כל אדם בישראל המעוניין בכך, רשאי להגיש בקשה לשמש הורה אומנה עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך מאמר זה. עורכי הדין של משרדנו מתמחים בין היתר בנושא משפחות אומנה, ואנו מסייעים ללקוחותינו להגיש בקשה לקבלת רישיון לשמש כמשפחת אומנה, או לערער על החלטה לבטל או להתנות את הרישיון, וזאת כחלק מהתמחותנו בתחום דיני המשפחה.

במאמר זה תסביר עורכת הדין ענת לוי ממשרדנו מה חשוב לדעת בנושא משפחות אומנה.

מהי משפחת אומנה?

חוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016 מגדיר אומנה כ"מגורים של ילד במשפחה שאינה בית הוריו, לפי החלטה שקיבל הגורם המוסמך שלא לפי חוק אימוץ ילדים". ככלל, אומנה היא מסגרת זמנית, שמטרתה מציאת פתרון לקטינים במצבי סיכון, מאחר שהוריהם הביולוגיים אינם מסוגלים למלא את תפקידם כהורים כהלכה. חלק מהילדים שנמסרים לאומנה סובלים מהתעללות והזנחה וחלקם בעלי נכות או פיגור שכלי, שמשפחותיהם לא מוכנות או לא יכולות לטפל בהם. לעיתים מדובר במקרים טרגיים של תינוקות שננטשו בבית החולים על ידי הוריהם מיד לאחר הלידה, כשההורים גילו כי התינוק סובל ממוגבלות קשה.

משפחות אומנה

ההורים הביולוגיים נשארים כאפוטרופוסיו של ילד האומנה במשך תקופת האומנה

מאחר שאומנה מוגדרת כפתרון זמני, נשמר הקשר בין הילד שנמסר לאומנה לבין הוריו הביולוגיים, שנחשבים כאפוטרופוסיו הטבעיים של הילד לכל משך תקופת האומנה. על כן, בניגוד לאימוץ, שהוא מצב קבוע בו ילד מתנתק מהוריו הביולוגיים, והופך להיות חלק מהמשפחה המאמצת, האומנה אינה מנתקת את הקשר שבין הילד לבין הוריו הביולוגיים, ואינה יוצרת יחס של הורות מלאה בין הורי האומנה לילד. סעיף 3 לחוק אומנה לילדים מדגיש, כי "זכותו הטבעית של ילד לגדול בבית הוריו, ואם הוצא ממנו – לחזור אליו, אלא במקרים שבהם טובת הילד מחייבת את גידולו מחוץ לבית הוריו". יתירה מכך, משפחת האומנה מחויבת על פי הדין לקיים קשר רציף עם הוריו הביולוגיים של הילד שנמסר לידיה באומנה, וגם עם אחיו, אחיותיו ויתר קרוביו הביולוגיים (ככל שהדבר אפשרי). עם זאת, עשויים הורי אומנה להפוך להוריו המאמצים של הילד תחת נסיבות מסוימות. לפרטים נוספים, אנו ממליצים לקרוא מאמר על ההבדלים בין אומנה לאימוץ.

הגוף האחראי על משפחות האומנה: משרד הרווחה, באמצעות גופים מפעילים

הגורם הממשלתי שאחראי על התחום הוא משרד הרווחה והביטחון החברתי, ועל אדם המבקש להיות הורה אומנה, להגיש בקשת לאחד מהגופים המפעילים שזכו במכרז והוסמכו לכך על ידי משרד הרווחה. גופים אלה מעניקים ליווי וסיוע למשפחות האומנה, לילדי האומנה ולמשפחות הביולוגיות. פרטי הגופים מופיעים באתר משרד הרווחה. הגשת הבקשה, הליכי המיון וההכשרה אינם כרוכים בעלות כספית. יצוין, כי הליכים אלה אינם מחייבים, וגם אם משפחה נמצאת מתאימה לשמש כמשפחת אומנה, היא אינה מוכרחה להשלים את התהליך.

החלטה על מסירת ילד לאומנה

מאחר שמטרת האומנה היא להעניק לילד בסיכון ביטחון ויציבות, משתדל משרד הרווחה לבצע את התהליך בשיתוף פעולה עם הוריו הביולוגיים של הילד. במקרים בהם סבורים עובדים סוציאליים כי נדרשת הוצאת הילד מבית המשפחה כדי לאפשר תהליך טיפול ושיקום, מתבצעת פנייה אל "ועדת תכנון טיפול והערכה", הכוללת צוות המכיר את הילד ומשפחתו, לרבות עובדים סוציאליים, מורים, יועצים ופסיכולוגים. לעיתים גם ההורים הביולוגיים ואף הילד עצמו ישתתפו בדיונים, אשר בסופם יוחלט האם יש להעביר את הילד לבית אומנה. אם הוועדה מחליטה על הוצאת הילד לאומנה ללא הסכמת ההורים הביולוגיים, עוברת ההחלטה לסמכות בית המשפט.

סוגי משפחת אומנה

משפחות אומנה נחלקות לשלושה סוגים עיקריים:

  • אומנה רגילה: נמשכת בין מספר חודשים למספר שנים ומשמשת פתרון יציב עבור ילד באומנה במהלכה הורה האומנה מטפל בצרכיו השונים של הילד ואחראי על חינוכו ועל טיפוח יכולותיו. אומנה זו מתאימה לילדים עד גיל 18 (ובמקרים מסוימים עד גיל 21), שמוכרים לשירותי הרווחה השונים. ילדים עם מוגבלויות שונות נכללים גם הם תחת אומנה זו. עובד סוציאלי שנקרא "מנחה אומנה" מלווה את הילד והורה האומנה שלו בתהליך, באמצעות ביקורי בית וקשר טלפוני;
  • אומנת חירום: אומנה לזמן קצר המשמשת פתרון חירום בעת משבר חריף ופתאומי לילדים בגיל הרך (גיל לידה עד 6 ובמקרים חריגים עד גיל 10). ככלל, ילד לא ישהה באומנת חירום יותר משלושה חודשים, כשבמקרים מיוחדים ניתן להאריך את השהות בשלושה חודשים נוספים. בסוג אומנה זה, נדרש הורה האומנה על הענקת הגנה מהירה לילד, דאגה לצרכיו היומיומיים והכנתו לקראת סידור לטווח ארוך. השמת ילד באומנת החירום מתבצעת על ידי עובד או עובדת סוציאלית לחוק הנוער, בכפוף להפעלת אמצעי חירום או החלטה של בית משפט לנוער;
  • אומנה טיפולית: אומנה לטווח ארוך המיועדת לילדים מרקע קשה אשר חוו טראומות קשות בשל חוסר מסוגלות הוריהם להעניק להם צרכים בסיסיים הנדרשים להתפתחות פיזית ורגשית תקינה. ילדים המופנים לאומנה הטיפולית מתנהגים בצורה מאתגרת המצריכה ליווי של צוות טיפולי, המלווה את הילד ואת משפחת האומנה. הצוות כולל בין היתר מנחי אומנה, פסיכותרפיסטים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים (לעתים ילדים אלה אף זקוקים לטיפול תרופתי).

התנאים לקבל רישיון משפחת אומנה

סעיף 24 לחוק אומנה לילדים קובע את התנאים הבאים, אשר בכולם צריך לצורך לעמוד אדם, כמו גם בן הזוג המתגורר עמו, לצורך קבלת רישיון אומנה:

"(1) הוא תושב ישראל;

(2) מלאו לו 25 שנים וטרם מלאו לו 56 שנים;

(3) הוא יודע קרוא וכתוב ובעל השכלה של 10 שנות לימוד לפחות;

(4) אין לו, או לכל אדם המתגורר עמו, לקות נפשית, מגבלה או מחלה שיש בהן כדי לפגוע ביכולתו לשמש אומן או לפגוע בילד בצורה כלשהי;

(5) הוא וכל אדם המתגורר עמו אינם מכורים לסמים או לאלכוהול;

(6) הוא בעל הכנסה קבועה, ואם מדובר בבני זוג – אחד מהם לפחות בעל הכנסה כאמור;

(7) יש בביתו מקום הולם שיש בו כדי לאפשר את התפתחותו התקינה של ילד ואת מימוש זכויותיו לפי חוק זה;

(8) ילדו לא הוכרז קטין נזקק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הנוער או שבמועד הגשת בקשתו לרישיון אומנה חלפו שבע שנים לפחות מתום הכרזה כאמור;

(9) אין לו אפוטרופוס;

(10) אין לו או לכל אדם המתגורר עמו רישום פלילי בעבירת מין או אלימות נגד קטין או בעבירה חמורה אחרת, או שתלויים ועומדים נגדם הליכים בשל חשד לביצוע עבירות כאלו".

נוסיף, כי גם במקרה בו מתקיימים התנאים לעיל, רשאי הממונה על רישוי אומנה לסרב לתת רישיון אומנה אם מצא כי מתקיימות נסיבות שבגללן אין המבקש מתאים לשמש הורה אומנה.

משך רישיון האומנה

רישיון אומנה תקף ככלל למשך שלוש שנים. הממונה על רישוי האומנה במשרד הרווחה רשאי לקצר את הרישיון, להתנותו בתנאים מסוימים, ואף לבטל אותו, ככל שמתקיים לגביו אחד מתנאי סעיף 30 לחוק אומנה לילדים (למשל, הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי או שהופר תנאי מתנאי הרישיון). ההצדקה להמשיך בקיומה של האומנה נבחנת מעת לעת על ידי ועדה מיוחדת מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תשלומים למשפחת אומנה

חוק אומנה לילדים קובע כי הורה אומנה זכאי לקבל תשלומים שונים במהלך תקופת האומנה, שמטרתם כיסוי ההוצאות שיאפשרו להורה לספק את צרכי הילד. התשלומים נחלקים למספר סוגים, ומפורטים בתקנות אומנה לילדים (תשלומים לאומן), התשע"ז-2017:

  1. תשלום חודשי נקבע בהתאם למשתנים הבאים: גיל הילד; סוג האומנה; צרכיו המיוחדים של הילד ותכנית הטיפול שנקבעה לו;
  2. תשלומים חד פעמיים, כגון תשלום עבור ציוד בסיסי, או שנתיים כגון תשלום לחופשה שנתית לילד ולמשפחת האומנה שלו;
  3. תשלום עבור הוצאות מיוחדות (למשל טיפול פסיכולוגי או שיעורי עזר פרטיים) אשר מותנה בתנאים מסוימים.

לקראת אומנת ילדים

אם אתם שוקלים לקחת תחת חסותכם ילד כמשפחת אומנה, כדאי לדעת שמדובר בהליך מורכב, ומומלץ לפנות בהקדם לעורך דין שמתמחה בדיני משפחה ואשר יש לו נסיון באומנת ילדים. עורכי הדין במשרדנו מתמחים בדיני משפחה וירושה, כולל אומנת ילדים, והם ישמחו להעניק לכם שירותים משפטיים מתאימים וילוו אתכם לאורך כל ההליך.

המאמר נכתב בשיתוף עם עורך הדין אדם ג'ונסון.

03-3724722

055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי