מלכוד נוסף כיוון שעל פי חוק האומנה הגיל המקסימלי למינוי מסוג זה הוא עד גיל 56 בלבד.

במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני הירושה, צוואה וגישור בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחום שישמחו לייעץ, להיפגש ולענות על כל שאלה.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי