עורך דין גישור דיני משפחה

מהו הליך גישור?

שוקלים גירושין ונרתעים מההשלכות? מעדיפים פרידה ללא מטענים שליליים? הליך גישור הנו הליך המאפשר פתרון סכסוכים ללא פנייה לבית משפט. הליך הגישור בין בני הזוג, מתנהל בעזרתו של עורך דין מגשר, ומתבצע תוך הסכמה ושיתוף פעולה מצד שני הצדדים. מטרת ההליך, בדיוק לפי שמו – לגשר על הפערים בין הצדדים ולהגיע לפתרון המקובל על כולם.
החל משנת 2016 מחויבים זוגות המעוניינים להתגרש, לעבור 4 מפגשי גישור ביחידת הסיוע של המשרד העבודה והרווחה. כתוצאה מכך במחקר ב 2019 שנערך בידי מכון מאיירס-ג'ויינט-ברוקדייל דיווחו 58% מהזוגות על סיום הסכסוך המשפטי בהסכמה ו- 49% נמנעו מתביעה.
עדיין לא הסתדרתם? חוששים להגיע לגירושים מכוערים, ארוכים ויקרים? עבור רבים אין די בהליך הגישור הכפוי על ידי בית המשפט, לכן זוגות רבים פונים מיוזמתם לסיוע של עורך דין מגשר פרטי, אשר לוקח את הזמן הנחוץ, בעל ידע ויכולת להביא את הזוג לפתרון המחלוקות הקשורות לזכויות ורכוש, בדרך מכבדת ומוסכמת.

מהם ההבדלים בין גישור ומשפט?

בכדי להבין את ההבדל המהותי בין הליך גישור ובין הליך משפטי, חשוב לזכור שגישור הוא הליך התנדבותי הדורש את רצונם של שני הצדדים לשתף פעולה. בעוד הליך משפטי מנוהל בצורה לעומתית ומלחמתית, מטרת הגישור היא מציאת פתרון משותף ונוח עבור כל הצדדים המסוכסכים. בדרך זו ניתן להבין לעומק את סיבת המחלוקת ואף להגיע לפיוס.
כמו כן, בהליך גישור שני הצדדים הם בעלי שליטה רבה יותר. הפתרון לא נקבע מלמעלה בדמות פסק דין משפטי, אלא מנוסח כהסכם משותף בין הצדדים בעזרת עורך דין מגשר. בשל הצורך בהסכמה, גם עורך הדין המגשר נבחר בהסכמת שני הצדדים, זאת בניגוד לשופט שהצדדים אינם יכולים לקבוע את זהותו, וכן כל צד רשאי לעזוב את הליך הגישור בכל עת.
הבעיה העיקרית בפתיחה בהליך משפטי הוא החשש להפסיד את במשפט ולשאת בהוצאות כבדות וזאת ללא כל רווח. כאשר מבצעים גישור, אפשר לדעת שבסוף ההליך אף צד לא יצא בידיים ריקות. ההסכם, שנכתב ונחתם בשיתוף שני הצדדים, מיישם באופן מיטבי את האינטרסים של כל צד וניתן להעניק לו תוקף משפטי.

מאפייני הליך הגישור

בכדי לוודא קיום הליך גישור תקין והוגן עבור כל אחד מן הצדדים, קיימים עבורו מספר מאפיינים מחייבים. להלן:
רצון שני הצדדים – בכדי שהליך הגישור יצליח להשיג תוצאות, על שני הצדדים לרצות לקיים אותו. הגישור מושתת על הידברות ורצון של הצדדים לפתור את הסכסוך בעזרת עורך דין מגשר אשר מתווך בין הצדדים המסוכסכים. כל צד רשאי לעזוב את ההליך בכל עת שירצה. קיימים מקרים בהם החוק מחייב בפגישת מהו"ת (מידע, היכרות ותיאום), המתבצעת בין השאר באמצעות גישור. זה נכון לגבי תביעות אזרחיות בשווי 75,000 ש"ח ויותר, וגם לגבי סכסוכים משפחתיים. עם זאת, לאחר פתיחת התיק בבית המשפט קשה להרגיע את רוחות הקרב. לכן ברור כי האפקטיביות של פגישות המהו"ת קטנה בהרבה ביחס לגישור הנקבע מרצונם של המסוכסכים.

סודיות מול המגשר, בין הצדדים ובמשפט – בעת ההליך, אין מה לחשוש מחשיפת מידע לגורם חיצוני. מבחינה חוקית, מידע שנמסר מכל צד חייב להישמר בסוד מפני כל צד חיצוני שאינו קשור לסכסוך, אלא אם מוסר המידע קבע אחרת. מידע הנמסר בגישור אינו יכול לשמש ראיה קבילה בבית משפט ובמידה ואחד הצדדים ביקש לשמור מידע מהצד השני מחויב עורך הדין המגשר לשמור אותו בסוד. כמו כן, ניתן לתת מענה מוחלט לחשאיות הגישור על ידי הסכם השתתפות בגישור, הנחתם על ידי שני הצדדים ויכול לאסור על הצדדים העברת מידע שנאמר בגישור למקור חיצוני.

ניטרליות של עורך הדין המגשר – תפקיד המגשר הוא לסייע לשני הצדדים להגיע להסכמה, זאת באמצעות מפגשים משותפים ומפגשים עם כל צד בנפרד. אם כך, עליו להיות מקובל על שני הצדדים וכן עליו להיות נטרלי. עו"ד אינו יכול לקיים את הגישור אם קיים חשש לאינטרסים בינו לבין אחד הצדדים. כמו כן, אם התקיים בין המגשר ואחד הצדדים קשר מקצועי או אישי בעבר, על הצד השני לתת את הסכמתו בכתב להעסקת המגשר.

מדוע גישור עדיף על משפט?

גם בסכסוך, משתלם יותר להיות חיוביים. כיום, ההנחה המקובלת היא שרוב מקרי הסכסוך עדיף לקיים גישור על פני משפט. עבור מערכת המשפט הליכי גישור מסייעים להפחית את העומס, ועבור מסוכסכים הליכים אלו מציגים פתרונות נוחים יותר ויקרים פחות. להלן היתרונות העיקריים של הליך גישור על הליך משפטי:
חיסכון כספי – אין מה לעשות, הליך משפטי זה עסק יקר. אגרת המשפט, בהתאם לסכום הנתבע, עשויה להגיע למחירים גבוהים מאוד וזאת בנוסף לשכר הטרחה של עורכי הדין ולשכר הטרחה של העדים המומחים. הליך הגישור, לעומת זאת, דורש רק תשלום שכר טרחה לעו"ד המגשר, והחיסכון הכספי יכול להגיע למאות רבות ואף אלפי שקלים.
חיסכון בזמן – העומס על בתי המשפט הוא גדול, ולעתים זמני ההמתנה בין שלבי המשפט עלולים להיות ארוכים מאוד. בגישור, הצדדים הם אלו הקובעים את משך ההליך לפי נוחותם, וזמן רב מאוד יכול להיחסך.
הגדלת מרחב האינטרסים – בעוד הליך משפטי מתייחס לפרטי התביעה בלבד, הליך גישור מציע מבט רחב יותר על הסכסוך והצגה מלאה של כל האינטרסים של שני הצדדים. אם מדובר בזוג המעוניין להתגרש, גישור מאפשר הסדרה של הגירושין, יחד עם כל נושא נוסף. למשל, ניתן לדון גם בחלוקת רכוש, משמורת ילדים, מזונות וכו', וכל זאת באותו הסכם.

האם הסכם גישור הוא בעל תוקף משפטי?

במקרים של הסכם ממון, גירושים או בהסכמי משמורת על ילדים, מחויבים הצדדים להביא את ההסכם בפני בית משפט ולהעניק לו תוקף משפטי. בשאר המקרים, ניתן לבחור באחת מתוך שתי אפשרויות: הגדרת ההסכם כחוזה, או קבלת תוקף של פסק דין.
מרגע שנחתם ההסכם בין הצדדים, הוא מוגדר כחוזה לכל דבר ועניין והוא בעל תוקף משפטי. עם זאת, כמו בכל חוזה אחר, ההליך המשפטי במקרה של הפרת ההסכם הוא ארוך ומורכב יותר מההליך שצריך לעבור במקרה של הפרת פסק דין. במידה ואכן מדובר בחוזה בלבד, יש לדון בהפרתו בהליך משפטי על בסיס דיני החוזים.
עם זאת, ניתן גם לגשת לבית המשפט ולתת להסכם תוקף של פסק דין. אז, במקרה של הפרה, ניתן לגשת ישר לרשות המבצעת לפתרון הבעיה וההליך מהיר ופשוט הרבה יותר.

גישור במקרים של סכסוך משפחתי

כאמור, כאשר מדובר בדיני משפחה הליך הגישור לפני הגשת תביעה משפטית הוא חובה. בעת הגשת התביעה ופתיחת התיק הצד המעוניין לקיים תביעה נדרש במילוי טופס בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין לענייני משפחה. לאחר מכן מופנים המסוכסכים לפגישת מהו"ת ביחידת הסיוע של בית הדין לענייני משפחה, או למגשר פרטי. במידה והגישור נכשל ולא הושג הסכם, הצד שהגיש ראשון את הבקשה רשאי להגיש תביעה לבית המשפט.
עם זאת, פנייה לגישור לאחר פתיחת התיק המשפטי מלווה בתשלום אגרת פתיחת תיק, זאת גם אם בסופו של דבר נוסח הסכם גישור ולא התקיים משפט. גם מחיר זה יכול להימנע במידה ושני הצדדים בוחרים לפנות לגישור לפני שבחרו בתביעה משפטית.
כיצד אפשר לדעת על מי כדאי לסמוך? החוקים בתחום דיני משפחה הם מורכבים ומשתנים באופן תדיר. לכן גם במקרה של הפניה לגישור מצד בית המשפט וגם במקרה של פנייה פרטית, רצוי לבחור בעו"ד מגשר המתמחה בדיני משפחה ומעודכן בחוקים. עו"ד בעל ניסיון והתמחות בתחום יכול להביא לסיום הסכסוך ולניסוח הסכם גישור נוח עבור כל הצדדים, וזאת כלל ללא קיום משפט וללא הזמן היקר וההוצאות הכספיות הגדולות הנלוות לכך.

מחפשים משרד עורכי דין גישור ומשפחה ?

זה הזמן להוריד את החרבות ולהתחיל לדבר, ככל שהדבר אפשרי, בסיוע מקצועי. משרדינו מציע לכם הליך גישור בעזרת עורכי דין מגשרים המתמחים בענייני משפחה, וכן במגוון תחומים נוספים.

לפרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים באתר או לחייג למספר 03-3724722.

הליכי בוררות: הגדרות, נהלים וחוקים

הליך בוררות כולל כמובן פרטים טכניים רבים, אך חשוב להבין אותו כמו שצריך, שכן הוא יכול לשנות את החיים, או…
חוק גישור חובה

חוק גישור חובה

הליך גישור – הדרך היעילה והחסכונית לפתרון סכסוכיםהליך גישור (להלן: "גישור") הוא הליך היכול להיות לעזר רב במהלך חיינו. חייו…
איך בוחרים מגשר

איך בוחרים מגשר

מגשר הוא דמות מקצועית הבא לפתור סכסוכים בהסכמה. מגשר טוב הוא כזה שידע למצוא את המחבר והמקשר בין אנשים ולהוביל…
צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי