חוב מזונות הוצאה לפועל

במקרים ובהם חייב אינו מעוניין בתשלום מזונות ניתן לאלצו בתשלום דרך ההוצאה לפועל. אם פסק דין קבע כי יש לשלם לו מזונות והחייב אינו עומד בתשלומים אלו – רשאי הנושה לפנות למימוש פסק הדין באמצעות ההוצאה לפועל.

כיצד ניתן להגיש תביעת מזונות במסגרת ההוצאה לפועל?

ככל שהחייב אינו עומד בתשלומים שנקבעו בפסק הדין, רשאי הנושה לפנות ללשכה להוצאה לפועל הקרובה למקום מגוריו, ולפתוח שם תיק לצורך גביית חוב, תוך שהוא מצרף לתיק העתק כתב תביעה חתום ומאושר על ידי בית המשפט, פסק דין מקורי או עותק נאמן למקור, הוצאות כספיות הנוגעות לפסק הדין ובהן קבלות, צילום תעודת הזהות והספח של הנושה.

ההליכים במסגרת ההוצאה לפועל

לאחר שהגיש הנושה תביעת מזונות דרך הוצאה לפועל, בקשתו למימוש פסק הדין מועברת לעיונו של הרשם ההוצאה לפועל, בעל הסמכות לפעול ולבצע פעולות המתבקשות על מנת להביא לגביית החוב.

תביעת מזונות בהוצאה לפועל תביא את רשם ההוצאה לפועל, כצעד ראשון, לשלוח אזהרה לחייב ובה יובהר שעליו לשלם חובו או להגיש בקשה לחקירת יכולת או להכריז על עצמו כחייב מוגבל באמצעים בתוך 20 ימים.

אם החייב בחר לא לנקוט באחת האפשרויות, ובחלוף 20 ימים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להפעיל את נוהל "עיכוב הליכים בהוצאה לפועל", אשר יכול לכלול עיקול כספים של החייב, עיקול נכסיו של החייב אצל צד ג', עיקול מקרקעין של החייב במקרה ומדובר על חוב של 50 אלף ₪ ויותר, עיקול משכורתו של החייב ואף עיקול רכבו הפרטי.

לאחר שרשם ההוצאה לפועל הפעיל את אפשרויות העיקול ובחלוף 30 ימים נוספים מרגע הטלת העיקול, בסמכותו של הרשם להורות על מימוש כספי החייב ולהעבירם אל תיק המזונות עד לכיסוי החוב הקיים.

לנושה אף קיימת זכות לבקש מהרשם להוצאה לפועל להוציא צו למסירת מידע אודות נכסיו, כספיו, הוצאותיו והכנסותיו של החייב או כל מידע נוסף שיש בו לשפוך אור על יכולותיו הכלכליות הלכה למעשה של החייב. קבלת כתובת החייב איננה דורשת אישורו של הרשם להוצאה לפועל.

במסגרת הליכים אלו רשאי החייב להגיש טענת פרעתי מזונות ואף להגיש בקשה לעיכוב הליכים ולבקש שייקבע דיון בעניין בקשותיו טרם הוטלו העיקולים על ידי רשם ההוצאה לפועל.

סיוע של עורך דין

הוראות החוק והתקנות הנוגעות לניהול תיק מזונות בהוצאה לפועל קיימות על מנת שיוכלו הנושים להביא למימוש מזונותיהם. שימוש בעורך דין הוצאה לפועל מזונות יאפשר לכם לגבות את חוב המזונות תוך פתיחת תיק בהוצאה לפעול מזונות תחת מעטפת משפטית ומקצועית של עורכי דין המכירים התחום מקרוב.

עורכי הדין המטפלים בתיקים אלו יוכלו לבחון בצורה רחבה את המקרה הייחודי לכם, על מנת למצוא את דרך הפעולה הנכונה, בין אם באמצעות עיקול מזונות הוצאה לפועל, הגשת בקשה להוצאה לפועל מזונות זמניים או כל אפשרות אחרת שהחוק מאפשר לכם.